Kliinilised teadusuuringud

Tartu Ülikooli Kliinikumis algatatud teadusuuringud aastal 2022

Tartu Ülikooli Kliinikumis alustatud teadusuuringute arv aastate lõikes

2022. aasta andmed on esitatud seisuga 31.12.2022