Kliinilised teadusuuringud

UURINGU MONITOORIJATEL TULEB TÕENDADA OMA COVID-19 NAKKUSOHUTUST.

Kliinikumi monitoorimisvisiidile tulles tuleb esitada koos isikut tõendava dokumendiga, kas:

  • COVID-19 immuniseerimise tõend;
  • COVID-19 läbipõdemise tõend (kehtib positiivsest testist 180 päeva).

Monitoorimisvisiitidel peab monitoorija kasutama terve visiidi jooksul meditsiinilist maski.
Kliinikumi saab monitoorimisvisiidile tulla vaid täiesti tervena. 

Tartu Ülikooli Kliinikumis alustatud teadusuuringud aastal 2021

Chart by Visualizer

Tartu Ülikooli Kliinikumis alustatud teadusuuringute arv aastate lõikes

Chart by Visualizer

2021. aasta andmed on esitatud seisuga 31.12.2021