Kliinilised teadusuuringud

Tartu Ülikooli Kliinikumis alustatud teadusuuringud aastal 2021

Chart by Visualizer

Tartu Ülikooli Kliinikumis alustatud teadusuuringute arv aastate lõikes

Chart by Visualizer

2021. aasta andmed on esitatud seisuga 31.12.2021