Rohelisem Kliinikum

Rohelisem Kliinikum

Tervishoiusektori kasvuhoonegaasid moodustavad globaalselt süsinikujalajäljest 4,4%. Eesti suurima tervishoiuasutusena pingutame iga päev selle nimel, et tagada meie keskkonnategevuse tulemuslikkust ning vähendada oma tegevuse keskkonnamõju kooskõlas kestliku arengu põhimõtetega. Keskkonnamõjude vähendamine on üks osa Kliinikumi arengukavast.

Kliinikumi keskkonnalased tegevuspõhimõtted

Kliinikum:

 • Järgib oma tegevuses kehtivate asjakohaste keskkonnaalaste õigusaktide nõudeid.
 • Võtab kasutusele meetmed, mis tagavad ressursside ja energia säästliku kasutamise.
 • Panustab pidevalt oma jäätmekäitlussüsteemi arendamisse, arvestades valdkonna parimaid tavasid ja lahendusi.
 • Parandab töökeskkonda, kaasates selleks töötajaid ja uurides nende vajadusi.
 • Hindab uute investeerimisotsuste tegemisel nende mõju loodus- ja elukeskkonnale.
 • Tõstab töötajate keskkonnateadlikkust läbi regulaarsete koolituste.
 • Tõstab patsientide rahulolu läbi avalikustatud keskkonnapoliitika ning negatiivse keskkonnamõju vähendamise.
 • Suurendab kogukonna ühtsustunnet kaasates kogukonna kliinikumi kui piirkonna suurima asutuse keskkonnaalase tegevuse väljatöötamisse ja parendamisse.
 • Teeb koostööd nii patsientidega, töötajatega, koostööpartnerite ja ekspertidega kui ka teiste huvigruppidega.
 • Täiustab pidevalt oma keskkonnajuhtimissüsteemi.
 • Toetame Eesti eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.
 • Oleme esimene tõendatud keskkonnajuhtimissüsteemiga haigla Eestis.
 • Oleme alustanud ettevalmistusi kestlikkusarundluse direktiivi täitmiseks. Kestlikkusaruandluse ehk ESG aruandluse esitamise kohustus algab Kliinikumil 2025. aastal.
 • Oleme liitunud Rohetiigriga.