Veebide ligipääsetavuse teatis

See Tartu Ülikooli Kliinikumi veebileht www.kliinikum.ee ei vasta avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu. Kõigil lehtedel tuvastati EN 301 549 V.3.2.1’le mittevastavusi.

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega

Ekraanilugejad loevad ette päises olevad noole ikoonid ja täpid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.1.1.

Päises asuv infotelefoni number on link, mis on eristatud ainult värviga.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.1

Päis on kaks korda.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.2

Ülehüppamislink puudub.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.1

Elementidel puuduvad fookusstiilid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.7

Kontrastsuse raadionuppude vahel liikudes muutub kontrastsus koheselt.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.2.2

Otsingukastil puudub silt.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.2

Ekraanilugejad ütlevad otsingunupu kohta lihtsalt “button”. Ekraanilugejad ei ütle, milline menüüpunkt on valitud.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.2

Tuvastati puudujääke WCAG’st standardisse EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) üle võetud nõuete hulgas.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.6

Veeb ei allu kirjastiili suuruse seadistusele.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.7

Mitte-veebilise dokumendi mittevastavused

Ekraanilugeja ei loe ette päises olevat logo.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.1.1.1

Avaldus visiiditasu tagastamiseks” näeb välja nagu pealkiri, kuid ei ole märgitud pealkirja elemendina.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.1.3.1

Kasutaja kohta infot koguvatel vormiväljadel puuduvad autocomplete atribuudid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.1.3.5

“VKL-283 / Avaldus visiiditasu tagastamiseks” teksti ja tema tausta kontrastsus on 3.94:1.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.1.4.3

Tekib kahtepidi kerimine.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.1.4.10

Tegemist on .doc failiga, kus ei saa TAB klahviga mööda kasutajaliidese elemente käia.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.2.1.1

Ekraanilugeja loeb e-posti aadressi ette kahes osas, esimesena “link, kliinikum@”, teisena “link, kliinikum.ee”.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.2.4.4

Ekraanilugeja ei ütle, kui tegemist on vormiväljaga.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.4.1.2

Tagasiside

Me püüame pidevalt parandada käesoleva veebilehe ligipääsetavust. Kui te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.

E-post: tarmo.sulg@kliinikum.ee

Vastame teile tavaliselt 5 tööpäeva jooksul.

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: info@ttja.ee

Telefon: 667 2000

Teatise koostamine

Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud välispartneripoolt läbi viidud hindamise põhjal.

Käesolev teatis on koostatud 9.01.2024.