Keskkonna- ja puhastuse osakonna teenused

N. Lunini 8

Rohelisem Kliinikum

Jäätmemäng

Tartu Ülikooli Kliinikumi keskkonna ja puhastuse osakond pakub meditsiiniliste jäätmete erikäitlemise teenust. Erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete töötlemiseks kasutame jäätmeautoklaavi ECODAS T700. Jäätmeautoklaav töötab täisautomaatselt, tööprotsess on igas etapis keskkonnasõbralik ning autoklaavimise järgselt vastavad jäätmed olmejäätmete omadustele.

Tartu Ülikooli Kliinikumi keskkonna ja puhastuse osakond pakub kamberdesinfektsiooniteenust nii tekstiilidele kui meditsiiniseadmetele Puusepa 8 J-korpuse ruumis -1 040. Kamberdesinfektsiooniks kasutame Getinge GED-tüüpi sterilisaatorit, mis kasutab oma töös auru ja vakumeerimist. Teenus on väga materjalisõbralik ning sobib erinevatele materjalidele.

Triin Arujõe
osakonnajuhataja
731 8491; 5331 8491
triin.arujoe@kliinikum.ee 

Tiina Teder
kvaliteedijuht
731 8490, 5331 8490 
tiina.teder@kliinikum.ee