SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee on sõltumatu ühiskondlik kogu, mis tegeleb kliinilise meditsiini eetiliste probleemide lahendamisega, eetiliste käitumis- ja tegutsemisnormide väljatöötamisega Kliinikumis, vastava poliitika kujundamise ja teavitamisega. Eetikakomitee tegevus on suunatud nii patsientide kui kliinikumi töötajate huvide kaitsele.

 

Keerukate kollegiaalsete ning eetilisi dilemmasid pakkuvate ravialaste probleemidega võib pöörduda eetikakomitee poole tervikuna või soovi korral mõne liikme poole personaalselt.

 

pdf Väljavõte töökorrast

pdf Kliinilise eetika komitee põhimäärus