KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Eetikakomitee

Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee on sõltumatu ühiskondlik kogu, mis tegeleb kliinilise meditsiini eetiliste probleemide lahendamisega, eetiliste käitumis- ja tegutsemisnormide väljatöötamisega Kliinikumis, vastava poliitika kujundamise ja teavitamisega. Eetikakomitee tegevus on suunatud nii patsientide kui Kliinikumi töötajate huvide kaitsele.

Keerukate kollegiaalsete ning eetilisi dilemmasid pakkuvate ravialaste probleemidega võib pöörduda eetikakomitee poole tervikuna või soovi korral mõne liikme poole personaalselt.

Põhimäärus

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram