KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Komitee koosseis

Naatan Haamer, kliinilise eetika komitee esimees

E-post: Naatan.Haamer@kliinikum.ee
L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Tel: 552 5024

Eriala: hingehoidja
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, naistekliinik, lastekliinik
Huviala eetikas: aitaja roll ja vastutus, elu lõpp ja elu algus
Teaduslik kraad: MA 16.06.2008
Teadustöö teema: magistritöö: Mehe roll ja toimetulek rolliootustega. Kuidas mees end tänapäeva Eestis tunneb ja millised võiksid olla eluga toimetuleku võimalused

Dr Ain Kaare, kliinilise eetika komitee aseesimees

E-post: Ain.Kaare@kliinikum.ee
L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Tel: 731 9562

Eriala: hematoloog
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Huviala eetikas: siirdamise ja doonorlusega seotud temaatika

Ilona Pastarus

E-post: Ilona.Pastarus@kliinikum.ee
L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Tel: 5331 8411

Eriala: intensiivõde
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, õenduse ja patsiendikogemuse juht
Huviala eetikas: inimesekeskse tervishoiu paradoksid
Teaduslik kraad: terviseteaduse magister (intensiivõendus)
Teadustöö teema: Inimesekeskne intensiivravi

Kadri Simm

E-post: Kadri.Simm@ut.ee

Eriala: filosoofia
Töökoht: Tartu Ülikool, filosoofia ja semiootika instituut, praktilise filosoofia õppetool
Huviala eetikas: bioeetika filosoofilised aspektid, moraalifilosoofia laiemalt
Teaduslik kraad: PhD
Teadustöö teema: uute tehnoloogiate (eriti geneetika) eetilised ning sotsiaalsed aspektid, meditsiinikommunikatsioon, tervishoiuressursside jagamine

Dr Kadri Väljataga

E-post: Kadri.Valjataga@kliinikum.ee
L. Puusepa 8, 50406 Tartu

Eriala: sisehaigused
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, sisekliinik, nakkushaiguste osakond
Huviala eetikas: ravimahu piirangutega seotud dilemmad, elu lõpp

Dr Katrin Elmet

E-post: Katrin.Elmet@kliinikum.ee
L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Tel: 5331 9095

Eriala: anestesioloog
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Huviala eetikas: elu lõpp, palliatiivne ravi, kliiniline toitmine, transplantatsioonimeditsiin

Liina Lokko

E-post: Liina.Lokko@gmail.com

Eriala: laste ja psüühikahäirega täiskasvanute rehabilitatsiooniteenus, kutsepedagoogika
Töökoht: Varajase Kaasamise Keskus OÜ
Huviala eetikas: arst-patsient suhted, krooniliste haigustega laste ja noorukite heaolu ja tervisekäitumise aspektid.  Eetikakomitees lapsevanemate esindaja roll
Teaduslik kraad: MSc rahvatervises, Tartu Ülikool
Teadustöö teema: Erivajadustega laste tugiisiku tööalane ettevalmistus ja selle arendamine

Margit Luiga

E-post: Margit.Luiga@kliinikum.ee
L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Tel: 553 7595

Eriala: ämmaemand
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, naistekliinik
Huviala eetikas: fertiilsusega seotud teemad
Teaduslik kraad: RM BSc
Teadustöö teema: "Teadjanaine, nurganaine ja sünnitus Eesti rahvausundis", Tartu Teoloogia Akadeemia 2006

Dr Tuuli Metsvaht

E-post: Tuuli.Metsvaht@kliinikum.ee
L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Tel: 731 9550

Eriala: anestesioloogia ja intensiivravi
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, lastekliinik, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Huviala eetikas: intensiivravi eluvõimelisuse piiril (sh sügav enneaegsus); „end-of-life“ otsused
Teaduslik kraad: MD – Tartu Ülikool, arstiteaduskond 1990; PhD – Tartu Ülikool 2010
Teadustöö teema: Optimaalsest antibakteriaalsest ravist vastsündinu varase sepsise korral

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram