Eel- ja ärianalüüs insuldi- ja infarktihaigete haiglaravi digitaalseks juhtimiseks

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk: parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ning tagada tervikliku tervishoiuteenuse pakkumine kõigi etappide üleselt läbi kvaliteetse andmehõive ja -töötluse.

Koostööpartnerid: Tartu Ülikool

Tegevused: projekti käigus selgitatakse välja vajalikud muudatused andmetes ning IT süsteemides, mis võimaldaks hinnata ravikvaliteeti ning tagada andmete taaskasutatavust. Analüüsi käigus uuritakse, mis andmed on haigla infosüsteemis olemas, millistele tervishoiutöötajatele on need nähtavad, ja kuidas vajalikke andmeid peaks hoidma: a) ägeda seisundi kiireks raviks; b) sujuva meeskonnatöö tagamiseks haiglas ja haiglajärgses perioodis; c) hilisemaks ravi tulemuslikkuse ja ravikvaliteedi hindamiseks.