Tartu Linnavalitsuse projekt “Hoolduskoordinatsiooni arendamine Tartu linnas”

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond (Sotsiaalministeeriumi konkurss “Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel”)

Eesmärk: koostöö arendamine, läbi mille tagatakse patsiendikeskne käsitlus ning võimaldatakse tervishoiutöötajatel keskenduda oma erialasele tööle, vähendades nende koormust sotsiaalvaldkonna küsimustega tegelemisel.

Koostööpartnerid: OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus, Anne Medical OÜ (Tartu Tervisekeskus), SA Tartu Ülikooli Kliinikum