Õe vastuvõtt psühhiaatria erialal *

Sihtrühm Vaimse tervise probleemidega täiskasvanud
Vastuvõtu sisuPatsiendi terviseprobleemi olemuse selgitamine, häirete/haiguste osas informatsiooni andmine, esmase anamneesi
kogumine.
Patsiendi terviseseisundi hindamine, tervisenäitajate regulaarne jälgimine ja hindamine, terviseriskide analüüs,
toimetuleku nõustamine.
Ravimite manustamine õe järelevalvel, ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine, ravipäeviku pidamise õpetamine.
Terviseseisundi muutuste korral ravimeeskonna teavitamine/kaasamine (psühhiaater, kliiniline psühholoog, sotsiaaltööaja jne).
Enesekohaste testide/mõõdikute/küsimustike täitmine ning tagasiside andmine (EEK-2, AUDIT, Uppsala uneküsimustik,
neuropsühhiaatriline intervjuu jne).
Enesetunde ja terviseseisundi jälgimine, sobivamate toimetuleku oskuste õpetamine.
Patsiendi ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine, nõustamine igapäevaeluga toimetuleku edendamiseks.
Elustiilialane nõustamine (nt isiklik hügieen, sobiv päevarežiim, füüsiline aktiivsus, regulaarne toitumine, unerežiim jne).
Õendustoimingud (nt vererõhu mõõtmine, EKG, vereanalüüside võtmine jne).
Vastuvõtule registreerimineSaatekiri ei ole vajalik.
Vastuvõtule saab aja broneerida telefoni teel (731 9100 E–R 07.30–18.00) või registratuuris (E–R 08.00–18.00). Vaimse
tervise õe vastuvõtule on võimalik broneerida aega ka interneti teel.
Vastuvõtuaja tühistamine, muutmineKui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest teatada telefonil 731 9100 (E–R kell 07.30–18.00) või
jätke teade automaatvastajale ööpäevaringselt 731 9099.
Vastuvõtu toimumise kohtPsühhiaatriakliiniku täiskasvanute ambulatoorne osakond. Vastuvõtu toimumise täpsema info saate vastuvõtu aja
broneerimisel.
Vastuvõtud toimuvad: Raja 31, Puusepa 1a ja Mõisavahe 34c. Vastuvõtule tulles pöörduge esmalt registratuuri (Mõisavahes sekretäri juurde).
Vastuvõtu kestusEsmased vastuvõtud 60 min, korduvad vastuvõtud 30 min
VisiiditasuRavikindlustusega patsientidele on vastuvõtud visiiditasuta
Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi eest patsient ise
Soovitused vastuvõtule pöördumiselPalun võtke kaasa Teile eelnevalt antud infomaterjalid, et saaksite koos õega arutada küsimusi, mis on selgusetuks jäänud.
Märkige ära küsimused, millele soovite vastuseid saada.
Palun andke tagasisidet õele, kui Teil midagi tema selgitustest arusaamatuks jäi.
Palun võtke kaasa Teile määratud depooravimid.
Esmasel pöördumisel palume infot käesolevalt kasutatavate ravimite ja/või varasemalt kasutatud ravimite osas.