Teabenõue

Väljavõtteid ja koopiaid ravidokumentidest väljastame isiku enda või volikirja alusel kolmandate isikute kohta teabenõude alusel.

Teabenõuet saab esitada:

  1. kliinikumi kantseleis aadressil L. Puusepa 8 ruumis E-111 või
  2. digiallkirjastatult elektronpostiga kliinikum@kliinikum.ee või
  3. edastades vabas vormis teabenõude postiaadressile L. Puusepa 8 51014 Tartu
  4. täites kõrvaloleva elektroonilise teabenõude vormi.

Kui teabe sisu kirjeldus sisaldab Teie või Teie lähedase terviseseisundit puudutavat ja/või muud tundlikku infot, palume dokument digiallkirjastada ja krüpteerida sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (krüpteerimiseks) sertifikaadile, et tagada Teie isikuandmete konfidentsiaalsus. Krüpteeritud dokument saatke e-posti aadressil kliinikum@kliinikum.ee. Dokumendi krüpteerimise juhendi leiate siit.

Dokumentide väljastamine:

Digiallkirjastatud või kohapeal esitatud teabenõudele vastame teabenõudes näidatud viisil (postiga, elektrooniliselt e-kirjaga või kohapeal kliinikumi kantseleis).

Postiga või alloleva elektroonilise vormi kaudu laekunud teabenõude vastuse saame väljastada vaid kliinikumi kantseleis aadressil L. Puusepa 8 ruum E-111 isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui teabenõudjal ei ole võimalik vastusele järele tulla, väljastame vastuse isikut tõendava dokumendi alusel kolmandale isikule, kellele teabenõudja on andnud andmetele juurdepääsuks lihtkirjaliku nõusoleku (volikirja).

    Teabenõudja esitaja

    Isiku andmed kelle kohta teavet soovitakse

    Elektroonilise vormiga esitatud teabenõudele saame vastuse väljastada vaid kliinikumi kantseleis L. Puusepa 8 ruum E-111 isikut tõendava dokumendi alusel.