Vastuvõtuaja tühistamine

  Võimalusel palume tühistamissoovist vastuvõtule teatada hiljemalt eelneval päeval.

  Juhul kui olete broneeringu teinud patsiendiportaalis ning tasunud ka visiiditasu arve, siis soovitame Teil broneeringu tühistada samuti portaalis.

  Vastuvõtuaegu on võimalik tühistada

  1. Patsiendiportaalis (epatsient.kliinikum.ee).
  2. Telefoni teel 731 9100 või kõneposti teel 731 9099
  3. ning kõrval toodud vormilt.

  Visiiditasu tagastamine

  Portaalis tehtud broneeringu tühistamisel telefoni teel või tühistamise vormi kaudu, tuleb Teil täita visiiditasu tagastamise avaldus (VKL-283).

  1. Visiiditasu ja muu tasulise teenuse tasu tagastatakse ainult õigeaegselt (vähemalt 24 h enne vastuvõtu toimumist) tühistatud broneeringu puhul.
  2. Avaldusele märkida kindlasti arvelduskonto number.
  3. Avalduse elektroonilisel koostamisel palume avalduse digitaalallkirjastada ja edastada Kliinikumi e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee
  4. Avalduse paberkandjal koostamisel palume avalduse allkirjastada ja edastada Kliinikumi postiaadressile L. Puusepa 8, 50406 Tartu.
  5. Visiiditasu tagastatakse 15 kalendripäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

  NB! Kui sisestatud andmed ei ole korrektsed ja informatsioon on puudulik ei ole võimalik vastuvõtuaega tühistada.