Õe vastuvõtt kirurgia erialal (haavahooldus)**

Sihtrühm Haavahooldust vajavad patsiendid (operatsioonihaavad, erinevad haavandid jt) ning nende lähedased.
Vastuvõtu sisu    Patsiendi terviseseisundi hindamine
Arsti poolt ordineeritud ravi olulisuse ja ravipõhimõtete selgitamine, ravimi koos-ja kõrval- mõjudest informeerimine
Enesetunde ja terviseseisundi jälgimiseõpetus, järel kontrolli olulisuse selgitamine
Haigusnähtude ägenemise äratundmise ja koduse esmaabi andmise õpetus, spetsialistile pöördumise vajaduse selgitamine
Sidumisvõtete õpetamine
Hügieeni olulisuse selgitamine
Nõuandev elustiili õpetus allergia esinemisel
Nahahoolduse õpetus nahaprobleemide korral
Probleemipõhine nõustamine
Ravitõhususe, terviseseisundi ja -näitajate hindamine ning jälgimisperioodil ilmnenud asjaoludest raviarsti teavitamine
Patsiendi ja tema lähedase psühhoemotsionaalne toetamine  
Vastuvõtule registreerimine  Õe vastuvõtuaja broneerimiseks on vajalik suunamine pere- või eriarsti pool: vajalik pere-või eriarsti digisaatekiri, mis sisaldab õe vastuvõtule suunamise põhjust;vastuvõtugraafikus on avatud esmased (E) vastuvõtuajad,vastuvõtule broneerimine: üleriigiline digiregistratuur,kliinikumi koduleht,etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100.  
Vastuvõtu toimumise koht   Kirurgiakliinik, ambulatoorse kirurgia osakond L. Puusepa 8, J-korpus, I korrus, ruum 72
Telefon: 731 9823  
Vastuvõtuajad  Õde Maris Mikksaar E 08.00-16.00  K (üle nädala) 08.00-16.00  R 08.00–16.00  
Vastuvõtu kestus  Vastuvõtu kestus on 30 minutit.  
Visiiditasu  Ravikindlustusega isikute visiiditasu maksab Tervisekassa. Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi eest patsient ise.  
Soovitused vastuvõtule pöördumisel  Võtke kaasa Teile eelnevalt antud infomaterjalid, et saaks koos arutada selgusetuks jäänud küsimusi. Märkige ära küsimused, millele soovite vastuseid saada.
Kirjutage üles ravimite ja toimeainete nimetused, mida tarvitate.