Koduse hapniku- ja ventilaatorravi õe vastuvõtt *

SihtrühmKroonilise kopsuhaigusega (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, kopsufibroos jt) või mõne muu hingamispuudulikkust põhjustava haigusega (degenereeruv lihashaigus, sügav rindkere deformatsioon, ekstreemne rasvumine, vähktõbi, kopsuarteri trombemboolia, sügavalt enneaegselt sündinud) patsiendid, kellel on tekkinud lisahapniku ja hingamisfunktsiooni toetamise vajadus
Teenust osutatakse igas vanuses patsientidele
Vastuvõtu sisuRegulaarsete ja erakorraliste koduvisiitide tegemine üle Eesti
Koduse hapnik- ja ventilaatorravi korraldamine patsiendi kodus või hooldusasutuses
Terviseseisundi ja hapnik- ning ventilaatorravi efektiivsuse pikaajaline jälgimine kodus
Aparatuuri ja tarvikute valimine ning nende kasutamise õpetamine ning korrasoleku jälgimine
Raviplaani selgitamine (ravimite toimed ja kõrvaltoimed, edasine tegevus)
Raviga soostumise välja selgitamine (ravimite kasutamine, lisahapniku hingamine, ventilaatori kasutamine, enesejälgimine)
Erinevate testide ja analüüside tegemine haigusseisundi jälgimiseks (PEF-i mõõtmine, pulssoksümeetria, kopsupõletiku avastamine, veregaaside analüüsimine, lisahapniku vajaduse testimine rahulolekus ja liikumisel, lisahapniku pealevoolu reguleerimine, ventilaatori kliinilise režiimi korrigeerimine)
Inhaleeritavate ja teiste ravimite kasutamise õpetamine
Õhupuudushoo korral tegutsemise õpetamine
Muud õendustegevused (trahheostoomi ja gastrostoomi osas nõustamine jm)
Haiguspuhuse toitumise nõustamine
Hingamisharjutuste õpetamine
Abi- ja tugisüsteemide vajaduse väljaselgitamine
Vastuvõtule registreerimine Hapnikravi patsiendi suunab esmasele vastuvõtule kopsuarst. Vajalik on ka haigusloo väljavõte sissekandega veregaaside analüüside vastustest.
Ventilaatorravi patsiendi suunab ravile kopsuarst. Vajalik on ka väljavõte haigusloost, sissekandega ventilaatori kliinilise menüü seadistusest.
Palume registreeruda telefoni teel: õde Helje Lomp – 53318035 või õde Kristin Palmipuu – 53319085
Vastuvõtuajad
Vastuvõtu toimumise kohtKoduvisiidid üle Eesti, E-R 8.00-16.00
Neljapäeviti, kopsukliinikus, pulmonoloogia- ja torakaalkirurgia ambulatoorses vastuvõtus, Riia 167 I korrus, C korpus ruum 150. Palume kokku leppida: õde Helje Lomp, telef. 53318035
Vastuvõtu kestushapnikravi patsiendi juurde kuni 60 min
ventilaatorravi patsiendi juurde kuni 2 tundi
Visiiditasu Ravikindlustusega isikute visiiditasu ja hapnik- ning ventilaatorravi eest maksab Eesti Haigekassa. Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi ja ravi eest patsient ise.
Soovitused vastuvõtule pöördumiselKorduvale vastuvõtule tulles kopsukliinikusse palume võtta kaasa kasutatav ventilaator koos maskiga. Aparatuuri transportimise ajaks eemaldage niisutist vesi.
Palume kaasa võtta või käepäraselt hoida kodus Teile määratud ravimid (kindlasti inhalaatorravimid), erinevad päevikud, nii ravimite tarvitamise (verd vedeldavad ravimid) kui ka haigusseisundi jälgimise (PEF, vererõhu või INR väärtused) kohta
Palume vajadusel märkida üles probleemid või küsimused, millele ootate lahendust või vastuseid
Soovi või vajaduse korral võite kaasata ravi- ja hooldusprotsessi enda lähedased