Haiglas viibides

Haiglas viibides küsige julgelt informatsiooni oma terviseseisundi, ravi ja enesehoolduse kohta. Te olete oluline tervishoiumeeskonna liige, Teie informeeritusest ja aktiivsusest sõltub ka Teie ravitulemus.

UURINGUD JA PROTSEDUURID

Osakonna personal annab Teile teada ajad, mil toimuvad Teie uuringud, protseduurid ja arstivisiidid. Palun viibige palatis vähemalt 10 minutit enne määratud aegu. Osakonnast lahkudes teavitage alati valveõde. Soovitavalt käige duši all enne uuringuid ja protseduure.        

KÄTEHÜGIEEN

Haiglas on haigustekitajate leviku takistamiseks kätehügieen väga oluline. Peske ise ja paluge oma külastajatel pesta sageli käsi vedelseebi ja veega või hõõruda käsi antiseptikumiga.

TOITLUSTAMINE

Teie toitlustamine haiglas toimub 4x päevas: hommikusöök kell 8.30-9.00, lõunasöök kell 13.00-13.30, õhtusöök kell 17.00-17.30 ja õhtuoode kell 19.00-19.30 (õhtuoode tuuakse koos õhtusöögiga). Haiglaravi esimesel päeval on lõunasöök Teile tagatud juhul, kui osakonda vastuvõtmine toimub enne kella 10.45.

Haiglatoit on üks osa Teie ravist ja patsientide menüü koostatud nii, et see kataks organismi toitainete ja toiduenergia vajaduse (1900-2100 kcal). Kui Teile tundub, et pakutavast toidust Teile ei piisa või Teil esineb talumatust mõne toiduaine suhtes, informeerige ravipersonali. Enne, kui Te ostate midagi lisaks või lasete lähedasel tuua, konsulteerige samuti ravipersonaliga. Kui Teile on määratud eridieet, ei ole lisatoidu söömine soovitatav. Baasdieedi menüü vahetub haiglas kuue nädalase intervalli järel ja sellega saate lähemalt tutvuda siin. Kaasavõetud ja Teile toodud toiduaineid saate säilitada osakonna külmkapis. Asetage toiduained kilekotti, märkige peale oma nimi, palati number ja kuupäev.

ISIKLIKE ASJADE HOIUSTAMINE

Isiklikke asju saab hoiule anda lukustatud kappi. Palun pöörduge selleks valveõe poole. Teavitage valveõde ka siis, kui olete haiglasse kaasa võetud ja dokumenteeritud asjad lähedastega koju saatnud.

PARKIMINE

Kliinikumi peahoone ümbruses on parkimine tasuline. Täpsemat informatsiooni parkimistsoonide ja parkimistasude kohta leiate siin. Info Tartu bussiliikluse kohta siin.

VABA AJA SISUSTAMINE

Vaba aja sisustamiseks on osakonnas kohapeal lugemiseks raamatud, ajalehed ja ajakirjad. Palatites on TV vaatamise võimalus ja tasuta WiFi ühendus. Palun arvestage teiste patsientide rahu ja privaatsusega! Hoidke mobiilseadmed hääletul režiimil ning kasutage kõrvaklappe. Televiisori vaatamisel arvestage teiste patsientide soovidega. Öörahu haiglas algab kell 22.00.

KUKKUMISE ENNETAMINE

Haiglaravi ajal võib suureneda Teie kukkumise risk. Risk võib ilmneda sõltumata Teie vanusest ja eelnevast tervislikust seisundist nt ravimite koostoimel ja voodirežiimist. Palume Teil voodist tõusta ettevaatlikult ning kutsuda kutsunginupuga õde, kui tunnete vähimatki uimasust või pearinglust. Kutsuge julgelt abi ka öösel! 

KÜLASTAMINE

Patsientide soovitatav külastusaeg on E–R 14.00–19.00, L–P 10.00–17.00. Palume, et patsienti ei külastaks korraga rohkem kui 1–2 lähedast. Külastajatel palume üleriided jätta riidehoidu. Patsienti ei tohi külastada, kui külastajal esinevad viirushaiguse tunnused. Täpsem info patsientide külastamise kohta siin.

SUITSUVABA HAIGLA

Kliinikumi ruumides ja hoonetest 30 meetri raadiuses on suitsetamine (sh e-sigaretid) keelatud. Tubakast loobumise nõustamiseks saate pöörduda õe vastuvõtule, vajalik on eelregistreerimine telefonil 731 8911. Kui suitsetamisest loobumine pole olnud võimalik, saate haiglasoleku ajal kasutada nikotiinplaastreid (küsige personalilt).

TAGASISIDE

Kliinikumi teenuste kohta saab esitada tagasisidet elektrooniliselt kliinikumi kodulehel või paberkandjal. Osakonnas täidetud blanketid asetage kaebuste ja ettepanekute kasti. Kõigile vormikohastele avaldustele vastatakse soovi korral 10 tööpäeva jooksul.

VIDEOVALVE

Patsientide, personali ja külaliste ohutuse tagamiseks kasutab Kliinikum oma väliterritooriumil ja üldaladel videovalvet. Videovalve alad on tähistatud vastavate siltidega. Reaalajas edastatakse videopilti Kliinikumi turvateenuse pakkujale ja videopilti salvestatakse 30 päeva jooksul. Osakondades ja palatites kasutatakse palatikaameraid juhul, kui see on vajalik patsientide ja/või töötajate ohutuse tagamiseks. Kaamera kasutamisest osakonnas teavitavad osakonna ustel asuvad sildid ning kaamerate kasutamise tingimustest saab teavet osakonna töötajatelt. Reaalajas edastatakse videopilti ainult osakonna volitatud personalile (eelkõige õeposti). Palatikaamerate videopildi salvestamine on lubatud ainult põhjendatud juhtudel ja reeglina kuni 72 tundi. Täpsem info siin.

PILDISTAMINE JA FILMIMINE

Haigla territooriumil ja ruumides ei ole haigla töötajate ja teiste patsientide pildistamine, video- ja helisalvestamine lubatud. Täpsemad tingimused leiate Kliinikumi tervishoiuteenuse osutamise üldtingimuste punktist 9.6.  

Lisaküsimuste korral kirjutage patsiendiinfo@kliinikum.ee