Patsiendiohutus Kliinikumis

Patsiendiohutus Kliinikumis

Kliinikumi eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja ohutut tervishoiuteenust. Ravimeeskonna liikmena saate ka Teie anda selle saavutamiseks oma panuse. Selleks palume Teil järgida allolevaid juhiseid ning anda meile teada patsiendiohutusega seotud juhtumitest, mida kogesite või märkasite kliinikumi ravikeskkonnas.

  • Olge aktiivne osaline enda raviprotsessis, tehke koostööd ravipersonaliga ja järgige arsti määratud raviplaani. Esitage ravipersonalile küsimusi oma ravi, protseduuride ja hoolduse kohta. Kui Teile jääb midagi arusaamatuks, küsige uuesti. See informatsioon on oluline, et oskaksite haiglaravijärgselt enda hooldusega jätkata ja tunneksite ära sümptomid, mille puhul peab haiglasse tagasi või perearsti poole pöörduma.
  • Enne protseduuri, uuringut ja operatsiooni järgige Teile antud juhiseid. Olge teadlik Teile pakutava tervishoiuteenuse olemusest, teenuse osutamisega kaasnevatest ohtudest ja riskidest. Kui midagi jäi arusaamatuks, küsige ravipersonalilt lisainformatsiooni. Infektsioonide ja tüsistuste vähendamiseks loobuge suitsetamisest ja piirake alkoholi tarbimist 30 päeva jooksul.
  • Haiglaravile tulles pannakse Teie käele identifitseerimispael. Veenduge, et sellel olevad andmed on õiged. Eemaldage pael alles pärast haiglast lahkumist.
  • Haiglas olles vältige kukkumist. Teile manustatud ravimid ja voodirežiim võivad tekitada uimasust, mistõttu palume tõusta voodist ettevaatlikult, enne veidi istuda ja alles seejärel tõusta püsti. Kui tunnete vähimatki uimasust, pearinglust ja nägemishäireid, siis kutsuge kutsunginupu abil õde, kes abistab Teid liikumisel jm abivajadusel, ka öösel.
  • Peske haiglas olles tihti käsi või tehke käte antiseptikat, et vältida mikroobide levikut. Kandke maski kui Teil on hingamisteede infektsiooni sümptomid.
  • Avaldage ravipersonalile kõik endale teadaolevad andmed oma tervise ja haiguse kulu kohta. Teavitage ravipersonali kõikidest ravimitest, mida Te tarvitate, sh vitamiinidest, taimsetest preparaatidest ja käsimüügiravimitest. Andke teada, kui Teil on esinenud allergiat mõnele ravimile või toidule.
  • Enne haiglast lahkumist veenduge, et Teil on olemas vajalikud juhised ja kontaktid ning Teile on antud teave enesehoolduse kohta.

Patsiendiohutusjuhtum on tervishoiuteenuse osutamisel ilmsiks tulnud

  • juhtum, mis kahjustas patsiendi tervist ja/või heaolu, põhjustades füüsilise või psühholoogilise kahju, ning
  • juhtum, mis oleks võinud kahjustada patsiendi tervist ja/või heaolu, kuid hoiti ära juhuse või õigeaegse sekkumise tõttu.

Kliinikumis on kasutusel elektrooniline infosüsteem, mille kaudu teavitavad töötajad patsiendiohutusjuhtumitest, et nendest õppida ja selle kaudu järgnevaid ennetada.

Alates 2021. aastast kaasame juhtumite teavitamisse ka patsiendid, et suurendada patsiendiohutust haiglas veelgi.

Palume Teil patsiendiohutusjuhtumist teavitamiseks täita vorm kliinikumi kodulehel:

kliinikum.ee/patsiendile/tagasiside/ohutusjuhtum

Aidake kaasa enda ja teiste patsientide ohutusele haiglas!