Laboratoorse uuringu tellimus on võimalik esitada elektroonselt infosüsteemidest: „Perearst2”, Watson ja eHL., kus tuleb täita kõik nõutavad väljad.

Lisaks on laboratoorset uuringut võimalik tellida paberkandjal. Tellimisleht peab sisaldama piisavat infot soovitud uuringu, tellija ja patsiendi kohta ning peab olema täidetud loetavalt ja üheselt mõistetavalt.

Tellimislehe täitmine ja olulised andmed:

  • patsienti identifitseeriv vöötkood ja/või nimi ja isikukood (või sugu ja vanus), patsiendi andmed võivad olla ka kodeeritud;
  • tellija andmed: raviarsti nimi või kood, asutus, osakond;
  • proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  • proovivõtja nimi või kood;
  • vajadusel kliiniline informatsioon (nt menstruatsioonitsükli faas naistel);
  • uuringute tellimisel märkida rist (x) tellimislehel tellitava analüüsi juurde.

Proovinõu markeerimine:

  • proovivõtja märgistab proovinõu, kas vöötkoodi või kirjutatult ees- ja perenimega. Vöötkood kleepida proovinõule vertikaalselt ülevalt alla võimalikult otse ja siledalt.

Erinevate laboratoorsete uuringute tellimiseks kasutada ainult selleks ettenähtud tellimislehti. Tellimislehti on võimalik tellida ühendlaborist tel 731 8310 või printida need välja meie kodulehelt „tellimislehed”.

Nõudeid ja infot veenivere võtmise kohta leiab kodulehelt rubriigist „analüüsid“, „analüüside võtmine“ - Uuringumaterjali võtmise juhendid.