KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kvaliteet

Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabor on EAK poolt akrediteeritud meditsiinilabor M005 standardi EVS-EN ISO 15189:2012 nõuete suhtes. See tunnustus kinnitab meie labori kõrget kvaliteeti ja pädevust meditsiinilaborite valdkonnas.

Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabori koesobivuslabor on akrediteeritud Euroopa Immuungeneetika Föderatsiooni (European Federation for Immunogenetics, EFI) poolt olles esimene EFI akrediteeringu saanud labor Balti riikides.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram