KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Perearstile

Analüüside teostamiseks kuluv aeg ühendlaboris

Perearstikeskustes teostatavate analüüside (POCT- point of care) kvaliteet

Tänapäeval kasutatakse perearsti praksistes seadmeid, mis võimaldavad läbi viia labori uuringute hulka kuuluvaid analüüse (nt glükoos, CRP, INR jt), selliseid patsiendi vahetus läheduses teostatavaid teste nimetatakse POCT uuringuteks (point of care testing). Paraku on perearstil küllalt raske tagada kasutatava seadme kvaliteeti või hinnata selle sobivust kasutamiseks. Ühendlabor pakub siinkohal oma klientidele igakülgset abi POCT seadmete kvaliteedi tagamisel ja võrdluskatsete korraldamisel.

Kvaliteedi tagamise sõlmkohad on:

  • sobiva meetodi valik,
  • igapäevane kvaliteedikontroll,
  • võrdluskatsed.

Sobiva seadme valik ja võrdluskatsed. Esimene tõsine ülesanne POCT seadme kasutusele võtmisel on valida parim seade. Arvamus, et kõik müügil olevad seadmed on ühtviisi head ei vasta tõele, vaatamata sellele, et neil on olemas kõik vajalikud sertifikaadid. Samuti on ka juhtunud, et mõni pakutav seade ei sobigi kasutamiseks. Siinkohal on väga oluline teada, milline on uue seadme (seadme tüübi) kasutuskogemus, lihtsus ja võrdlustulemus suure laboriga. Päris uue seadme kasutusele võtmisel soovitame viia läbi 20...40 proovist koosnev võrdlusuuring, kus määratakse analüüs nii perearsti seadmel kui ka labori meetodiga. Sellise võrdluse tegemist võib nõuda toote pakkujalt. Edaspidi, kui seade on juba kasutusele võetud, pakume omalt poolt regulaarset võrdlust 3-4 korda aastas, kus viiakse läbi kolmest proovist koosnev võrdluskatse. Selline võrdluskatse tagab perioodilise ja sõltumatu kvaliteedikontrolli kasutatavale seadmele.

Kui kavatsete kasutusele võtta uut seadet, siis on kasulik uurida, milline on olnud teid huvitava seadme varasemalt tehtud võrdlused laboriga ja/või kasutuskogemus.

Igapäevane (regulaarne) sisemine kvaliteedikontroll. Kõikidele labori seadmetele (ka POCT seadmetele) on olemas kvaliteedikontrollmaterjalid, millega kontrollitakse regulaarselt nende tööd. Need on patsiendi materjali (veri, plasma, uriin jne) imiteerivad lahused, kus on eelnevalt teada uuritava analüüsi (nt glükoosi) sisaldus ja kontrollvahemik. Kontrollmaterjali uuritakse täpselt sama protseduuri järgi nagu patsiendi proovigi. Näiteks glükomeetrite kontrolliks on olemas väikestesse pudelitesse villitud kontrolllahus, mida tilgutatakse glükomeetri kontrollribale (vt täpselt glükomeetri juhendit!) ning glükomeetrilt saadud mõõtetulemust võrreldakse kontrollvahemikuga, mis on märgitud, kas glükomeetri ribade purgile, kontrolllahuse pudelile või on eraldi kontrolllahuse sertifikaadil. Tähelepanu! Kvaliteedikontrolllahused on glükomeetri (vm seadme) spetsiifilised ja neid ei saa kasutada teise tootja glükomeetrite (seadmete) kontrollimisel! Tutvu alati glükomeetri või muu seadme juhendiga ja vii kontrollmõõtmine läbi vastavalt juhendile!

Igapäevane sisemine kvaliteedikontroll võimaldab avastada väga suuri vigu, kuid ei anna teadmist, kuidas ja millise kvaliteediga meetod töötab labori meetodi suhtes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram