Kliinikumi Leht

Dr Rain Jõgi ja prof Margus Punab pälvivad Neinar Seli stipendiumid

Tartu Kultuurkapitali juurde on Neinar Seli poolt asutatud meditsiinivaldkonna alakapital, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele. Stipendiume antakse välja kahes kategoorias: viimase kalendriaasta ja viimase viie aasta jooksul enim teadusartikleid publitseerinud autorile. Komisjon tugineb otsuse langetamisel Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse artiklite analüüsile, arvestades artikleid, kus autor on märkinud oma töökohaks Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Stipendium viimasel viiel aastal enim teadusartikleid publitseerinud autorile antakse välja mitte sagedamini kui kord viie aasta jooksul ning selle suuruseks on 4000 eurot. Ajavahemiku 2018–2022aastate arvestuses pälvib stipendiumi kopsukliiniku juht dr Rain Jõgi.

Loe lähemalt

Dr Piret Vilborn: näen stomatoloogia kliinikut kompetentsikeskusena

Loe lähemalt

Parimad õdede praktikajuhendajad on Sabrina Käst ja Virve Roio

Loe lähemalt

Kliinikumi preemia parimale artiklile ajakirjas Eesti Arst

Loe lähemalt

Tudengid nimetasid parimad õppejõud Kliinikumis

Loe lähemalt

Kliinikumi õenduspreemia pälvis Kaija Piller ja ämmaemanduspreemia Kärt Hüdsi

Loe lähemalt

“Teistmoodi tulevik - kuidas leida tasakaal?”

Loe lähemalt

Uus, 6 miljoni euroga rahastatav Euroopa konsortsium loob ELi vähimissiooni tugivõrgustiku

Loe lähemalt

Infektsioonikontrolli teenistuse 20 tegevusaasta eesmärk on olnud ravikvaliteet

Loe lähemalt

Dr Linda Sõber kaitses doktoritööd

Loe lähemalt