Kliinikumi Leht

Kliinikum muutub meie kõigi ühise pingutusena rohelisemaks

2019. aastal otsustas Tartu Ülikooli Kliinikum rakendada keskkonnajuhtimissüsteemi, et hinnata oma tegevuse kulutõhusust ökoloogilise jalajälje mõistes. Keskkonnaalaste püüdluste edendamiseks taotleb kliinikum EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) registreeringut, mis võimaldab oma keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust demonstreerida ning keskkonnamõjude osas läbipaistvamaks muutuda.

„Uuringute[i] kohaselt suurendab tervishoiusektor, mille ülesanne on tervise kaitsmine ja edendamine, oma tegevusega 21. sajandi suurimat terviseohtu – kliimakriisi, mistõttu on tervishoiusektoris eriti oluline panustada otsustavalt kasvuhoonegaaside tekke ennetamisesse ja vähendamisesse. Et kliinikumil on liidriroll ravitöös, siis otsustasime panustada ka keskkonnategevusse, sest puhtam keskkond võrdub tervemate inimestega,“ sõnas keskkonnaosakonna juhataja Triin Arujõe.

Loe lähemalt

Struktuuri- ja juhtimisreformi hetkeseis

Loe lähemalt

Puhastusteenuste osakond töötab tõhusa meeskonnana

Loe lähemalt

Mobiilsete diagnoosikabinettide vastuvõtuajad

Loe lähemalt

Janar Hiljurand hindab meeskonnatööd ja arenguvõimalusi

Loe lähemalt

Millist Tartu Ülikooli Kliinikumi ma sooviksin?

Loe lähemalt

Heljo Pikhof Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogus

Loe lähemalt

Tänusõnad

Loe lähemalt

Patsientide nõukoja esimene tööperiood

Loe lähemalt

Infektsioonikontrolli koolitused viisid eriolukorra ajal teadmisi mitmesajale inimesele

Loe lähemalt