Kuu: aprill 2022

Kliinikumi ja Tartu ülikooli ühiselt loodud patsiendiohutuse koolitus on avatud kõigile soovijatele

Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Ülikooli koostöös on valminud „Patsiendiohutuse baaskoolitus“, mis on mõeldud nii kliinikumi kui ka kõikide teiste haiglate töötajatele. Uus patsiendiohutuse koolitus võimaldab võtta haiglates kasutusele ühtlustatud käsitluse.

Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemusi juhi Ilona Pastaruse sõnul on patsiendiohutuse tagamine kõikjal maailmas ühest küljest tervishoiutöötajate igapäevase töö osa, ent samas ka suureks väljakutseks. „Me kõik soovime kindlustunnet, et meie tervisemurede korral osutatav abi on kvaliteetne ja ohutu. Patsiendiohutuse teemaliste koolitustega soovime tagada, et kliinikumi töötajatel on kaasaegsed teadmised patsiendiohutusest ning seeläbi oskus ohte ennetada ja kahju tekkimist patsiendile vältida,“ tutvustas baaskoolituse loomise vajadust Ilona Pastarus.

Loe lähemalt

Rektor prof Toomas Asser nimetas kliinikumi nõukogu liikmeks kolonelleitnant dr Ahti Varblase

Loe lähemalt

Immuniseerimisnädal toob fookusesse täiskasvanute vaktsineerimise vajaduse

Loe lähemalt

Kliinikum ootab immuniseerimisnädalal täiskasvanuid vaktsineerima

Loe lähemalt

Ukrainast Eestisse põgenenud Iryna töötab nahahaiguste kliinikus

Loe lähemalt

Kliinikumi vaimse tervise õdede vastuvõtud perearstikeskustes muudavad psühhiaatrilise abi kättesaadavust

Loe lähemalt

Kliinikum sammub iga aastaga järjest rohelisemalt

Loe lähemalt

L. Puusepa 1a R-Kiosk

Loe lähemalt

Kliinikumi sotsiaaltöötajad: „Meie uks on alati avatud“

Loe lähemalt

Kliinikumi vaimse tervise õe vastuvõttudel viiakse sisse neuropsühhiaatriline intervjuu patsiendi vaimse tervise seisundi hindamiseks

Loe lähemalt