Rektor prof Toomas Asser nimetas kliinikumi nõukogu liikmeks kolonelleitnant dr Ahti Varblase

22. aprillil nimetas Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser ülikooli esindajaks Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülemarsti kolonelleitnant Ahti Varblase. Ühtlasi pikendas rektor professor Eero Vasara volitusi nõukogus.

“Muutunud julgeolekuolukord Euroopas nõuab meilt kõrget strateegilist valmisolekut ja olukorrateadlikkust haigla töö korraldamiseks võimalike ohustsenaariumite korral,” põhjendas valikut rektor prof Toomas Asser. Ta lisas, et kujunenud olukorras on ühtlasi vajalik tagada otsene ja vahetu kontakt Kaitseministeeriumi ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning kasvatada teadus- ja arendustöö mahtu kaitse- ja tervishoiuvaldkonna kokkupuutealadel.

Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimehe Kristjan Vassili hinnangul on kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevuses osalemine kliinikumile nii kohustus kui ka võimalus. „Kolonelleitnant Ahti Varblase erialane ettevalmistus ja kogemus arsti ning kaitseväelasena tagab meile vajalike kompetentside olemasolu kliinikumi strateegilises juhtimises,“ lausus nõukogu esimees.

Sama korraldusega pikendas rektor Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja, inimese füsioloogia professori akadeemik Eero Vasara volitusi kliinikumi nõukogu liikmena. Tartu Ülikooli kliinikumi nõukogus on kaheksa liiget, kelle määravad kliinikumi asutajad – riik, ülikool ja linn. Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukokku kuuluvad Kristjan Vassil, Urmas Klaas, Maarjo Mändmaa, Merike Saks, dr Ahti Varblane, prof Eero Vasar, Heljo Pikhof ning Jaan Toots. Nõukogu tööd juhib Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil.

Lisainfo
Kristjan Vassil, Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees
Kristjan.Vassil@ut.ee

Teate edastas
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee