Kuu: august 2020

Kliinikum muutub meie kõigi ühise pingutusena rohelisemaks

2019. aastal otsustas Tartu Ülikooli Kliinikum rakendada keskkonnajuhtimissüsteemi, et hinnata oma tegevuse kulutõhusust ökoloogilise jalajälje mõistes. Keskkonnaalaste püüdluste edendamiseks taotleb kliinikum EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) registreeringut, mis võimaldab oma keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust demonstreerida ning keskkonnamõjude osas läbipaistvamaks muutuda.

„Uuringute[i] kohaselt suurendab tervishoiusektor, mille ülesanne on tervise kaitsmine ja edendamine, oma tegevusega 21. sajandi suurimat terviseohtu – kliimakriisi, mistõttu on tervishoiusektoris eriti oluline panustada otsustavalt kasvuhoonegaaside tekke ennetamisesse ja vähendamisesse. Et kliinikumil on liidriroll ravitöös, siis otsustasime panustada ka keskkonnategevusse, sest puhtam keskkond võrdub tervemate inimestega,“ sõnas keskkonnaosakonna juhataja Triin Arujõe.

Loe lähemalt

Struktuuri- ja juhtimisreformi hetkeseis

Loe lähemalt

Puhastusteenuste osakond töötab tõhusa meeskonnana

Loe lähemalt

Mobiilsete diagnoosikabinettide vastuvõtuajad

Loe lähemalt

Kliinikum alustas kodufüsioteraapia teenuse pakkumist

Loe lähemalt