Kliinikumi Leht

Struktuuri- ja juhtimisreformi hetkeseis

Töötoad

Struktuuri- ja juhtimisreformi üheks tööpere kaasamise sammuks olid 29. juuni–2. juuli toimunud töötoad, kuhu olid oodatud kõik kliinikumi töötajad, et tööpere saaks laiapõhjaliselt osaleda reformi ettevalmistustes ning täiendada juunikuiste rühmavestlustega kaardistatud tööpere ootusi.  Töötubades läbi viidud rühmatööd andsid teadmise, kas üks või teine rühmavestlustel kaardistatud järeldus kliinikumi kultuuri ja väärtuste, töökorralduse ja struktuuri ning juhtimise teemadel leidis valdavalt toetust või mitte. Samuti andsid töötoad võimaluse koguda uusi ja täiendavaid ideid ning ettepanekuid ettevalmistamisel olevate uuenduste kohta, aga ka võimaluse erinevatele struktuuriüksustele ja töötajatele enda arvamuste väljendamiseks.

Töötubadest võttis osa kokku 163 inimest, kellest pooled olid juhid. Viimasesse töötuppa olid kaasatud ka kliinikumi patsientide nõukoja seitse liiget, kelle seisukohad esitati töörühmale eraldi kokkuvõttena.

Loe lähemalt

Puhastusteenuste osakond töötab tõhusa meeskonnana

Loe lähemalt

Mobiilsete diagnoosikabinettide vastuvõtuajad

Loe lähemalt

Janar Hiljurand hindab meeskonnatööd ja arenguvõimalusi

Loe lähemalt

Millist Tartu Ülikooli Kliinikumi ma sooviksin?

Loe lähemalt

Heljo Pikhof Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogus

Loe lähemalt

Tänusõnad

Loe lähemalt

Patsientide nõukoja esimene tööperiood

Loe lähemalt

Infektsioonikontrolli koolitused viisid eriolukorra ajal teadmisi mitmesajale inimesele

Loe lähemalt

Mammograafiabussi uuendatud graafik

Loe lähemalt