KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Patsiendile

Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek on Kliinikumi meditsiiniteenistus, millele on Ravimiameti poolt väljastatud haiglaapteegi tegevusluba ja mis varustab ravimite ja teiste meditsiiniotstarbeliste toodetega Kliinikumi kliinikuid ja vajadusel ka teisi ravi- ja hoolekandeasutusi.


Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegi peamised ülesanded on:

Logistikaalane tegevus, mis tagab ravimite, desinfitseerivate ainete ja ühekordsete meditsiiniseadmete olemasolu ja kulutõhusa kasutamise.

Ravimite valmistamine ja manustamiseks ettevalmistamine, et tagada ravimite kättesaadavus ja käitlemise ohutus.

Ravimi- ja patsiendiohutuse suurendamine läbi tervishoiutöötajate nõustamise, koolitamise ja kontrollimise.


Kliinikumi Apteek ei oma ravimite jaemüügiõigust, mistõttu patsientidele apteek ravimeid ei väljasta.

Küll aga osalevad apteegi töötajad patsientidele suunatud infomaterjalide koostamises. Need on leitavad siit.


Kui soovid haiglaapteekide kohta rohkem teada, siis külasta Eesti Haiglaapteekrite Seltsi kodulehte.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram