KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Teadustöö

Sellel lehel on toodud teadus- ja uurimistööd, mis on õppetöö käigus läbi viidud apteegi töötajate poolt või nende juhendamisel.

Apteegi töötajate osalusel avaldatud teaduspublikatsioonid on leitavad siit.


Kaitstud doktori- ja magistritööd:

2013 - Jana Lass - PhD (medicine) - Epidemiological and clinical aspects of medicines use in children in Estonia (Tartu Ülikool)

2012 - Marika Saar - MSc (clinical pharmacy) - Identifying the need of community pharmacists for a specialised educational programme to support patients receiving oral chemotherapy (University of Strathclyde)

2006 - Jana Lass - MSc (clinical pharmacy) - Development, implementation and assessment of the guidelines for treatment of postoperative pain in the ortopaedic ward of the North Estionia Regional Hospital (Queen University Belfast)


Juhendatud proviisoriõppe uurimistööd:

2023

 • Anette Nurm - Müügiloata ravimite kasutamine Eesti haiglates: vajadus ja ohud (Kersti Teder, Janne Sepp)

2021

 • Anastassia Dmitrijeva - Eesti haiglatöötajate rahulolu haiglaapteegi teenustega (Marika Saar, Marko Urbala)
 • Maile Kartau - Retseptiravimite kasutamine rasedatel Eestis – 2008 ja 2019 aasta andmete võrdlus (Jana Lass)
 • Aleksei Morgunov - AWaRe klassifikatsiooni ravimid Tartu Ülikooli Kliinikumi antimikroobse ravi juhendis (Jana Lass)

2020

 • Jevgenia Afanasenko - Kukkumisriski suurendavate ravimite hindamine kõrge kukkumisriskiga patsientidel Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonnas (Liisa Jõhvik)
 • Katrin Jaani - Proviisori pakutava patsientide ravimikasutamise nõustamise teenuse mudeli loomine ja selle valideerimine Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonnas (Marika Saar, Liisa Jõhvik)

2019

 • Karmen Kaljula - Prootonpumba inhibiitorite kasutamine SA Tartu ülikooli kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonna patsientidel (Marika Saar)
 • Rasmus Kõrvas - Neerufunktsiooni kirjeldamine Tartu Ülikooli Kliinikumi hospitaliseeritud maliigse, mittemaliigse või onkoloogilise diagnoosiga patsientidel vanuses 0 – 25 aastat (Lenne Triin Kõrgvee, Marika Saar)

2018

 • Maris Jürgenson - Suukaudsete kasvajavastaste ravimite koostoimed käsimüügiravimite ja toidulisanditega ning patsientide teadlikkus nendest koostoimetest (Marika Saar)
 • Kaspar Kaju - Biofosfonaatide ja denosumabi kasutamine rinnavähi diagnoosiga patsientidel Tartu Ülikooli onkoloogia-hematoloogia kliinikus ja vastavus rahvusvahelistele ravijuhistele. (Marika Saar)

2017

 • Kaisa Parve - Operatsioonijärgse vedelikravi kasutamise audit Tartu Ülikooli Kliinikumi II astme intensiivravi palatites ravitavatel patsientidel (Jana Lass)

2016

 • Kristiin Kull - Tahkete suukaudsete ravimvormide manustamine suu või sondi kaudu neelamisraskustega patsientidele Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarsetes õendusabi ja taastusravi osakondades (Kersti Teder ja Anne-Grete Raadom)
 • Anett Lilleväli - Infusioonireaktsioonid kui süsteemse kemoteraapia tüsistus Tartu Ülikooli Kliinikumis kasvajavastast ravi saavatel patsientidel (Marika Saar)
 • Olesja Rešnjak - Tahkete suukaudsete ravimvormide manustamine neelamisraskustega patsientidele SA Tartu Ülikooli Kliinikumi intensiivraviosakondades (Kersti Teder)

2015

 • Kristiina Jefimova - Perioperatiivse antibiootikumiprofülatika juhendi järgmine Tartu Ülikooli Kliinikumis (Marika Saar)
 • Evar Raid - Ampitsilliini (Standacillin) ja hüdrokortisooni (Solu-Cortef) segu säilivusuuring HPLC meetodil (Kersti Teder ja Andres Meos (TÜ farmaatsia instituut))
 • Iti-Ingris Sei - Granulotsüütide kolooniaid stimuleerivate faktorite kasutamine kasvajaliste haigustega patsientidel Tartu Ülikooli Kliinikumis (Marika Saar)

2013

 • Stig Benström - Ketoprofeeni infusioonilahuste valgustundlikkuse uurimine (Kersti Teder ja Andres Meos (TÜ farmaatsia instituut)
 • Bianca-Maria Heido - Paklitakseeli ja oksaliplatiini sisaldavast keemiaravist tingitud perifeerse neuropaatia iseärasused (Marika Saar)
 • Alina Ovtšinikova - Antibiootikumide annuste kohaldamine vastavalt neerufunktsioonile - retrospektiivne kirjeldav uuring SA Tartu Ülikooli Kliinikumi intensiivravi osakonda hospitaliseeritud septilise šokiga patsientidel (Jana Lass)
 • Klaara Saar - Antiemeetilise ravi kasutamine ja ravijuhisele vastavus kasvajalisi haigusi põdevatel patsientidel (Marika Saar)
 • Natalia Tomilovych - Kodutekkese septilise šoki empiiriline antibakteriaalne ravi SA Tartu Ülikooli Kliinikumis aastatel 2010-2012 (Jana Lass)

2012

 • Liis Kruus - Ravimite aseptiline ettevalmistamine Tartu Ülikooli Kliinikumi intensiivraviosakondades (Kersti Teder)

2011

 • Andrus Lehes - Ohtlikud abiained vastsündinutel ambulatoorselt kasutatud ravimites (Jana Lass)
 • Liisa Randmäe - Retrospektiivne kirjeldav uuring hindamaks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide neerufunktsiooni ja ravimkasutust (Jana Lass)

2009

 • Jelena Iljuhhina - Retseptiravimite kasutamine rasedatel Eestis (Jana Lass)
 • Diana Raudsepp - Prospektiivne vaatlusuuring hindamaks, kui suur osa SA Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda pöördumistest võib olla seotud ravimite kõrval- ja koostoimetega (Jana Lass)

2008

 • Kaarin Jõgi - SA Tartu Ülikooli Kliinikumis vastsündinutel kasutatavad ravimid - milline on lastel kasutamiseks mittenäidustatud ravimite ja ravimvormide osakaal (Jana Lass)
 • Katrin Kurvits - Tartu Ülikooli Kliinikumi õendushooldusosakonna eakate patsientide farmakoteraapia hindamine apteekri vaatepunktist (Jana Lass)

2007

 • Agnes Männik - Esmaste psühhooside farmakoteraapia Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikutes (Jana Lass)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram