KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Ravimikleebised

Ravimkleebised on peamiselt mõeldud manustamiseks ettevalmistatud ravimite märgistamiseks, et oleks selge millist toimeainet ja millises annuses ravim sisaldab.


Manustamiseks ettevalmistatud ravimi märgistamise nõuded on toodud Kliinikumi Ravimite manustamiseks ettevalmistamise juhendis (JKL-140).

Süstena manustatava ravimi korral märkida süstlale manustatava toimeaine või ravimpreparaadi nimi ja annus (annuse puhul peab olema kirjutatud või arvutatav mitu ühikut toimeainet on ühes milliliitris lahuses ja mitu kogu lahuses; nt 5 mg/ml 5 ml või 25 mg/5 ml).

Juhul kui ettevalmistamine ei toimu patsiendiga samas ruumis või korraga valmistatakse ette mitme patsiendi ravimid, tuleb peale märkida ka patsiendi nimi.
Juhul kui ettevalmistatud süstet ei manustata koheselt, tuleb peale märkida ka süstla ettevalmistamise aeg.

Infusioonina manustatava ravimi korral märgitakse süstlale / pudelile / kotile:

toimeaine(te) / ravimi(te) nimi(ed);
toimeaine(te) kogus(ed) ja/või lahuse kontsentratsioon;
lahustamiseks ja/või lahjendamiseks kasutatud lahuse nimetus ja selle maht (v.a juhul, kui see on tootja poolt märgitud (nt infusioonipudelid));
ettevalmistatud lahuse kogumaht;
ettevalmistamise kuupäev ja kellaaeg;
patsiendi eesnimetäht ja perekonnanimi (kohustuslik, kui ravimi ettevalmistamine ei toimu patsiendiga samas ruumis ja/või samaaegselt ettevalmistatakse mitme patsiendi ravimid);
ettevalmistaja eesnimetäht ja perekonnanimi (kohustuslik, kui erineb manustajast).

Võimalusel kasutatakse märgistamiseks trükitud ravimikleebist (saadaval Apteegis), millele puuduv info lisatakse enne või pärast ravimi ettevalmistamist.
Ravimkleebise puudumisel kasutatakse pakendile kirjutamiseks spetsiaalset markerit (nt BBraun Ecopen).
Märgistuseta pakendiga ravimit, ei tohi kasutada, vaid tuleb käidelda kui kõlbmatut ravimit.

NB! Ravimkleebistele tuleb vajadusel (kui seda pole kleebisele juba eelnevalt trükitud) puuduv info alati juurde kirjutada. Mõningate kleebiste korral on lahuse kontsentratsioon juba antud (Nt. lühitoimeline insuliin 1 TÜ/ml) – sellisel juhul tuleb ravilahus manustamiseks ettevalmistada kleebisel antud kogustega.


Küsimuste ja ettepanekute korral kirjutada: kersti.teder@kliinikum.ee

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram