KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Tasulised teenused

Teisene arvamus

Teisene arvamus  on teise tervishoiuteenuse osutajast eriarsti sõltumatu arvamus, mille eesmärk on anda hinnang esmase arvamuse andnud eriarsti poolt pandud diagnoosi õigsuse, määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse, selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta. 

Ravikindlustatud isikule on üks kord ühe ravijuhu kohta teisese arvamuse saamine tasuta st selle eest tasub Tervisekassa. Sel moel teisese arvamuse saamiseks tuleb oma perearstilt või esmase arvamuse andnud eriarstilt paluda saatekiri. Esmase arvamuse andnud arst edastab teisese arvamuse andjale kõik osutatud tervishoiuteenuseid kajastavad dokumendid või nende koopiad.

Tartu Ülikooli Kliinikum pakub teisest arstlikku arvamust ka tasulise teenusena. Teenuse hind on 290 eurot. Sel juhul pole saatekiri vajalik. Teisene arvamus antakse patsiendiportaalis digilugu.ee olemasoleva meditsiinilise dokumentatsiooni ja varasemalt tehtud uuringute alusel.

Teisese arvamuse saamiseks: 

1. Saatke e-kiri aadressile vahikeskus@kliinikum.ee, mis sisaldab järgmist informatsiooni: 

  • patsiendi nimi ja isikukood; 
  • kontaktandmed (telefon, aadress); 
  • küsimus või küsimused, millele soovite saada vastust; 
  • patsiendi diagnostika ja haiguse kulu kirjeldus; 
  • failid teostatud uuringute ja/või ravi kohta, kui need ei kajastu patsiendiportaalis digilugu.ee (e-posti teel edastamisel terviseandmeid sisaldavad dokumendid krüpteerida); 
  • teise isiku nimel pöördumise korral patsiendi allkirjastatud volikiri.

2. Teile saadetakse allkirjastamiseks tasulise teenuse leping, teenuse osutamine toimub ainult allkirjastatud lepingu alusel. 

Kui dokumente ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saatke allkirjastatud dokumendid skaneeritult ja krüpteeritult või paberkandjal tähitud kirjaga aadressile Vähikeskus, L. Puusepa 8, 50406 Tartu.

3. Patsiendi isikuandmete alusel luuakse teisese arvamuse andmiseks kliinikumi infosüsteemis ametlik haigusjuht. 

4. Haiguse profiilile vastavad erialaspetsialistid analüüsivad haigusjuhu raames pandud diagnoosi ja määratud ravi, annavad soovitusi edasiseks raviks ja koostavad ametliku teisese meditsiinilise arvamuse. 

5. Teisene arvamus sisestatakse patsiendiportaali digilugu.ee ja Teile saadetakse osutatud teenuse eest arve.

Märkused: 

  • Teisese arvamuse teenus toetub Teie poolt edastatud ja/või patsiendiportaalis digilugu.ee olevale informatsioonile.
  • Teatud juhtudel võib informatsioon lõplikeks soovitusteks olla ebapiisav ja vajalikud on täiendavad uuringud. 
  • Teil on alati võimalus pöörduda Tartu Ülikooli Kliinikumi diagnostikaks ja raviks tavakorras. Lugege eriarstile pöördumise kohta siit. 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi täielik tasuliste teenuste hinnakiri 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram