KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Vähiravi kvaliteet

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus omab Euroopa Vähikeskuste Organisatsiooni (Organisation of European Cancer Institutes, OECI) akrediteeringut, mis on kõrgeim tunnustus kliinikumi vähiravile, ennetustegevusele, diagnostikale ning teadus- ja õppetööle. 

OECI on Euroopa vähikeskusi ühendav organisatsioon, mille eesmärk on tagada parima võimaliku vähiravi pakkumine läbi ühtsete üle-euroopaliste kvaliteedinõuete rakendamise, hõlmates valdkondi ennetustegevusest vähidiagnostika ja ravini, patsiendikogemust, teadustöö integreeritust kliinilisse praktikasse ning koolitustegevust. Ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks on välja töötatud vähikeskuste välise akrediteerimise programm.

OECI akrediteeringu kestus on viis aastat ning selle uuendamiseks tuleb läbida täiendav akrediteerimisprotsess. Akrediteerimise käigus hinnatakse pakutava vähiravi hetkeseisu konkreetses vähikeskuses ning koostatakse kõiki vähiravi valdkondi hõlmav detailne arengukava järgnevaks viieks aastaks. 

OECI võrgustikku kuulub 108 liiget, kellest 44 on läbinud ka organisatsiooni poolt pakutava hindamisprotsessi. Lähiriikides on OECI akrediteering neljal Soome, ühel Norra, kahel Rootsi ning ühel Leedu vähikeskusel. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram