KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Vähiga toimetulek

Kokkupuutel vähiga kohtate mitmeid väljakutseid. Osad neist on meditsiinilised ja füüsilised, osad emotsionaalsed, osad seotud lähisuhetega. Ühel moel või teisel puudutavad kõik need väljakutsed Teie elukvaliteeti, mida vähk oluliselt muudab. Toimetuleku strateegiad on igal inimesel erinevad, kuid nende ühine eesmärk on aidata Teil toetada paranemist ning säilitada elukvaliteeti.

Kõige olulisemad toimetuleku põhimõtted

Oma haigusega silmitsi seismine – kui teate, mis haigusega on tegu, millised on ravivõimalused ja prognoos, tulete sellega paremini toime.

Lootuse ja optimismi säilitamine – pärast reaalsusega leppimist tuleks proovida säilitada nii palju optimismi kui antud olukorras võimalik.

Tasakaal – enamikel juhtudel annab meditsiiniline seisund põhjust nii optimismiks kui mureks ning tasakaalu otsimine nende vahel on loomulik, vastuoluliste tunnete tundmine on normaalsus.

Tunnete väljendamine – kui väljendate nii positiivseid kui negatiivseid tundeid, mitte ei suru neid alla, kohanete haigusega paremini.

Abi ja toe otsimine – Te ei pea kõigega üksi toime tulema, otsige abi lähedastelt ning ka meie pakutavatelt tugiteenustelt.

Aktiivne osalus raviprotsessis – sel moel tunnete end vähem abitu ja haavatavana, saate rohkem olukorda kontrollida ja otsuste tegemisel kaasa rääkida.

Leidke positiivne tähendus – olgugi, et vähidiagnoos ja ravi on sageli hirmutavad kogemused, leiavad paljud sellest ka mõne positiivse tähenduse, kas elus oluliste väärtuste, lähisuhete või muude teemade osas.

Spirituaalsus ja usk – see ei pea tähendama religioossust, küll aga võib millessegi uskumine aidata Teil leida sisemist tugevust.

Enesehinnangu säilitamine – Te olete palju rohkemat kui vähidiagnoos, leidke üles need osad endast, mis aitavad Teil hoida endast positiivset vaadet.

Surelikkusega leppimine – see ei tähenda, et Te ei peaks uskuma paranemisse, küll aga aitab, kui mõtestate ka surma teemad enda jaoks lahti.

Eesti vähipatsientide seas läbiviidud uuring näitas, et vähidiagnoosiga inimeste hinnangud oma elukvaliteedile on keskmisest madalamad, kõrgeim hinnang anti sotsiaalsetele suhetele ning madalaim füüsilisele tervisele. Leiti, et elukvaliteeti parandab usk kellessegi või millessegi (sh paranemisse), majanduslik toimetulek, piisav info tugiteenuste (sh psühholoogiline tugi) ja toetuste (sh abivahendid) kohta ning taastavate teenuste (mh taastusravi) kättesaadavus.

Lisainfo ja kasutatud allikad:

https://med.stanford.edu/survivingcancer/coping-with-cancer/coping-with-cancer.html

https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2013-Vahipatsientide-elukvaliteet.pdf

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram