KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Hematoloogia-onkoloogiakliinik

Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik on hematoloogiliste ja onkoloogiliste haiguste diagnostika ning ravitöö keskus.

Hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas ravitakse nii healoomuliste verehaigustega patsiente (aneemiad, trombotsütopeeniad, leukopeeniad) kui ka pahaloomuliste hematoloogiliste kasvajatega täiskasvanuid ning pahaloomuliste hematoloogiliste kasvajatega ja soliidtuumoritega lapsi. Osakonnas teostatakse ka allogeenset või autoloogset vereloome tüviraku siirdamist (autoloogne ja allogeenne luuüdi siirdamine, autoloogne ja allogeenne perifeersest verest separeeritud vereloome tüvirakkude siirdamine).

Radio- ja onkoteraapia osakond tegeleb kõikide kasvajapaikmete medikamentoosse ja kiiritusraviga, samuti ravitakse vajadusel teisi haigusi, mille puhul kiiritusravi on näidustatud. Osakonnas on kasutusel kõik kaasaegsed diagnostika- ja ravimeetodid.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram