KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Koostöövõrgustikud

Haruldaste haiguste võrgustikud

Tartu Ülikooli Kliinikum on esindatud täisliikmena või assotsieerunud liikmena 20 haruldaste haiguste Euroopa referentsvõrgustiku töös.  

ERN-d (European Reference Network for Rare Diseases) on virtuaalsed üleeuroopalised patsiendikesksed võrgustikud, mis ühendavad tervishoiuteenuse pakkujaid ja patsientide esindajaid. Nende osapoolte koostöö eesmärgiks on tegeleda komplekssete ja haruldaste haigustega ning seisunditega, mis nõuavad kõrgetasemelist spetsiifilist käsitlust ja kindla suunitlusega teadmisi ja vahendeid. 

Osalemine võrgustike töös annab võimaluse konsulteerida keeruliste haigusjuhtude osas Euroopa vastava ala tippspetsialistidega, kasutades selleks turvalist veebis baseeruvat konsultatsiooni platvormi CPMS (Clinical Patient Management System). Lisaks annab ERN-de töös osalemine võimaluse saada kiiret infot käimasolevatest ja planeeritavates uuringutest. 

Vähi valdkonnaga seotud haruldaste haiguste võrgustikud ehk ERN-d, millega Tartu Ülikooli Kliinikum seotud on: 

DIGICORE

Tartu Ülikooli Kliinikum on konsortsiumi DIGICORE (DIGital Institute for Cancer Outcomes REsearch) liige. Üleeuroopaline teadustöö võrgustik DIGICORE on loodud 1.aprillil 2021. a kiirendamaks täppisonkoloogia rakendamist Euroopas. DIGICORE aitab vähikeskustel edendada digitaalsete terviseandmete ja molekulaardiagnostilise informatsiooni kasutamist kliiniliste uuringute automatiseerimiseks, uuringute igapäevasesse praktikasse rakendamiseks, digitaalse diagnostika ja tervishoiu kvaliteedi parandamiseks. Suurim eesmärk on muuta digitaalset teadusuuringute infrastruktuuri läbi organisatsiooni liikmete koostöö. Võrgustiku liikmelisus toetab vähikeskuseid andmekvaliteedi parandamisel ja täiustamisel, uute andmeallikate ja tööriistade arendamisel, parimate digitaalsete praktikate jagamisel ja uute digitaalsete uuringumeetodite arendamisel. 

UNCAN.eu 

Koondades kaks Euroopa Liidu programmi algatust - Europe’s Beating Cancer Plan ja Horizon Europe Mission Cancer ja luues uue algatuse UNderstand CANcer (UNCAN.eu), on moodustunud platform, mis koondab kõik huvitatud osapooled ja olemasoleva informatsiooni nii Euroopast kui väljastpoolt Euroopat. See platform hõlmab teadusuuringuid, patsientide terviseinfot ja muid andmeid nt uuringugruppide, geograafiliste eripärade, tarbimise ja elustiili kohta.

UNCAN.eu algatuse eesmärgiks on suurendada arusaamist vähitekke mehhanismidest ja seeläbi parandada vähi ennetust, varajast avastamist ja ravi. Selle eesmärgi saavutamiseks moodustub nö virtuaalne instituut, mis koordineerib innovaatilisi, piiri- ja valdkonnaüleseid uurimisprogramme. 

Üks Euroopa Liidu lisaväärtusi vähiuuringute alal on soodustada informatsiooni jagamist, eriti seoses haruldaste vähkkasvajatega. Koordineeritud andmeanalüüsi lahendused informatsiooni saamiseks suuremahulistest komplekssetest andmetest (kliinilised andmed, suure resolutsiooniga pildid, multidimensionaalne bioloogiline informatsioon), näiteks tehisintellekti lahenduste abil, omavad suurimat strateegilist tähtsust UNCAN.eu algatuse puhul. 

NOPHO

Diagnoosimiseks ja parima võimaliku ravi määramiseks teeb Tartu Ülikooli Kliinikum koostööd erinevate rahvusvaheliste kompetentsikeskuste ja erialaorganisatsioonidega. Põhjamaade Lastehematoloogia ja -Onkoloogia Ühing ehk NOPHO (The Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology) ühendab Põhja- ja Baltimaade kliinikuid ja teeb koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu I-BFM, ITCC, PaeNNO, SIOP ja SIOP Europé. 

SIOP

Rahvusvaheline Lasteonkoloogia Ühing ehk SIOP (International Society of Paediatric Oncology) ühendab üle 3000 liikme, sealhulgas arste, õdesid ja teiste erialade esindajaid ning teadlasi. Multidistsiplinaarse ühenduse eesmärgiks on vähidiagnoosiga laste ja noorukite tervenemise ja elu kvaliteedi parandamine, edendades rahvusvahelist koostööd, haridust ja väljaõpet ning teadusuuringuid. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram