KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kliinilised uuringud

Aktiivsed kliinilised vähi valdkonna ravimi- ja teadusuuringud Tartu Ülikooli Kliinikumis:

LühendUuringu täispealkiriUuringu tüüpUuringu faas
SOLSTICEAvatud, randomiseeritud, III faasi uuring, mis võrdleb trifluridiini/tipiratsiili (S 95005) kombinatsioonis bevatsizumabiga kapetsitabiiniga kombinatsioonis bevatsizumabiga esmavaliku ravis metastaatilise kolorektaalse vähiga patsientidel, kes ei ole intensiivse ravi kandidaadidRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
MaovähkSeroloogiliste biomarkerite profiil difuusset ja intestinaalset tüüp maovähi korralAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
7902A Phase 3, randomized, double-blind trial of pembrolizumab (MK-3475)with or without lenvatinib (E7080/MK-7902) in participants with treatment-naïve, metastaticnon-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumors have a tumor proportion score (TPS)greater than or equal to 1% (LEAP-007)Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
ChemSABR ProstateJärjestikust vinorelbiini ja tsisplatiini sisaldav keemiaravi kombinatsioonis PET-juhitud täppiskiiritusraviga kastratsioon- ja taksaanresistentse eesnäärmevähi ravis Akadeemiline sekkuv teadusuuring
NOPHO AML andmebaasMüelodüsplaasia ja ägeda müeloidse leukeemiaga laste andmete järjepidev kogumine NOPHO AML andmebaasiAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
HOVON HO-150III faasi mitmekeskuseline, topeltpime, randomiseeritud, platseebokontrolliga uuring ivosienibi või enasidenibi kombinatsioon induktsioon- ja konsolideeriva raviga ning järgneva säilitusraviga äsja diagnoositud ägeda müeloidleukeemia või blastide liiaga- 2 müelodüsplastilise sündroomi diagnoosiga patsientidel, kellel on IDH1 või IDH2 mutatsioon ning kes on sobivad intensiivseks keemiaraviksAkadeemiline sekkuv teadusuuringIII
ALLTogether pilootÄgeda lümfoblastleukeemiaga (ALL) laste ja noorte täiskasvanute (1 – 45 a) rahvusvaheline ravi- ja uuringuprogrammAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
KEYNOTE 975A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Trial ofPembrolizumab (MK-3475) Versus Placebo in Participants with Esophageal CarcinomaReceiving Concurrent Definitive Chemoradiotherapy (KEYNOTE 975)Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
TPEVaagnaorganite kasvajate kirurgilise ravi tulemusedAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
NSCLC-012A Phase 3 Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Concurrent Chemoradiation Therapy Followed by Pembrolizumab with or without Olaparibvs Concurrent Chemoradiation Therapy Followed by Durvalumab in Participants with Unresectable, Locally Advanced, Stage III Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
VENUSCANCER: ülemaailmne naiste vähielulemuse uuringVENUSCANCER: ülemaailmne naiste vähielulemuse uuringAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
DUO-ERandomiseeritud, mitmekeskuseline, topeltpime, platseebo-kontrollitud, III faasi uuring esimese valiku ravi karboplatiini ja paklitakseeli hindamiseks kombinatsioonis durvalumabiga, millele järgneb säilitusravi durvalumabiga kas koos olapariibiga või ilma, uue kaugelearenenud või korduva emakakeha vähi (DUO-E) diagnoosiga patsientidelRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
LS-SCLC-013Randomiseeritud topeltpime platseebokontrolliga III faasi uuring, mis hindab esmakordselt diagnoositud ja varem mitteravitud piirdunud staadiumis väikerakk-kopsuvähiga (LS-SCLC) osalejatel pembrolizumabi (MK-3475) kasutamist kombinatsioonis samaaegse kemoradioteraapiaga, millele järgneb pambrolizumabi manustamine koos olapariibga (MK-7339) või ilma, võrreldes ainult samaaegse kemoradiaoteraapiagaRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
AMEERA-5A randomized, multicenter, double-blind phase 3 study of SAR439859 plus palbociclib versus letrozole plus palbociclib for the treatment of patients with ER (+), HER2 (-) breast cancer who have not received prior systemic anti-cancer treatment for advanced diseaseRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
AGO-OVARAtesolizumab kombinatsioonis bevatsizumabi ja keemiaraviga võrrelduna bevatsizumabi ja keemiaraviga retsidiveerunud munasarjavähi ravis – randomiseeritud III faasi uuring Akadeemiline sekkuv teadusuuringIII
CAN04An open label, dose escalation followed by dose expansion, safety and tolerability trial of CAN04, a fully humanized monoclonal antibody against IL1RAP, in subjects with solid malignant tumors.Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringI
Raua ülekoormuse kujunemine ning selle tagajärjed ägeda müeloidleukeemia korralRaua ülekoormuse kujunemine ning selle tagajärjed ägeda müeloidleukeemia korralAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
Lapseea kasvajate vähielulemus sõltuvalt staadiumist diagnoosimise hetkel, rahvusvaheline rahvastikupõhine võrdlusuuring.Lapseea kasvajate vähielulemus sõltuvalt staadiumist diagnoosimise hetkel, rahvusvaheline rahvastikupõhine võrdlusuuring.Akadeemiline mittesekkuv teadusuuring
MK3475-587A Multicenter, Open-label, Phase III Extension Trial to Study the Long-term Safety and Efficacy in Participants with Advanced Tumors Who Are Currently on Treatment or in Follow-up in a Pembrolizumab TrialRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
Soole mikrobioomi kirjeldus ravi-naiivsetel nahamelanoomiga patsientidelSoole mikrobioomi kirjeldus ravi-naiivsetel nahamelanoomiga patsientidel ning selle seosed metastaaside tekkega:  prospektiivne uuring Akadeemiline mittesekkuv teadusuuring
Inimese papilloomiviirusega seonduva p16 markeri üleekspressioon pea- ja kaelapiirkonna vähipatsientidel EestisInimese papilloomiviirusega seonduva p16 markeri üleekspressioon pea- ja kaelapiirkonna vähipatsientidel EestisAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
Esperoct jälgimisuuringAlfaturoktokogpegooli (N8-GP) mitut riiki hõlmav prospektiivne avatud kontrollrühmata mittesekkuv müügiloa saamise järgne uuring verejooksuepisoodide pikaajalises rutiinses ennetuses ja ravis A-hemofiiliaga patsientidelRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuring
BRIGHTBRIGHT – Be RIGHT with breast cancer risk managementBRIGHT – Rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimineAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
CJDQ443B12301Randomiseeritud kontrollitud avatud III faasi uuring, mis võrdleb JDQ443 ja dotsetakseeli efektiivsust ja ohutust eelnevalt ravitud lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise KRAS G12C mutatsiooniga mitteväikerakk-kopsuvähiga uuritavatel.Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
Kolmiknegatiivne rinnavähkKolmiknegatiivne rinnavähkRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuring
MO40653A non-interventional, multicenter, multiple cohort study investigating the outcomes and safety of atezolizumab under real- world conditions in patients treated in routine clinical practiceRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuring
Koostööleping vähipatsiendi teekonna kaardistamiseksKoostööleping vähipatsiendi teekonna kaardistamiseksRavimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuring
KEYNOTE D46Avatud disainiga, mitmekeskuseline, 3. faasi randomiseeritud, aktiivse võrdlusravimiga kontrollitud kliiniline uuring, milles võrreldakse pembrolizumabi (MK-3475) ja sakituzumabgovitekaani kombinatsioonravi MK-3475 monoteraapiaga esimese rea ravina metastaseerunud mitteväikk-kopsuvähiga patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50% (KEYNOTE D46/EVOKE-03).Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
MO42541III faasi avatud randomiseeritud uuring, mis hindab atesolizumabi kasutamist koos lenvatiniibi või sorafeniibiga võrreldes ainult lenvatiniibi või sorafeniibiga hepatotsellulaarse kartsinoomi korral, mida on eelnevalt ravitud atesolizumabi ja bevatsizumabiga Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringIII
MK-1308A-008A Phase 2, Multicenter, Multi Arm, Study to Evaluate MK-1308A (Coformulatedquavonlimab (MK-1308)/pembrolizumab) Versus Other Treatments inParticipants with Microsatellite Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) Stage IV Colorectal Cancer: (MK-1308A-008)Ravimifirma/meditsiiniseadme tootja kliiniline uuringII
Kiiritusravi kasutus ja vajadus EestisKiiritusravi kasutus ja vajadus EestisAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
Antikeha-ravim konjugaatide onkoteraapilise efektiivsuse tõstmineAntikeha-ravim konjugaatide onkoteraapilise efektiivsuse tõstmine: sihtmärkide ekspressioonitaset mõjutavate tegurite ja tundlikkuse ning resistentsuse mehhanismide uuring rinna-, eesnäärme- ja kopsuvähi rakkudesAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
MikrobioomMikrobioomi roll jämesoolevähi tekkesAkadeemiline mittesekkuv teadusuuring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram