KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Multidistsiplinaarsed töögrupid

Kaasaegses vähiravis on keskne roll multidistsiplinaarsusel nii raviotsuste tegemisel konsiiliumi korras kui ka vähipaikmetega seotud arendus- ja kvaliteedialastes tegevustes. Arendus- ja kvaliteedialane tegevus kuulub Tartu Ülikooli Kliinikumi põhitegevuste hulka ning on ravitegevuse eeltingimus ja lahutamatu osa.

Patsientide kvaliteetse ja multidistsiplinaarse käsitluse tagamiseks toimub regulaarne ning tihe koostöö erinevate erialade spetsialide vahel laiendatud koosseisuga töögruppides, mille koosseisu kuuluvad: kirurg, süsteemraviarst, kiiritusravi arst, radioloog, patoloog, õendustöötaja, molekulaardiagnostika valdkonna esindaja, palliatiivravi arst, taastusraviarst, psühholoog, vajadusel patsientide esindaja.

Kvaliteedi- ja arendustegevuse prioriteetideks on patsiendikogemus ja rahulolu, paikmepõhised patsiendi raviteekonnad, ravijuhendite kaasajastamine, teostatud diagnostika ja ravi vastavuse hindamine, paikmepõhiste tulemusnäitajate ja protsessiindikaatorite hindamine ning uued ravivõimalused.

Tartu Ülikooli Kliinikumis on loodud järgmised laiendatud koosseisuga paikmepõhised töögrupid:

Rinnanäärmekasvajad
Pärilik rinnavähk
Seedetrakti kasvajad
Uroloogilised kasvajad
Günekoloogilised kasvajad
Naha pahaloomulised kasvajad
Torakaalkasvajad
Sarkoomid
Hematoloogilised kasvajad
Lasteonkoloogia
Toetusravi
Pea- ja kaela ning kilpnäärme kasvajad
Kesknärvisüsteemi kasvajad
Endokriin- ja neuroendokriinkasvajad
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram