KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Vähikeskus

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus koondab ühtseks funktsionaalseks struktuuriks kliinikumi kasvajaliste haiguste alase diagnostika ja ravi, õppe- ja teadustöö.

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus on Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni (Organisation of European Cancer Institutes, OECI) liige ja Eesti ainus rahvusvaheliselt akrediteeritud kliiniline vähikeskus.

Vähikeskuse tegevuses osalevad Tartu Ülikooli Kliinikumi kõik pahaloomuliste kasvajate diagnostika ja raviga tegelevad kliinikud ja meditsiinilised teenistused ning vastava koostöölepingu alusel Tartu Ülikooli pahaloomuliste kasvajate alase õppe- ja teadustööga tegelevad allüksused.

Visioon

Tartu Ülikooli Kliinikum on juhtiv akadeemiline vähikeskus Eestis, kus kaasaegne innovaatiline vähiravi, õppe- ja teadustegevus moodustavad ühtse terviku patsiendi ja lähedaste hüvanguks. 

Missioon

  • Pakkuda igale patsiendile parimat võimalikku kvaliteetset ja inimkeskset vähiravi ning patsiendikogemust
  • Olla regiooni juhtiv vähivaldkonna teadus- ja arenduskeskus, kus uued teadussaavutused jõuavad kiiresti ennetusse, diagnostikasse ja ravitegevusse 
  • Pakkuda kõrgetasemelist õpet tänastele ja tulevastele vähispetsialistidele, koolitusi patsientidele ja avalikkusele 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram