KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kolleegile

Õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ja nõuannete pakkumisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamise eesmärgil on perearstidele loodud võimalus eriarstidega konsulteerida tervise infosüsteemi kaudu E-konsultatsiooni teel.  

E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ja säästab ka patsientide aega, sest alati ei pea ise eriarstile pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt.  Kui e-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, et patsient vajab eriarsti abi või täiendavaid uuringuid, on konsulteerinud raviasutusel võimalik patsient vastuvõtule kutsuda. 

Patsient näeb e-konsultatsiooniga seonduvat infot patsiendiportaalis: teenusele suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis. 

E-konsultatsiooni rakendamise tingimused (seisundid, millal teenust rakendatakse, saatekirja ja saatekirja vastuse nõuded) on kokku lepitud koostöös Eesti Perearsti Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades. 

Patsiendi seisundi kirjeldused ja E-konsultatsiooni saatekirja nõuded patsiendi suunamisel e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel:

Erialadel, mille puhul on kokku lepitud e-konsultatsiooni tingimused, on võimalus teha erialadevahelist e-konsultatsiooni. Selleks, et näha millised tervishoiuteenuse osutajad ja millistel erialadel pakuvad e-konsultatsiooni teenust peavad eriarsti infosüsteemi töölaual olema igapäevaselt uuendatud loendid. 

Eriarsti poolt koostatud nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja saatmisest. Eriarstiabi osutaja lepib patsiendiga eriarsti külastuse aja ja märgib selle saatekirja vastusele.    

Rohkem infot E-konsultatsiooni kohta Tervisekassa kodulehelt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram