KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Raviteekonnad

Raviteekond on ravijuhtimise meetod, mille abil korraldatakse ühte kindlat patsiendigruppi puudutavat ravi kindlal ajaperioodil. Näiteks vähitõrje tegevuskava järgi tuleb koostada ja rakendada patsiendikeskne terviklik vähiteekond, mis algab enne vähidiagnoosi kinnitumist ning ulatub ravijärgsesse perioodi.

Mis teeb raviteekonnast raviteekonna?

Ravieesmärgid ja sekkumised peavad olema paika pandud, lähtudes tõenduspõhisusest, parimatest praktikatest ja patsientide vajadustest. Tähtis on sujuvate raviprotsesside väljatöötamine ja koordineerimine ning suhtluse hõlbustamine meeskonnaliikmete, patsientide ja lähedaste vahel. Raviteekonna eesmärk on parandada ravikvaliteeti, vähendada riske, tõsta patsientide rahulolu ning kasutada ressursse tõhusamalt.

Kliinikumi vähikeskuse eestvedamisel algas jaanuaris 2022 projekt, mille eesmärk on riiklikust vähitõrje tegevuskavast lähtudes: „Patsiendikeskne terviklik vähiteekond on Tartu Ülikooli Kliinikumis ja koostöövõrgustikus kujundatud ja rakendatud.” Kaardistame hetkel soolevähi, eesnäärmevähi ja emakakaelavähi raviteekondi alates ennetusest kuni elu lõpu teemadeni. Lisaks kümnetele tervishoiutöötajatele oleme küsinud sisendit 52 patsiendilt, teeme aktiivset koostööd Lõuna-Eesti Vähiühinguga.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram