KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Vähitõrje tegevuskava

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus juhindub oma eesmärkide püstitamises ja tegevuses riiklikust vähitõrje tegevuskavast.  

Vähitõrje tegevuskava aastateks 2021–2030 kirjeldab Eesti seniseid edusamme ja vajakajäämisi ning seab prioriteedid edasiseks – kuidas tulla toime vähitõrje ja tervishoiusüsteemi ees seisvate katsumustega, tagada igale patsiendile parim võimalik ravitulemus ning toetada vähiteekonnal patsiente ja nende lähedasi. Patsientide ja nende lähedaste heaolu vähiteekonna jooksul, elu vähiga ja pärast vähki on üha enam vähitõrje keskpunktis kogu maailmas ning huvipunkt nihkub haiguse asemel rohkem inimesele. 

Vähitõrje tegevuskava eesmärk on vähendada vähijuhtude ja -surmade arvu ning parandada patsientide elukvaliteedi. Terviklik kava hõlmab kõiki vähitõrje valdkondi alates ennetusest, diagnostikast ja ravist kuni vähijärgse perioodini inimese elus. 

Eesti vähitõrje tegevuskava koostamine toimus paralleelselt Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa vähktõvevastase võitluse kava ja vähimissiooniga, mis samamoodi keskenduvad praegustele vähiga seotud võtmeteemadele eesmärgiga hoida 2030. aastaks ära kolm miljonit vähisurma, pikendada tunduvalt vähipatsientide eluiga ning parandada nende elukvaliteeti. 

Rõhutatakse vajadust muuta tõenduspõhine vähiennetus, tänapäevane vähidiagnostika ja kasvajaspetsiifiline ravi ning taastus- ja toetusravi võrdselt kättesaadavaks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. 

Vähitõrje prioriteedid järgmiseks kümneks aastaks

Vähki haigestub vähem inimesi 

  • Elustiiliga seotud vähiriski vähendamine 
  • Uute põlvkondade kaitse - vaktsineerimine vähki põhjustavate viiruste vastu 
  • Vähieelsete seisundite avastamine ennetavate sõeluuringute abil (emakakaela- ja soolevähk) 

Inimesed elavad pärast vähidiagnoosi  kauem ja tervemana 

  • Vähi võimalikult varane diagnoosimine igas vanuses patsientidel 
  • Parim võimalik ravi igale patsiendile – diagnostika ja ravi koondamine vähikeskuste juhtimise alla 
  • Ravi kättesaadavus lähtuvalt patsiendi vajadustest, sh kodulähedane ravi vähikeskuste koordineerimisel 

Vähiga elavate inimeste elukvaliteet on parem 

  • Patsiendikeskne terviklik vähiteekond koos sotsiaalse ja psühholoogilise toega patsiendile ning tema lähedastele 
  • Vähist paranenute optimaalne järelkontroll vähikeskuste ja esmatasandi koostöös 
  • Elu pärast vähki – psühhosotsiaalne tugi ühiskonda naasmiseks 

Rohkem infot Tervise Arengu Instituudi kodulehelt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram