Alates selle aasta algusest on lisaks tavapärasele analüüsivastuste päevikukannetest epikriisi importimisele võimalik vastuseid epikriisi kanda ka risttabeli kujul kopeerides või üksikvastuseid risttabelist välja valides.

Avades epikriisis saki Uuringud ja protseduurid leiate all vasakul menüüpunkti „Lisa analüüsi vastuseid“.

 

Klõpsates menüüpunktil „Lisa analüüsi vastuseid“ avaneb labori analüüside risttabel. Analüüside vastuseid saab välja valida (ja valikut tühistada) nendel hiirega klõpsates.

Annulleeritud analüüside vastused on risttabelis läbikriipsutatud.

Nupule „Lisa epikriisi“ vajutamise järel kanduvad välja valitud analüüside vastused epikriisi.

 

Analüüse on võimalik epikriisi kanda ka risttabeli kujul. Haigusjuhu analüüside vastuste kuval tuleb sisse lülitada risttabeli formaadi raadionupp „Tabeli kopeerimine epikriisi“.

 

Analüüsid, mida soovite epikriisi kanda, tuleb teha aktiivseks (hoides hiire vasakut nuppu all märgistage analüüside read). Seejärel kasutage klaviatuuril kombinatsiooni Ctrl+C (hoides all klahvi Ctrl vajutage samal ajal klahvi C).

„Tagasi“ nupuga liikuge epikriisi ja kopeerige soovitud analüüsid kasutades klahvikombinatsiooni Ctrl+V (hoides all klahvi Ctrl vajutage samal ajal klahvi V).

 

Kati Korm
informaatikateenistuse arendusosakonna juhataja