Foto: Tarmo Sulg.

Tartu Maarjamõisa haigla arstid ei sõida Eestis kõige kallimate ja uuemate autodega!

12. märtsi Võrumaa Teataja võrguversioonis kommenteerib lugeja otsaandres artiklit „Arstiabi kipub tasuliseks muutuma“ järgnevalt: „Tartu Maarjamõisa haigla arstid sõidavad Eestis kõige kallimate ja uuemate autodega! TRÜ ajakirjandustudengite 2008. a uurimuse tulemustel!? Lihtsalt oskavad oma ametit ülihästi müüa, arstieetika nagu tundub olema teisejärguline“. Vt http://vorumaateataja.ee/ ?a=uudised&b=8927&c=2.

Kahtlemata tuleneb artikli provokatiivne pealkiri soovist juhusliku lugeja tähelepanu köita ja Kliinikumi Lehe impact factorit tõsta. Kuid see pole ainus motiiv. Lisaks uurime meditsiini kui eriala „seksikust“ ehk ihaldusväärsust, külgetõmbavust (sex appeal) ja kuidas kliinikum seda oma huvides ära saaks kasutada.

Mis mõjutab meditsiini populaarsust? Kahtlemata selle elukutsega teenitav keskmine sissetulek. Aga mitte ainult. Tihtilugu on valikukriteeriumid irratsionaalsed ja tulenevad televisioonis nähtust või alateadvusest. Esimesel juhul võib näiteks tuua kohtuarstiteaduse populaarsuse plahvatusliku tõusu C.S.I. seriaalide ekraaniletuleku järel. Alateadvuse mõju arstiks saamisel on esile toodud Sigmund Freudi puhul, kes „tõrjutud lapsepõlvemälestuste“ ajel õppis meditsiini ja kujundas välja silmapaistva psühhoanalüüsi koolkonna.

Uues kliinikus võideldakse valu vastu muu hulgas ka nõeltega. Pildil dr Maire Audova. Foto: Jaak Nilson.

“Kaasaegne minimaalinvasiivne ja maksimaalfarmakoloogiline meditsiin on ennast ammendanud. Selle ilminguks on viimasel kümnendil õhtumaist tsivilisatsiooni vallanud kiirenev sotsiaalne ja majanduslik allakäik”.

Nii leiti laupäeval toimunud kliinikumi nõukojas. Kuid ei ole väljapääsmatuid olukordi. Eesti rahvas on oma keelele ja rahvakultuurile toetudes siinmail 5000 aastat püsinud. Rahvakultuuri olulisim alustala on rahvameditsiin ja sellest on abi saadud nii sõja-, nälja- kui katkuajal. Käesolev suruaeg sunnib kliinikumi otsima uusi võimalusi tulemusliku ja kulutõhusa meditsiini arendamisel. Selleks tuleb vaid tagasi pöörduda lätete juurde.