TÜ patsiendiohutuse strateegia pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Oktoobri lõpus Austraalias Brisbane’is toimunud Rahvusvahelise Tervishoiu Kvaliteedi Ühingu konverentsil pälvis parima stendiettekande auhinna poster patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegiast. Töö loojateks on teiste seas ka professor Margus Lember ja kaasprofessor Kaja Põlluste. Strateegia väljatöötamiseks moodustati Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas patsiendiohutuse arendamise töörühm, kes koostöös PATSAFE projekti partneritega alustas strateegia väljatöötamist 2020. aasta oktoobris. Välja töötatud strateegia on ainulaande dokument ka rahvusvahelises kontekstis ning võib edaspidi olla suunanäitajaks teistele riikidele.

 

Uuring paljastas geenid, mis annavad lootust viljatutele paaridele

TÜ teadlaste juhitud uuring paljastas embrüo- ja emapoolsed geenid, mille täpne koostöö võimaldab embrüol pesastuda emakas ja areneda looteks. Embrüo pesastumise uurimiseks analüüsiti geenide avaldumise mustreid emaka limaskesta rakkudes. Uuringu jaoks vaadati emaka epiteelirakke ja alumisi stroomarakke eraldi, et mõista pesastumise etappi tervikuna. Töö tulemusi rakendatakse personaalses viljatusravis, mille käigus saab hinnata emaka limaskesta valmisolekut embrüo pesastumiseks.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 11 kell 14.00 kaitseb Marko Murruste doktoritööd "Prospektiivne uuring kroonilise pankreatiidi kirurgilise ravi lähi- ja kaugtulemustest"
 • 11 kell 15.00 kaitseb Marilin Ivask doktoritööd "Transkriptoomilised ja metaboolsed muutused WFS1-puudulikkusega hiiremudelis"
 • 12 kell 15.00 kaitseb Jüri Lieberg doktoritööd "Kirurgilise ravi tulemused ja biomarkerite seos haiguse patogeneesi ning riskiga kõhuaordi aneurüsmi ja alajäseme arterite haigusega patsientidel"
 • 12 kell 14.00 kaitseb Sanna Puusepp doktoritööd „Lapseeas alanud pärilike neuromuskulaarsete haiguste molekulaargeneetiliste ja morfoloogiliste uuringutulemuste võrdlus“

Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave med.ut.ee.

 

Mari-Liis Timmotalo
meditsiiniteaduste valdkonna turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Arstiteaduskonna medali pälvisid Raivo Uibo ja Riina Kallikorm

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 390. aastapäeval anti valdkonnale osutatud teenete eest arstiteaduskonna medal immunoloogia professor Raivo Uibole ja reumatoloogia kaasprofessor Riina Kallikormile. Arstiteaduskonna medal on valdkonna kõrgeim autasu. Medalisaajad kanti ka arstiteaduskonna auraamatusse. 13. oktoobril esinesid teaduskonverentsil üliõpilased, doktorandid, teadurid, arst-residendid ja arstid oma viimase aja uurimustöödega, mille seast žürii valis välja ka kõige paremad. Lisaks sellele anti välja erinevad stipendiumid.

 

Ülikoolis arstiteaduse doktorikraadi kaitsnud Helen Vaher pälvis rahvusvaheliselt hinnatud stipendiumi

Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal doktoritöö kaitsnud Helen Vaher sai rahvusvaheliselt hinnatud Marie Skłodowska-Curie stipendiumi, millega plaanib uurida nahal tekkiva allergilise kontaktdermatiidi tekkepõhjuseid Kopenhaageni ülikoolis LEO naha immunoloogia uurimiskeskuses.

 

Uuringu kohaselt tagab kolmas vaktsiinidoos pikema kaitse koroonaviiruse eest

Tartu Ülikooli, Synlabi ja Icosageni koostöös valminud uuringus vaadeldi umbes saja inimese antikehade püsimist pärast Pfizeri vaktsiini kolmanda doosi saamist. Uuring näitab, et pärast kolmandat vaktsineerimist püsib antikehade hulk kehas suurem kui pärast teist vaktsineerimist.

 

Doktoritööde kaitsmised

27.10 kaitseb Priya Kulkarni doktoritööd „Osteoartriidi patogenees: immunoloogiline kulg sünoviaalmembraan-ünoviaalvedelik teljel”

01.11 kaitseb Nigul Ilves doktoritööd „Aju plastilisus ja võrgustike reorganiseerumine perinataalset insulti põdenud lastel: funktsionaalne magnetresonantstomograafiline uuring”

04.11 kaitseb Deniss Sõritsa doktoritööd  "Endometrioosi ja kehalise aktiivsuse mõju naiste viljakusele”, Ravila 19-1006

 

Alice Lokk
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Meditsiiniteaduste valdkonnas alustas õpinguid enam kui 400 inimest

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas oli tänavusel vastuvõtuperioodil kõige suurem konkurss füsioteraapiale ning kehalise kasvatuse ja spordi erialal, kus kandideeris vastavalt 6,8 ja 5,7 inimest ühele kohale. Kokku asub meditsiiniteaduse valdkonnas õppima tänavu 428 inimest.

 

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

Tartu Ülikooli residentuurierialadele kandideeris 243 inimest, kes esitasid kokku 302 avaldust. 49 residentuurierialale võeti kokku vastu 169 arst-residenti. Kõige tihedam konkurss oli radioloogiale nukleaarmeditsiini kõrvalerialaga, kus ühele kohale kandideeris 8 inimest.

 

Kliinilise meditsiini instituudi töö pälvis rahvusvahelise teaduspreemia

Juuli alguses Milanos toimunud Inimese Reproduktsiooni ja Embrüoloogia Ühingu aastakonverentsil pälvis Tartu Ülikooli teadlase Marina Loidi ettekanne emaka limaskesta muudatuste ja viljatusravi seostest rahvusvahelise teaduspreemia.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 28.09 kaitseb Aleksandr Bregin kaitseb doktoritööd „Limbilise süsteemiga seotud membraanvalgu (Lsamp) väljalülitamisega seotud muutused hiirte emotsionaalses käitumises – lähenemisviis neuropsühhiaatriliste haiguste paremaks mõistmiseks“
 • 30.09 kaitseb Reeli Tamme doktoritööd "Puberteediea erinevate hormoonide ja kehalise aktiivsuse seosed hilisemate luutiheduse näitajatega: longitudinaalne uuring poistel vanuses 12–18 eluaastat".
 • 17.10 kaitseb Mohammad Mehedi Hasan doktoritööd "Follikulaarsest vedelikust pärinevate ekstratsellulaarsete vesiikulite iseloomustus ja nende panus perikonseptsiooni keskkonnas“

Traditsiooniline arstiteaduskonna aastapäev tuleb taas

2022. aastal sügisel tähistatakse arstiteaduskonna aastapäeva 390. korda. Biomeedikumis toimuv teaduskonverents kantakse üle UTTV-kodulehel, teemakonverents „Teekond tippteaduseni – kuidas sünnivad teaduspreemiaga pärjatud teadustööd?“ toimub tänavu ainult koha peal. Arstiteaduskonna aastapäeva sündmuste raames toimub 12. oktoobril farmaatsia instituudi konverents „TÜ farmaatsia instituut 180: uued ravimid, teenused ja tehnoloogiad". Täpsem teave: med.ut.ee

 

Alice Lokk
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Sügisel alustab proviisoriõppe täienduskursus

Augusti kolmanda nädala lõpuni saab registreeruda Tartu Ülikooli täiendusõppekursusele „Stardikoolitus proviisoriõppesse“, mis toimub proviisoriõppe esimese kursuse sügissemestri mahus ja annab vajalikud algteadmised, et võimalusel jätkata õpinguid kevadsemestril. Õpe toimub koos esimese aasta proviisoritudengitega.

 

Augustis on lisavastuvõtt residentuurikohtadele

Juunikuus lõppes avalduste esitamine Tartu Ülikooli residentuuri. 186 kohale esitati kokku 302 avaldust. Augustis toimub lisavastuvõtt residentuuris 11 erialale. 16.–18. augustini saab esitada avaldusi, eksamid toimuvad 23.–29. augustini.

 

Traditsiooniline arstiteaduskonna aastapäev tuleb taas

2022. aastal sügisel tähistatakse arstiteaduskonna aastapäeva 390. korda. Aastapäeva raames toimuvad traditsiooniliselt teemakonverents ja teaduskonverents. Traditsiooniliselt avaldatakse õppejõudude, teadlaste, üliõpilaste ja arstide teadustööde teesid ka Eesti Arsti lisas. Arvukad teesid on kõrgetasemelised ning näitavad aktiivset tegevust mitmetes meditsiini teadussuundades.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 25.08 kaitseb Dmitri Valiulin doktoritööd "Lühiajalise maksimaalse eelpingutuse mõju maksimaalsele pingutusele vastupidavusalade sportlastel"
 • 26.08 kaitseb Heigo Reima doktoritööd "Kolorektaalvähi ravi ja tulemite hindamine ning nende parandamise võimalused Eestis".
 • 29.08 kaitseb Liisa Kuhi doktoritööd "II tüüpi kollageeni neoepitoop C2C uriinis kui põlve osteoartriidi diagnoosimise ja kulu prognoosimise biomarker"

Täpsem teave: med.ut.ee

 

Alice Lokk

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Uus ravim võimaldab tulevikus loodetavasti ravida agressiivset rinnavähki edukamalt

Tartu Ülikooli teadlased töötasid koostöös Valencia uurimiskeskuse laboriga välja uue ravimi OximUNO, millel on hiirte peal tehtud katsetes rinnavähki raviv toime. Esmased edukad katsed näitasid, et see võib aidata tulevikus ravida edukalt kõige agressiivsemat rinnavähki.

 

Jaak Maaroosi pikaaegne elutöö jõudis kaante vahele

25. juulil möödub professor Jaak Maaroosi sünnist 80 aastat. 8. juunil esitleti Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis raamatut "Professor Jaak Maaroos − elupäästja". Mälestusraamat kajastab Jaak Maaroosi enda ja kolleegide kirjutiste kaudu tema olulisemaid saavutusi akadeemilise karjääri vältel nii teadus- ja õppetöös kui ka kliinilistes tegevuses."

 

Neuroloogia residentuuriprogramm läbis välishindamise

Tartu Ülikooli neuroloogia residentuuriprogramm läbis välishindamise, mille põhjal anti programmile positiivne tagasiside. Välishindamise käigus hinnati residentuuriprogrammi tervikuna: millised on programmi tsüklid, kui paljud neist on ainult neuroloogia ja kui paljud erialaga seotud teised vajalikud tsükleid. Tulevikus vajab aga muutmist residentuuriprogrammi pikkus.

 

Esita teesid aastapäeva teaduskonverentsile

Ootame 30. juunini tudengitelt, doktorantidelt, residentidelt, õppejõududelt ja kõigilt teistelt teese Arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile. 2022. aastal tähistatakse arstiteaduskonna aastapäeva 390. korda. Teesid saab esitada meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 26.08 kaitseb Heigo Reima doktoritööd "Kolorektaalvähi ravi ja tulemite hindamine ning nende parandamise võimalused Eestis".

Täpsem teave: med.ut.ee

 

Alice Lokk

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Tartu Ülikool otsib uuringusse inimesi, kes pole koroonat põdeva lähedase kõrval haigeks jäänud

Tartu Ülikool on osaline rahvusvahelises uuringus, mille eesmärk on leida ja uurida täisealisi inimesi, kes ei ole SARS-CoV-2-ga nakatunud vaatamata lähedasele kokkupuutele COVID-19 põdeva haigega. Esialgu otsitakse uuringusse vaktsineerimata inimesi. Neil, kes soovivad uuringus osaleda, palutakse täita veebiküsimustik, millele vastamiseks kulub 10-15 minutit.


Uus raamat tutvustab ravimtaimi

5. mail esitles farmakognoosia professor Ain Raal koos ajakirjanik Kristel Vilbastega kirjutatud raamatut „Kuidas taimed tervist toovad“, mis avab nii rahvameditsiini kui tõenduspõhist ravimtaimekasutust.

 

Audoktor professor Mart Saarma teeb ettekande

Helsingi Ülikooli professor Mart Saarma promoveeritakse 27. mail TÜ aulas neuroteaduste audoktoriks. Selle raames peab professor Saarma ettekande "Kas suudame pidurdada närvirakkude kängumist ja surma?". Tartu Ülikool on saanud paljuski tänu professor Saarma aastatepikkusele tööle koostööpartnerina, koolitajana, nõuandjana ja TÜ teadlaste eestkõnelejana Euroopas tuntud ja kõrgelt tunnustatud genoomika ja personaalse meditsiini keskuseks.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 06.2022 kell 13 Hindrek Teder

"Rasedatele mõeldud mitte-invasiivse sünnieelse testi arendamine Eestis", Ravila 19-1006

 • 06.2022 kell 14 Jana Tuusov "Alkoholist, psühhotroopsetest ja muudest ainetest põhjustatud surmad Eestis: kohtuarstlikel lahangutel põhinev tõendus", Ravila 19-1006

Täpsem teave: med.ut.ee

 

Alice Lokk

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Uued raamatud farmaatsia instituudist

23. märtsil esitleti farmaatsia instituudis farmatseutilise tehnoloogia tõlkeõpikut "Aultoni ravimiarendus. Ravimpreparaatide disain ja tootmine", mille toimetajad on professor Jyrki Heinämäki, professor Karin Kogermann, kaasprofessor Urve Paaver, kaasprofessor Ivo Laidmäe ja doktorant Laura Viidik. Teos annab baasteadmised ravimpreparaatide disainist ja tootmisest.

8. aprillil esitles Tartu Ülikooli farmakognoosia professor ja farmaatsia ajaloo õppejõud Ain Raal Tallinna raekojas raamatut "Raeapteek 600", mis annab põhjaliku ülevaate Euroopa ühe vanima apteegi ajaloost selle algusest kuni tänapäevani. Raamatus tuleb juttu apteegi esmamainimisest, selle omanikest, apteegis aegade jooksul müüdud kaupadest ning muust apteegialasest tegevusest. 

 

Uus kursus aitab valmistuda uut moodi katseteks

4. aprillil algas gümnasistidele mõeldud Tartu Ülikooli e-kursus „Huvitav keemia“, mille abil on võimalik ennast ette valmistada uuteks arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse integreeritud õppekavade sisseastumiskatseteks. Kursus aitab kõigil tulevastel sisseastujatel keemias vajalikule tasemele jõuda.

 

Uus professor

25. märtsil valis Tartu Ülikooli senat uueks onkoloogia professoriks Jana Jaali.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 05.2022 kell 14.00 Rasmus Pind

„Sisemise treeningkoormuse kvantifitseerimine ja selle praktiline rakendamine treeningul“, Zoom

 • 05.2022 kell 14.00 Hanna Kalajas-Tilga

„Eesti kooliõpilaste kehalise aktiivsuse muutuste prognoosimine kasutades trans-kontekstilist motivatsioonimudelit“, Zoom

Täpsem teave: med.ut.ee 

 

Alice Lokk
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Aasta teadustegu aitab tulevikus kasutada vähiravis väiksemaid ravimiannuseid

Tartu Ülikooli aasta teadusteoks valiti kasvajaspetsiifiliste ravimite transporti võimaldavate kullerpeptiidide väljatöötamine. See võimaldab tulevikus kasutada vähiravis väiksemaid ravimiannuseid, mis vähendab märkimisväärselt ravimite kõrvaltoimet. Auhinna saaja oli nanomeditsiini professor Tambet Teesalu.

 

Projekt "Arstid tagasi tervishoidu" alustab taas

Tartu Ülikool on taas algatanud projekti, millega soovitakse tervishoidu tagasi kutsuda neid arstiharidusega inimesi, kes on seni töötanud teistes valdkondades. Täpsemalt on "Arstid tagasi tervishoidu" projekt suunatud neile arstidele, kes ei ole kantud Eesti tervishoiutöötajate registrisse, kuid sooviksid naasta praktilisse tervishoidu. Projekti raames korraldatakse praktika koos juhendamisega ning teoreetiline õppetöö eksamiks valmistumisel. Registrisse saamiseks on neil vaja sooritada eksam.

 

Aasta õppejõud ja uus professor

Tartu Ülikoolis valiti meditsiiniteaduste valdkonna aasta õppejõuks dermatoloogia ja veneroloogia professor ning teadusprodrekaan Külli Kingo. Tudengid kirjeldavad Külli Kingot väga põhjaliku, targa ja tudengisõbraliku õppejõuna, kellest on kaugele näha, et ta on oma eriala suurim fänn.

 

Tartu Ülikooli senat valis liikumise ja spordibioloogia professoriks Jarek Mäestu, kes uurib treeningkoormuste mõju sportlase seisundile ja töövõimele.

Loe uudise kohta lähemalt med.ut.ee

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 03.2022 kell 14.00 Akbar Zeb
  „Parkin-sõltuva mitofaagia uued mehhanismid“, Zoom

Kaitsmiste täpsem teave: med.ut.ee

 

Alice Lokk

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Jagati preemiaid ja tunnustusi

11. veebruaril kinnitas Vabariigi Valitsus aasta riigi teaduspreemiate saajad. Rakulise immunoloogia professor Kai Kisand ja molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson said aastapreemia teadustööde tsükli "Immuunsüsteemi vananemise ja Covid-19 haiguse uuringud" eest.

11. veebruaril selgusid Eesti Teaduste Akadeemia konkursi "Teadus 3 minutiga" finaalis viis parimat kõnelejat. Pediaatriadoktorant Alina Roštšinskaja sai teise preemia loenguga "Robotid tõttavad lastele appi". 

 

Tartu Ülikool hakkab parendama patsiendiohutust

Jaanuari lõpus kiitis Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond heaks patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuste strateegia, milles keskendutakse tervishoiuasutustes ohutuskultuuri arendamisele ja patsiendi raviteekonna ohutumaks muutmisele.

 

Tartu Ülikool investeerib erinevatesse eksperimentaalarendusprojektidesse

Tänavu investeeritakse meditsiiniteaduste valdkonnas projekti "Uudne kompleksne toidulisand maovähendusoperatsiooni patsientidele" 50 000 eurot, projekti "Uudsed probiootilised nahatooted" 24 000 eurot, projekti "Rakendus treeningute juhtimiseks, treeningandmete integreeritud kogumiseks ja analüüsiks" 22 000 eurot.

Loe uudise kohta lähemalt med.ut.ee

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 02.2022 kell 14.00 Liis Preem

„Infitseerunud haavadel kasutatavate antibakteriaalsete elektrospinnitud ravimkandursüsteemide disain ja omaduste analüüs“ , Zoom

 • 03.2022 kell 15.00 Keerthie Chulanga Dissanayake

„Varastest embrüotest pärit ekstratsellulaarsed vesiikulid: potentsiaal embrüokvaliteedi markeritena ja roll embrüo-emaka suhtluses“, Zoom

Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave: med.ut.ee

 

Alice Lokk

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Jagati stipendiume

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja Gedeon Richter Eesti filiaal andsid professor Peep Veski fondist kahele Tartu Ülikooli üliõpilasele välja järjekorras seitsmenda stipendiumi, kokku 2000 eurot. Stipendiumi said farmatseutilise tehnoloogia ja füüsikalise farmaatsia valdkonnas uurimistöid kaitsnud Kristjan Olado ja Valeria Maandi. Uurimistööd käsitlesid 3D-printimist ja uudseid haavakatteid. Loe lähemalt med.ut.ee.

 

Tartu Ülikooli Sihtasutus andis Igor ja Kristy Ilinsky stipendiumi, mis on Eesti suurim meditsiinivaldkonna erastipendium, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava neljanda aasta doktorandile ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloogile Mari Muldmaale. 23 750 euro suurune stipendium võimaldab Muldmaal asuda end täiendama liigutushäirete valdkonna Euroopa tippkeskuses. Loe lähemalt med.ut.ee.

 

Konverents "Kliinik 2022"

1.-2. veebruaril toimub veebis arste, hambaarste, õdesid, ämmaemandaid, apteekreid ja teisi tervisevaldkonna töötajaid ühendav konverents „Kliinik“, kus tänavu räägitakse lähemalt patsiendiohutusest, kopsuvähi sõeluuringust, COVID-19-st ja paljust muust. Konverentsil osaleb iga aasta keskmiselt 500 tervishoiutöötajat üle Eesti. Kõiki ettekandeid saab pärast veebis ka järele vaadata. Registreeruda saab 24. jaanuarini. Täpsem info konverentskliinik.ut.ee.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 01.2022 kell 13.00 Risto Vaikjärv

„Peritonsillaarse abstsessi etiopatogenees“, Ravila 19-1006

 • 02.2022 kell 14.00 Liis Preem

„Infitseerunud haavadel kasutatavate antibakteriaalsete elektrospinnitud ravimkandursüsteemide disain ja omaduste analüüs“ , Ravila 19-1006.
Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave: med.ut.ee. 

 

Alice Lokk

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Instituudid on saanud uued juhid

Mitu meditsiiniteaduste valdkonna instituuti on saanud uued juhid. 26. novembril valiti farmaatsia instituudi juhatajaks kaasprofessor Daisy Volmer. 6. detsembril valiti hambaarstiteaduse instituudi juhatajaks kaasprofessor Ülle Voog-Oras, kes jätkab instituudi juhataja positsioonil teist ametiaega. 7. detsembril valiti bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhiks professor Eero Vasar, kes jätkab instituudi juhataja positsioonil kolmandat ametiaega. 14. detsembril valiti peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhiks Kaja-Triin Laisaar. Loe lähemalt med.ut.ee.

 

Uus Noorte Teaduste Akadeemia liige

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) valis 3. detsembril toimunud üldkogul 13 uut liiget, teiste hulgas osutus valituks meditsiiniteaduste valdkonna terviseteadlane ja meditsiinigeneetik Sander Pajusalu. Loe lähemalt akadeemia.ee.

 

Selgus uus Eesti Teaduste Akadeemia rahvatervise valdkonna akadeemik

Eesti Teaduste Akadeemia valis rahvatervise valdkonda esitatud üheksast akadeemiku kandidaadist uueks liikmeks inimese geneetika professor Maris Laane. Üheksast kandidaadist viis olid Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnast. Geneetika professor Maris Laane teadustöö keskmes on reproduktiivgeneetika ja -genoomika. Loe lähemalt ut.ee.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 01.2022 kell 13.00 Risto Vaikjärv

„Peritonsillaarse abstsessi etiopatogenees“, Ravila 19-1006

Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave: med.ut.ee

 

Alice Lokk
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

„Tagasi Tartusse“ stipendiumid

Programmi „Talendid Tartusse“ 10 000 euro suuruse stipendiumid said arstiteaduse tudengid Argo Merilo, Erich Richard Rosental ja Karim Muhhamedjanov, kes õpivad huviringide läbi viimist ja uurivad alatoitumust. Esmakordselt toetasid stipendiumifondi Tartu linn, Tartu Mill, Playtech Estonia, Olerex ja Tarmetec. Ühe stipendiumi suurus on 10 000 eurot, mis sisaldab 2080 euro suurust toetust välismaal õppimiseks. Stipendiumi põhiosa ehk 7920 eurot makstakse välja võrdsetes osades, 220 eurot kuus, õppeaasta jooksul. Programmi „Talendid Tartusse“ eesmärgiks on kutsuda andekaid gümnasiste Tartu Ülikooli ja pakkuda neile parimaid võimalikke õppimis- ja tegutsemisvõimalusi Eestis.

Lisateave stipendiumite kohta: med.ut.ee 

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 12 kell 14 kaitseb Konstantin Ridnõi doktoritööd „Uute sünnieelse diagnostika strateegiate rakendamine ja nende efektiivsuse hindamine Eestis“

Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave: med.ut.ee 

 

Eesti teaduse populariseerijad

11. novembril Tallinnas toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Alternatiivsed meetodid teaduskommunikatsioonis“ anti üle selleaastased Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel anti II preemia Facebooki-algatusele „Küsi teadlastelt kõike koroona kohta“, mille idee autor on molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg. Tänavu 15.–19. märtsini toimunud sotsiaalmeediasündmusel osales kümme ülikooli teadlast, kes vastasid Facebooki ja Novaatori kaudu inimestelt laekunud küsimustele nii koroonavaktsiinide kui ka muudel viirusega seotud teemadel.

Lisateave auhindade kohta: www.ut.ee/et/uudised

 

Alice Lokk

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Arstiteaduskonna aastapäev

8. oktoobril toimus biomeedikumi kohvikus 389. arstiteaduskonna aastapäeva lõpetamine ja autasustamine, mil valdkonnale osutatud teenete eest tunnustati arstiteaduskonna medaliga kahte inimest. Tartu Ülikooli naistekliiniku juht, sünnitusabi ja günekoloogia professor Helle Karro sai medali väljapaistva teadusõppetöö ja panuse eest järelkasvu juhendamisel ning reproduktiivtervise edendamisel tervikuna. Farmaatsia instituudi juhataja ja farmakognoosia professor Ain Raal pälvis medali pühendunud töö eest oma erialal ja farmaatsia instituudi juhtimisel. Arstiteaduskonna medal on valdkonna kõrgeim autasu. Medalisaajad kanti ka arstiteaduskonna auraamatusse.

Arstiteaduskonna aastapäeva konverentse saab järele vaadata veebis. Lisainfo: med.ut.ee.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 11 kell 14 kaitseb Pärt Prommik doktoritööd „Reieluu proksimaalse murru diagnoosiga patsientide taastusravi Eestis aastatel 2009 – 2017“
 • 11 kell 13 kaitseb Georgi Džaparidže doktoritööd „Adenokartsinoomi mikrokeskkonna muutuste kvantifitseerimine ja diagnostilise tähenduse hindamine eesnäärmes, rakendades uuemaid digipatoloogilisi programmiarendusi“

Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave: med.ut.ee.

 

Raamat farmaatsia õpetamisest

6. oktoobril esitles esitles farmakognoosia professor Ain Raal Tartu Ülikooli raamatukogus uut ajaloolis-biograafilist raamatut „Kellahelin pühamus“. Teose keskmes on farmaatsia õpetamine Tartu ülikoolis alates aastast 1802, mida täiendavad autori enda ning paljude teiste proviisorite ja ülikooli vilistlaste mälestused oma õpinguajast ning sellega seotud isikutest ja oludest. Raamat sisaldab ka väljapaistvamate farmaatsiaõppejõudude elulugusid ning paljudel juhtudel nende kohta esmakordselt avaldatavaid endiste üliõpilaste ja kolleegide mälestusi ja meenutusi.

 

Alice Lokk

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Arstiteaduskonna aastapäev

7. oktoobril toimuval teaduskonverentsil tutvustatakse valdkonnas viimasel ajal tehtud teadusuuringute tulemusi. 8. oktoobril toimub teemakonverents "Võrdne kohtlemine meditsiinis ja patsiendiohutus". Teiste seas esinevad professor Charles Vincent, kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ja professor Helle Karro. Konverentsidel on võimalik osaleda ka veebis. Pärast teemakonverentsi toimub Biomeedikumi kohvikus autasustamine ja arstiteaduskonna aastapäeva lõpetamine. Lisateave ja registreerimine: med.ut.ee/aastapaev2021.

 

Aastapäeva eel, 6. oktoobril toimub farmaatsiakonverents "Patsiendiohutus farmaatsias", millega tähistatakse ka professor Ain Raali 60. sünnipäeva. Tutvu programmiga ja registreeru: farmaatsia.ut.ee.

 

Sisseastumistingimused muutuvad

Alates 2022. aastast muutuvad vastuvõtutingimused neile, kes soovivad asuda õppima Tartu Ülikooli eestikeelse arstiteaduse, proviisoriõppe või hambaarstiteaduse õppekava alusel. Kehtima hakkav vastuvõtueksam koosneb neljast osast: akadeemiline test (osakaal 30%), kombineeritud keemia ja füüsika kirjalik eksam (osakaal 30%), eesti keele ja eesti keele teise keelena riigieksam (osakaal 30%) ning vestlus (osakaal 10%). Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani Anti Kalda sõnul on vastuvõtutingimuste muudatuse taga soov saada meditsiiniteaduste valdkonda õppima parimad ja oma otsuses kindlad üliõpilased, sest õpe on mahukas ja nõudlik ning eeldab läbi pikkade õpinguaastate maksimaalset pühendumist.

 

Doktoritööde kaitsmised

 • 11 kell 12.00 kaitseb Martin Padar doktoritööd
  „Enteraalne toitmine, seedetrakti funktsioon ja soole biomarkerid intensiivravihaigetel“.
 • 11 kell 14.30 kaitseb Tuuli Sedman doktoritööd
  “Uued suunad GLP-1 retseptori agonistide kasutamises diabeedi ravis”
 • 11 kell 14.00 kaitseb Siim Schneider doktoritööd
   „Eesti noorte isheemilise insuldi patsientide riskitegurid, etioloogia ja hilistulemused“

Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave med.ut.ee.

 

Mari-Liis Timmotalo
Meditsiiniteaduste valdkonna turunduse- ja kommunikatsioonispetsialist 

Enam kui 400 uut tudengit

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üheksale eestikeelsele õppekavale on oodatud õppima 423 inimest. Tartu Ülikooli bakalaureuse, magistri ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadele õppima asumiseks laekus kokku üle 3600 avalduse.

 

Koroonaviiruse levimuse seireuuring algas taas

Tartu Ülikooli teadlased alustasid Vabariigi Valitsuse palvel 5. augustil taas koroonaviiruse levimuse seireuuringut.

Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul ei piisa praeguse viiruseolukorra riskitaseme hindamisel pelgalt uute nakatunute statistikast, sest suur hulk elanikke on saavutanud kas haiguse läbipõdemise teel või tänu vaktsineerimisele viirusevastased antikehad.

„Seepärast on viiruseolukorra riskitaseme hindamiseks ja võimalike piirangute üle otsustamiseks tarvis saada ülevaade nii antikehade olemasolust kui ka sümptomitega ja haigustunnusteta nakatunute hulgast täiskasvanud elanikkonnas. Samuti annab meie uuringu küsitluse osa võimaluse hinnata, kui suur osa täiskasvanutest põeb koroonat korduvalt,“ selgitas Kalda.

 

Uus mikrokraadiprogramm

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond pakub uuenduslikku mikrokraadiprogrammi, mille käigus saavad meditsiiniõpinguid alustada soovivad täiskasvanud paindliku võimaluse tutvuda arstiteaduse erialaga ja jõuda soovi korral täiendusõppest kraadiõppeni. Juba töötavatel laborantidel ja teaduritel on programmi läbimisel võimalik suurendada oma konkurentsivõimet tööturul. Lisainfo www.ut.ee/mikrokraadid.

 

Mari-Liis Timmotalo
Meditsiiniteaduste valdkonna turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Enam kui 300 lõpetajat

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktustel 15. juunil said diplomid 316 inimest, kellest 29 lõpetasid ülikooli cum laude. Vaata lõpuaktuste salvestusi www.uttv.ee.

 

Antikehade püsivus

SYNLAB Eesti, Tartu Ülikooli ja Icosageni uuring 122 vabatahtlikuga näitas, et kolm kuud pärast Pfizeri teise vaktsiinidoosi saamist langeb viiruse eest kaitset pakkuvate antikehade tase, ent see on siiski kõrgem kui enne teise doosiga vaktsineerimist ja Covid-19 läbipõdenutel. Antikehade langus ei tähenda, et vaktsineeritud ei oleks viiruse eest kaitstud.

 

„Meie uuringu tulemused viitavad, et Covid-19 vaktsineerimise korral tekib nõrgem immuunvastus just vanematel inimestel. See, et kõrgema vanusega inimeste näidud olid madalamad, oli mõneti oodatav, arvestades varasemaid kogemusi gripiviiruse vaktsineerimisega. Vaktsineerimise teel saadud immuunvastuse vähenemist tuleb vanemate inimeste puhul jälgida ja kaaluda tulevikus kolmanda doosiga kordusvaktsineerimist,“ rõhutas professor Pärt Peterson.

 

KoroGeno-EST-3 jätku-uuring

Meditsiiniteadlaste projekti KoroGeno-EST uuel rahastusperioodil plaanitakse Eestis sekveneerida ja analüüsida kuni 6500 SARS-CoV-2 täisgenoomset järjestust. Loomisel on ka interaktiivne keskkond, mis hakkab kuvama KoroGeno-EST-3 olulisemaid tulemusi.

 

Doktoritööde kaitsmised

24.08 kell 16.00 kaitseb Kadri Seppa doktoritööd „The neuroprotective effect of GLP1 receptor agonist liraglutide in a rat model of Wolfram syndrome”

25.08.2021 kell 14.00 kaitseb Hedda Lippus doktoritööd „Interpersonal violence in Estonia: prevalence, impact on health and health behaviour“.

Kaitsmiste toimumiskoha täpsem teave med.ut.ee.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Teeside esitamine

Hiljemalt 30. juunini saab esitada teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile, vt lisa meditsiiniteadused.ut.ee/aastapaev2021. Arstiteaduskonna aastapäeva sündmused toimuvad 7. ja 8. oktoobril.

 

Lõpuaktused

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktused toimuvad 15. juunil. Kell 12 on sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi ja kell 15 ülejäänud meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus. Aktused toimuvad Toomemäel vana anatoomikumi ees ja seal osalevad ainult lõpetajad.

 

Uuring luupuse mõistmiseks

Meditsiiniteadlased alustasid Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga viieaastast projekti, mille eesmärk on jälgida Eestis vähemalt sadat luupusega patsienti ning uurida haiguse erinevaid kategooriaid.

 

Residentuurikomisjon

Arst-residendid valisid Tartu Ülikooli residentuurikomisjoni kaks uut esindajat: 1. aasta peremeditsiini arst-residendi Gerhard Grentsi ja 4. aasta lastekirurgia arst-residendi Jürgen Rünk.

 

Paratsetamool ja tundlik iga

Teadlased alustasid mitmes mõttes uudse teadustööga, mis loob selgust küsimuses, kas loote/imiku kokkupuude paratsetamooliga mõjutab aju arengut ja nende käitumist hilisemas elus kuni kõrge vanuseni.

 

Üha nooremad kanepitarvitajad

Uuring „Ained ja arenevad ajud“ näitab, et kanepi esmakordne tarvitamine leiab Eestis aset üha nooremates vanuserühmades – järjest enam proovitakse kanepit enne 16. eluaastat.

 

Probiootikumidega nahahaiguste vastu

Meditsiiniteadlased töötavad välja probiootilist nahatoodet, mis aitaks haige naha mikrobioota korrigeerimise kaudu leevendada atoopilise dermatiidi ja akne sümptomeid. Nahatoote prototüüpe katsetatakse koostöös Tartu Ülikooli nahahaiguste kliinikuga.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Infektsioonide leviku vähendamine vastsündinute ravis

Euroopas vajab ligikaudu 10% vastsündinutest intensiivravi. Kriitilises seisundis vastsündinutele kujutavad aga väga suurt ohtu ravimiresistentsed bakterid. Kümne riigi, sh Eesti teadlaste osalusel alustati projektiga, mille eesmärk on töötada välja ja võtta kasutusele uued meetodid infektsioonide ennetamiseks ja kontrolli all hoidmiseks. Eestist veab projekti laste intensiivravi ja farmakoteraapia professor Tuuli Metsvaht.

 

Uus meeste viljatuse geneetiline põhjus

Tartu Ülikooli ja Ühendkuningriigi Wellcome Sangeri Instituudi meditsiiniteadlaste seni maailma suurimas ja põhjalikumas geneetilises uuringus vaadeldi meeste Y-kromosoomiga seotud viljatust. Analüüsides Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku spermatogeneesihäiretega patsientide DNAd, avastasid nad seni kirjeldamata Y-kromosoomi alatüübi, mis suurendab märkimisväärsel osal Euroopa päritolu meestel viljakusprobleemide riski ligi üheksa korda. Avastus parandab seda geenivarianti kandvate meeste viljatuse diagnostika ja varajase kliinilise käsitluse ja nõustamise võimalusi. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas eLife.

 

Naissoost tippteadlaste portaal

Edukate naissoost teadlaste portaali AcademiaNet lisati anestesioloogia ja intensiivravi teadur Annika Reintam Blaser, kelle teadustöö fookuses on gastrointestinaalne puudulikkus intensiivravi haigetel.

 

Residentuuri pikendamine

Tartu Ülikool soovib, et anestesioloogia ja intensiivravi residentuuri kestus saaks praeguse nelja aasta asemel olema viis aastat. Sellega vastaks eriarstiõpe Euroopa standardnõuetele. Vastav ettepanek on tehtud tervise- ja tööministrile Tanel Kiigele.

 

Uus nina- ja kurgupihus

Teadlased uurisid aasta vältel Värska kuurordi kanget ravimineraalvett ning kinnitasid selle tõhusust ülemiste hingamisteede haiguste ravis. Uus nina- ja kurgupihus kannab nime Tsilk. See leevendab ninakinnisust, kurguärritust ja -kuivust, puhastab ninaõõnt liigsest limast ning kaitseb seda nakkuste eest.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Arstiõppe korraldus

 

Meditsiiniteaduste valdkond on loonud õppetöö ümberkorraldmisega võimalused, et toetada arstiüliõpilaste appiminekut koroonapandeemia tõttu personalipuuduses haiglatele. Dekaan professor Margus Lember rõhutas, et tegelikult väga paljud arstiüliõpilased juba töötavad tervishoiusüsteemis. „Kogu kuues kursus viibib haiglates praktikal, kutsume üles neid jätkama seal ka peale praktika lõppu ning paljud on sellega juba nõustunud. Võimaldame 6. kursusel praktikaplaani muutmist, et haigla sees suunata üliõpilased nendesse osakondadesse, kus on abikäsi kõige rohkem tarvis.“

 

Ka nooremate kursuste osas on ülikool kutsunud üles tudengeid, kes veel ei tööta, panustama haiglate töösse. „Arstiõpe on intensiivne ja selle kõrvalt töötamine ei ole kerge, mistõttu näeme võimalust soodustada arstiüliõpilaste appiminekut läbi õppetöö ümberkorraldamise. Õppetöö ümberplaneerimine ei puuduta kõiki kursuseid, vaid neid, kus on võimalik abijõude veel täiendavalt haiglasse saada,“ rääkis Lember. Ümberplaneerimisega oleks osadel rühmadel neli nädalat õppetööst paus, et töötada haiglas. Ülejäänud õppetöö toimuks intensiivselt kuni kevadsemestri arvestusliku lõpuni.

 

Hariduse maailmatase

Äsja avalikustatud maailma ühes mainekamas ülikoolide erialade pingereas „QS World University Rankings by Subject 2021“ on Tartu Ülikool esindatud 17 erialaga, sh meditsiin, mis on võrreldes eelmise aastaga oma kohta edetabelis parandanud. Kui möödunud aastal oli meditsiin pingereas positsioonil 351-400, siis tänavu on eriala tõusnud positsioonile 301-350.

 

Hambaarstid kolisid

Hambaarstiteaduse instituut kolis Raekoja platsil asunud hoonest äsja renoveeritud ruumidesse Puusepa 1a hoones. Uued ruumid Puusepa 1a hoones toovad üliõpilased nüüdisaegsemasse õppekeskkonda. Tänu instituudi kolimisele muutub meditsiinilinnak terviklikumaks.

 

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Teaduspreemia

Teadustöö teemal „Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel“ tõi inimese füsioloogia professori Eero Vasara juhitavale kollektiivile riigi teaduspreemia arstiteaduse alal. Kollektiivi kuuluvad siirdemeditsiini kaasprofessor Mario Plaas, psühhiaatria kaasprofessor Liina Haring ja inimese füsioloogia kaasprofessor Mari-Anne Philips.

 

SARS-CoV-2 antikehade püsivus

Meditsiiniteadlased avaldasid KoroSero-EST-1 järeluuringu tulemusena esimesed Eesti andmed koroonaviiruse antikehade püsivuse kohta pärast asümptomaatilist või kergekujulist haiguse põdemist – 80%-l uuritavatest olid antikehad ka kaheksa kuud hiljem.

 

Narkomaania ravi otsingul

Algas uurimisprojekt, mille tulemused võivad aidata välja töötada ravimsõltuvuse uusi biomarkereid ning avada uue suuna narkomaania ravis. Projekti eesmärk on uurida väliskeskkonna teguritest, psühhostimulantidest ja kannabinoididest põhjustatud epigeneetilisi muutusi inimese leukotsüütides ning hinnata uue ravimikandidaadi, DNA metüültransferaasi (DNMT) inhibiitori ravitoimet.

 

Süljeproov

Katseuuringust selgus, et koroonaviiruse testimiseks sobib ka süljeproov. Süljeproovi täpsus osutus võrreldavaks ninaneelukaapega ning uuritavad hindasid süljetestimist üldjuhul mugavaks ja lihtsaks. Terviseameti sõnul ametliku proovivõtmise meetodina seda veel ei kasutata. 

 

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Konverents „Kliinik 2021“ 

Käimas on registreerimine konverentsile „Kliinik 2021“, mis toimub 2. ja 3. veebruaril veebis. Konverentsil tulevad käsitlemisele teemad: töötajate heaolu ja tervis; Eesti ravijuhendid; 40 aastat müokardiinfarkti reperfusioonravi Eestis; uuem teave farmaatsias; ravimite manustamine; kliinilise teadustöö väljundid praktilises meditsiinis; migreen; ülekaaluline laps ja nooruk; suutervis kui üldtervise lahutamatu osa ning kaasasündinud südamerikked. Registreeru konverentskliinik.ut.ee ja saa täienduspunkte.

 

Koroona pikaajalise mõju uuring 

Teadlased kutsuvad alates veebruarist 370 koroonaviirushaiguse läbi põdenud inimest jälgimisuuringusse, et hinnata haiguse kulu tõsiduse ja tagajärgedega seotud tegureid. Uuringusse kaasatakse suurima koroonasse nakatunute arvuga perearstikeskuste patsiendid Tallinnas, Saaremaal ja Tartus. Vabatahtlikke hakkavad uuringusse kutsuma perearstid. Lisateave tervis.ut.ee/teadus/coriva.

 

Diabeediandmete korrastamine

Ravimitootjate Liidu toel luuakse meditsiiniteaduste valdkonna juurde diabeediandmete ja -uuringute töörühm, mis aitab tagada Eesti diabeedipatsientide andmete parema kvaliteedi.

 

Koroonaviiruse tüvede otsingul 

Meditsiiniteadlaste projektis KoroGeno-EST-2 tehtud koroonaviiruse täisgenoomide analüüsi tulemusena ei ole siiani Eestis leitud ühtegi nn Inglise (genotüüp B.1.1.7) või Lõuna-Aafrika (genotüüp B.1.351) oletatavalt kiiremini levivat koroonaviiruse tüve. Samuti ei leitud ühelgi viirusel kiirema levikuga seostatud N501Y mutatsiooni. See, et neid tüvesid ei ole leitud, ei tähenda aga, et neid Eestis üldse ei ringleks.

 

Doktoritöö kaitsmine

29. jaanuaril kell 15.00 kaitseb Prakash Lingasamy doktoritööd “Kasvajaid penetreerivate polüspetsiifiliste kullerpeptiidide väljatöötamine.” Kaitsmine toimub videosilla kaudu, mille lingi leiab med.ut.ee.

 

Sisseastumine

1. veebruarist saab SAIS-is esitada avaldusi Tartu Ülikooli magistriõppesse astumiseks. Meditsiiniteaduste valdkonnas saab kandideerida õppima nelja magistriõppekava alusel. Sisseastumistingimused leiab ut.ee/sisseastumine.

 

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Kliinik 2021 

Arste, hambaarste, õdesid, ämmaemandaid, apteekreid ja teisi tervisevaldkonna töötajaid ühendav konverents Kliinik toimub 2. ja 3. veebruaril 2021 veebikonverentsina. Konverentsil osalemine maksab 90 eurot ja see annab 25 täienduspunkti. Registreerimine avatakse jaanuaris 2021. Lisateave: https://konverentskliinik.ut.ee/

 

Mis viib koroonapositiivse haiglasse? 

TÜ teadlaste analüüsist selgus, et peamised põhjused, miks koroonapatsient haiglasse ravile sattus, olid viiruslik kopsupõletik, äge bronhiit, kuseteede infektsioon ja südame isheemiatõbi. Haiglaravi vajas 19% koroonapositiivsetest, sh 5,5% intensiivravi, kus veedeti keskmiselt üheksa päeva.

 

Raviplasma kasutamine 

Kevadsuvel avaldas ligi 500 inimest soovi osaleda TÜ teadlaste uuringus ja loovutada oma vereplasmat, et seda saaks kasutada koroonat põdevate inimeste raviks. Doonoripinki jõudis 11 inimest, kellelt koguti 20 plasmadoosi. Detsembri esimeses pooles oli uuringusse kaasatud kaks raskelt koroonat põdevat patsienti, kes said SARS-CoV-2 antikehadega vereplasma ülekande – üks TÜ Kliinikumist ja teine Ida-Viru Keskhaiglast.

 

Revolutsioon seoses uneapnoega 

Hambaarstiteaduse instituudi teadlased osalevad 15 miljoni euro suuruse mahuga projektis Sleep Revolution, mille eesmärk on muuta põhjalikult obstruktiivse uneapnoe ning sellega seotud häirete uurimist, diagnoosimist ja ravi. Projektis töötatakse mh välja platvorm, mille abil saavad norskamise või uneapnoe all kannatavad patsiendid treenida keele- ja näolihaseid.

 

Meeste suguhaiguste diagnoosimine 

TÜ ja TÜ Kliinikumi teadlased ja arstid hindasid uue revolutsioonilise meetodi, voolutsütomeetria kasutamist Eesti meeste kusitipõletiku diagnoosimisel. Ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuringus kinnitasid nad meetodi tõhusust ja näitasid, et peamine kusitipõletiku põhjus on klamüdioos. Kõige tugevamat põletikku tekitas gonorröa.

 

Tunnustused

Meditsiiniteaduste valdkonna aasta programmijuht on arstiteaduse ingliskeelse õppekava programmijuht, lastegastroenteroloogia dotsent Oivi Uibo. Aasta õppejõu tiitliga tunnustasid üliõpilased sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi skeleti-lihassüsteemi lektorit Doris Vahtrikut.

 

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Koroona testimine süljest

 Terviseamet ja Tartu Ülikool alustasid katseuuringut koroona testimiseks süljest. Uuringus hinnatakse haiglapatsientidel süljeproovist saadud tulemuste täpsust võrreldes ninast võetud proovidega ning kas inimesed saavad proovi võtmisega iseseisvalt hakkama. Eduka katseuuringu korral ollakse valmis süljetestimist ulatuslikumalt kasutama.

 

Arst-residentide tagasiside 

Alates 2019. aasta aprillist on Tartu Ülikooli arst-residentidel võimalus anda veebivormi kaudu oma nime alt või anonüümselt dekanaadile residentuuri kohta tagasisidet. Tagasisidekeskkonnas on peamised pöördumised seotud residentuuri osakoormuse, kvaliteedi ja korraldusega.

 

Ülikooli teenetemärgid 

Tartu Ülikool tunnustab 25 meditsiiniteaduste valdkonnaga seotud inimest, nimetades nad Tartu Ülikooli suure medali, Tartu Ülikooli medali, Tartu Ülikooli aumärgi kui ka aumärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ kavaleriks.

 

Maailmatasemel erialad 

Tartu Ülikooli arsti- ja terviseteaduste erialad tõusid mainekas Times Higher Educationi värskes erialade edetabelis kohale vahemikus 251–300.

 

Doktoritööde kaitsmised 

11.12 kell 14.00 kaitseb Artur Vetkas Biomeedikumis doktoritööd „Aneurüsmaatilise subarahnoidaalse hemorraagia järgne elukvaliteet, emotsionaalne tervis ja nende prognostilised faktorid“.

14.12 kell 14.00 kaitseb Teele Kasepalu Biomeedikumis doktoritööd „Kaugisheemilise eelkohastamise mõju organkahjustusele ja atsüülkarnitiinide metabolismile veresoontekirurgias“.

 

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Emakakaelavähi uuring

Tartu Ülikooli teadlased saadavad juhuse tahtel valitud 4000-le Harjumaal, Tartumaal ja Ida-Virumaal elavale 30–60-aastasele geenidoonorist naisele kutse osaleda emakakaelavähi uuringus kodust lahkumata ja tehes HPV-kodutesti. Sellega soovitakse näha, kuidas kodune testimisviis Eesti naistele sobib ja kas see tõhustaks emakakaelavähi ennetust.

 

Sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri välishindamine 

Sünnitusabi ja günekoloogia residentuuriprogramm sai kolmeaastase akrediteeringu ning Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikut hinnati kui tugevat residentuuribaasi. Kohandamaks residentuuriprogrammi Euroopas kokkulepitud nõuetega, soovitasid väliseksperdid pikendada residentuuriõpinguid neljalt aastalt viiele.

 

COVID-19 mõju õendusabile

Õendusteaduse õppetooli uurijad juhivad Eestis rahvusvahelist uuringut, milles vaadeldakse COVID-19 mõju kohalikus tervishoiusüsteemis töötavatele õdedele ja õendusabi teenusele ning kutsuvad üles Eesti õdesid uuringu küsimustikku täitma. Seda saab teha 31. oktoobrini eesti ja vene keeles õendusteaduse magistriõppe Facebooki lehel.

 

Sündmused

 • 28.10  kell 16.15 vasoloogia professori Jaak Kalsi inauguratsiooniloeng “Vallatud kurvid ehk miks veresooned ummistuvad?" ülikooli aulas. Otseülekanne www.uttv.ee.
 • 29.10  kursus "Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid", kuhu on oodatud kliiniliste uuringutega tegelevad arstid, meditsiiniõed, residendid ja doktorandid. Lisateave ctm.ee. 
 • 4.11 kell 16.15 kliinilise neuroloogia professori Janika Kõrva inauguratsiooniloeng “Insult eile, täna ja homme" ülikooli aulas. Otseülekanne uttv.ee.
 • 12.11.2020 kell 14.00 kaitseb Ravila 19-1006 Helen Vaher doktoritööd "MikroRNA-d keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel naastulise psoriaasi ja atoopilise dermatiidi korral”.
 • 23.11.2020 kell 15.00 kaitseb Ravila 19-1006 Liisi Raam doktoritööd “Molekulaarsed muutused kahe kroonilise dermatoosi – vitiliigo ja psoriaasi – patogeneesis”.

 

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Välistegurite mõju immunvahendatud haiguste tekkes

Immuunvahendatud haigused moodustavad suure haiguste rühma, kuhu kuulub rohkem kui sadakond diagnoosi. Need haigused on jätkuvalt teadlaste ja arstide uurimisvaldkondadeks üle maailma. Koroonaviiruse kõrval ei saa ühtegi teist meditsiiniprobleemi tähelepanuta jätta, rõhutas Tartu Ülikooli immunoloogia professor Raivo Uibo, kelle poolt juhitav teadusgrupp annab Horisont 2020 suurprojekti HEDIMED kaudu oma panuse immuunvahendatud haiguste tekke uurimisse.

 

Projektis analüüsitakse väliskeskkonnategureid, mis viivad I tüüpi diabeedi, tsöliaakiapuhuse gluteenitalumatuse ja lastel esinevate allergiate, eriti astma tekkeni. Seda tehakse koostöös 22 akadeemilise ja ettevõtluspartneriga nii Euroopast kui USA-st. Projekt kuulub koos kaheksa suurprojektiga Euroopa Liidu eksposoomi-uuringute klastrisse.

 

Kuidas vägivalda ära tunda?

Uuringud on näidanud, et kolmandiku noorte lähisuhted sisaldavad vägivaldseid käitumismustreid, näiteks kaaslase telefoni kontrollimist, sõpradega kohtumise keelamist, hirmutamist ja mõjutamist. Tartu Ülikooli teadlased, eesotsas naistekliiniku sünnitusabi ja günekoloogia lektori Kai Pardiga, alustavad veebikoolitustega, et aidata õpetajatel ja seeläbi koolinoortel vägivalla eri vorme võimalikult vara ära tunda ning ennetada kohtingu- ja lähisuhtevägivalla mustreid. Teadlaste eesmärk on jõuda programmi „Terved ja turvalised suhted“ kaudu vägivallateemadega kõikide kooliastmete õpilaste inimese-, perekonnaõpetuse ja psühholoogia tundidesse.

 

Pärilike haiguste täpne diagnoosimine

Kliinilise geneetika vanemteadur Sander Pajusalu viib läbi projekti "Haruldaste haiguste genoomika: eksoomi sekveneerimist täiendavate metoodikate arendamine". Ta arendab ma töös geenidiagnostikat, mille abil saaks tulevikus luua Eesti patsientidele täpsemaid, just nende vajadustele vastavaid ravivõimalusi.

 

Toimumas

 • 10 kell 14.00 Kati Braschinsky doktoritöö "Esmaste peavalude levimus Eestis ning internetipõhise lahenduse kohaldatavus peavalude epidemioloogia alases uurimistöös" kaitsmine Ravila 19-1006.
 • –16.10 arstiteaduskonna 388. aastapäeva tähistamise sündmused. Lisateave meditsiiniteadused.ut.ee.
 • 10 kell 16.15 vasoloogia professori Jaak Kalsi inauguratsiooniloeng ülikooli aulas.
 • 11 kell 16.15 kliinilise neuroloogia professori Janika Kõrva inauguratsiooniloeng ülikooli aulas.
 • 11 kell 14.00 Helen Vaheri doktoritöö "MikroRNA-d keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel naastulise psoriaasi ja atoopilise dermatiidi korral" kaitsmine Ravila 19-1006.

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist