Välistegurite mõju immunvahendatud haiguste tekkes

Immuunvahendatud haigused moodustavad suure haiguste rühma, kuhu kuulub rohkem kui sadakond diagnoosi. Need haigused on jätkuvalt teadlaste ja arstide uurimisvaldkondadeks üle maailma. Koroonaviiruse kõrval ei saa ühtegi teist meditsiiniprobleemi tähelepanuta jätta, rõhutas Tartu Ülikooli immunoloogia professor Raivo Uibo, kelle poolt juhitav teadusgrupp annab Horisont 2020 suurprojekti HEDIMED kaudu oma panuse immuunvahendatud haiguste tekke uurimisse.

 

Projektis analüüsitakse väliskeskkonnategureid, mis viivad I tüüpi diabeedi, tsöliaakiapuhuse gluteenitalumatuse ja lastel esinevate allergiate, eriti astma tekkeni. Seda tehakse koostöös 22 akadeemilise ja ettevõtluspartneriga nii Euroopast kui USA-st. Projekt kuulub koos kaheksa suurprojektiga Euroopa Liidu eksposoomi-uuringute klastrisse.

 

Kuidas vägivalda ära tunda?

Uuringud on näidanud, et kolmandiku noorte lähisuhted sisaldavad vägivaldseid käitumismustreid, näiteks kaaslase telefoni kontrollimist, sõpradega kohtumise keelamist, hirmutamist ja mõjutamist. Tartu Ülikooli teadlased, eesotsas naistekliiniku sünnitusabi ja günekoloogia lektori Kai Pardiga, alustavad veebikoolitustega, et aidata õpetajatel ja seeläbi koolinoortel vägivalla eri vorme võimalikult vara ära tunda ning ennetada kohtingu- ja lähisuhtevägivalla mustreid. Teadlaste eesmärk on jõuda programmi „Terved ja turvalised suhted“ kaudu vägivallateemadega kõikide kooliastmete õpilaste inimese-, perekonnaõpetuse ja psühholoogia tundidesse.

 

Pärilike haiguste täpne diagnoosimine

Kliinilise geneetika vanemteadur Sander Pajusalu viib läbi projekti "Haruldaste haiguste genoomika: eksoomi sekveneerimist täiendavate metoodikate arendamine". Ta arendab ma töös geenidiagnostikat, mille abil saaks tulevikus luua Eesti patsientidele täpsemaid, just nende vajadustele vastavaid ravivõimalusi.

 

Toimumas

  • 10 kell 14.00 Kati Braschinsky doktoritöö "Esmaste peavalude levimus Eestis ning internetipõhise lahenduse kohaldatavus peavalude epidemioloogia alases uurimistöös" kaitsmine Ravila 19-1006.
  • –16.10 arstiteaduskonna 388. aastapäeva tähistamise sündmused. Lisateave meditsiiniteadused.ut.ee.
  • 10 kell 16.15 vasoloogia professori Jaak Kalsi inauguratsiooniloeng ülikooli aulas.
  • 11 kell 16.15 kliinilise neuroloogia professori Janika Kõrva inauguratsiooniloeng ülikooli aulas.
  • 11 kell 14.00 Helen Vaheri doktoritöö "MikroRNA-d keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel naastulise psoriaasi ja atoopilise dermatiidi korral" kaitsmine Ravila 19-1006.

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Teadusartikkel ajakirjas Nature

Tartu Ülikooli molekulaarpatoloogia uurimisgrupi kaasosalusel avaldati ajakirjas Nature Medicine teadusartikkel „A dynamic COVID-19 immune signature includes associations with poor prognosis“, mis kirjeldab, kuidas SARS-CoV-2 mõjutab COVID-19 raskelt põdevate inimeste immuunsüsteemi.

 

Preeklampsia pärilik eelsoodumus

Tartu Ülikooli inimese geneetika uurimisrühm avaldas ajakirjas Hypertension teadustöö, kus kirjeldati geeni FLT1, milles platsenta (mitte ema) geenivariant 'C' määrab päriliku eelsoodumuse preeklampsia tekkeks raseduse ajal. Geen FLT1 kodeerib kõige olulisemat teadaolevat biomarkerit sFlt-1, millel põhineb enamik praegu kliinikus kasutusel olevaid preeklampsiat prognoosivaid teste. Preeklampsia korral tõuseb sFlt-1 tase veres ja väheneb sellega seonduvate oluliste kasvutegurite osakaal.

 

Koroonaviiruse levimus

Tartu Ülikooli juhtimisel korraldatud koroonaviiruse antikehade uuringu KoroSero-EST-1 tulemused näitavad, et viiruse levimus oli Tallinnas kümme ning Saaremaal kolm ja pool korda suurem, kui ütleb ninaneeluproovidel põhinev riiklik statistika. Vaid 20%-l inimestest, kelle verest leiti koroonaviiruse antikehasid, esines mõni viirusele omane sümptom. Alustatud on juba üle-eestilise antikehade uuringuga KoroSero-EST-2, mida juhib Tartu Ülikooli peremeditsiini dotsent Marje Oona.

 

Sõeltest preeklampsia tuvastamiseks

Tartu teadlaste ja arstide koostöös arendatud preeklampsia sõeltest aitab prognoosida haigusriski raseduse kolmanda trimestri alguses 96,5% tõenäosusega. Teadustöö tulemused avaldati ajakirjas The Journal of Applied Laboratory Medicine ja nende põhjal on esitatud Tartu Ülikooli nimel ka patenditaotlus.

 

Doktoritööde kaitsmised

18.09.2020 kell 14.00 Sten Saare "Raske trauma epidemioloogia Eestis", Ravila 19-1006.

25.09.2020 kell 14.15 Mari Urb "DNA metülatsiooni roll kokaiini ravimsõltuvuse väljakujunemises, sõltuvuse avaldumises ja abstinentsis", Ravila 19-0088/0089

 

Inauguratsiooniloengud

17.09 kell 16.15 molekulaarmeditsiini professor Ana Rebane „Molekulaarmeditsiin täna ja homme“
Ülikooli muuseumi valges saalis.

29.09 kell 16.15 laste ja vastsündinute intensiivravi professor Tuuli Metsvaht „Ravimite täppisdoseerimine – kuidas liikuda farmakokineetika ja farmakodünaamika võimaluste abil personaalsema meditsiini poole“ Tartu Ülikooli aulas.

 

Virge Ratasepp

Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Vastuvõtt Tartu Ülikooli

Meditsiiniteaduste valdkonna üheksale eestikeelsele õppekavale on oodatud õppima 423 inimest. Ootame kandideerimisavaldusi sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 2. juuli südaööni. Lisateave ut.ee/et/sisseastumine.

 

Ametivanne anti veebis

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna virtuaalseid aktusi saab www.uttv.ee järele vaadata. Tänavu sai lõpudiplomi 344 inimest. Esimest korda andsid tulevased arstid ja proviisorid ametivande veebi teel.

 

Enim viidatud teadusvaldkond

Ühe hinnatuma teadusajakirjade andmebaasi Essential Science Indicators uuendatud statistikast nähtub, et seitse meditsiiniteaduste valdkonna uurijat (Mikk Jürisson, Maire Lubi, Toomas Marandi, Margus Punab, Vinay Choubey, Allen Kaasik ja Pärt Peterson) on Tartu Ülikooli enim viidatud teadlaste hulgas ning ülikooli enim viidatud teadusvaldkond on kliiniline meditsiin.

 

Arvatust suurem koroonaviiruse levik

Tartu Ülikooli korraldatav koroonaviiruse antikehade uuring KoroSero-EST on jõudnud poole peale. Kuigi päris lõplikke järeldusi veel teha ei saa, kuna osa vanuserühmi on veel näiteks uurimata, saab öelda, et antikehade põhjal on haiguse levimus suurem, kui näitab riiklik statistika ninaneeluproovi ehk PCR-analüüsi põhjal.

 

Residentuurikomisjoni uus koosseis

TÜ residentuurikomisjoni järgmise kahe aasta põhieesmärgiks on parandada residentuuri kvaliteeti. Selleks sõnastatakse esmakordselt residentuuriprogrammide tsüklite õpiväljundid ja hakatakse korraldama programmide sisehindamisi. 1. juunist kuuluvad komisjoni residentuuri prodekaan Urmas Lepner esimehena, viis eriala üldjuhendajat (Ruth Kalda, Helle Karro, Margus Lember, Anu Susi, Inga Vainumäe), üks üliõpilaste (Triin Olde), üks Eesti Arstide Liidu (Lenne-Triin Kõrgvee) ja üks Eesti Haiglate Liidu (Ralf Allikvee) esindaja. Arst-residentidel on komisjonis nüüd varasema ühe asemel kaks oma valitud esindajat (Joel Lumpre ja Teesi Sepp).

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

 

Seitsmeaastane akrediteering
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur hindas Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavu ning andis meditsiini õppekavagrupile seitsmeaastase akrediteeringu. Tunnustust leidis nii õppekavade arendamine kui ka simulatsioonõppemeetodite ja e-õppe võimaluste laialdane kasutamine.


Avatud teeside esitamine
Hiljemalt 25. juuniks saab esitada teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile. Aastapäevasündmused toimuvad 15. ja 16. oktoobril. Teesid saab esitada aadressil ut.ee/en/med-abstracts.

 

Vähemalt kaheksa mutatsiooni
Tartu Ülikooli teadlased analüüsisid kuuelt eestlaselt võetud koroonaviiruse (SARS-CoV-2) genoomseid järjestusi. Algse Hiinas levinud viirusetüvega võrreldes on Eesti viirusetüvedel avastatud kaheksa mutatsiooni, mida esineb ka mujal maailmas, ja kaks mutatsiooni, mida on seni leitud vaid Eestis.
Kliiniliste uuringute keskus koordineerib mitmeid COVID-19-ga seotud uuringuid, millega saab tutvuda ctm.ee/et/covid-19/. 

 

Doktoritööde kaitsmised
• 9.06.2020 kell 15.00 Maarja Hallik
"Inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel", Ravila 19-1006 või veebisilla vahendusel.
• 15.06.2020 kell 14.00 Raili Müller
"Kardiometaboolsed riskitegurid ja keha koostise muutused varase reumatoidartriidi haigetel", Ravila 19-1006 või veebisilla vahendusel.
• 16.06.2020 kell 15.00 Sergo Kasvandik
"Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist", Ravila 19-1006 või veebisilla vahendusel.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Tartu Ülikooli teadlased töötasid välja SARS-CoV-2 antikehade määramise testi

Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi teadlased analüüsisid koroonaviirushaigust põdevate inimeste vereplasma proove, mis olid pärit Tartu Ülikooli Kliinikumist. Eetikakomitee loal tehtud uuringus said nad kinnitust, et nende väljatöötatud SARS-CoV-2 antikehade määramise meetod toimib.

COVID-19-ga nakatunud inimese organismis tekivad 14–28 päevaga antikehad. Testides inimest nende antikehade suhtes, saab kinnitada tema varasema nakatumise ja teha kindlaks, kas tal on tekkinud koroonaviiruse vastu immuunsus.

SARS-CoV-2 antikehade määramise meetod töötati välja Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi biomeditsiini osakonna juhataja, molekulaarimmunoloogia professori Pärt Petersoni juhtimisel. Tema sõnul on uus meetod lihtne ja kiire ning sobiks sadade COVID-19 proovide analüüsimiseks päevas.

 

Tartu Ülikooli teadlased alustavad koroonaviiruse uuringuid

Vabariigi Valitsus toetab Tartu Ülikooli kahte teadusprojekti.

Ühega neist selgitatakse välja, milline on koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg Eestis. Kaheksa nädalat kestva koroonaviiruse levimuse jälgimise uuringu käigus intervjueeritakse ja kutsutakse testimisele  iga nädal 2000 eestimaalast. Seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor Ruth Kalda sõnas, et praeguse epideemia tingimustes on tervisepoliitilisteks otsusteks vajalikud usaldatavad levimusandmed. Teadlased selgitatavad välja nakkuse leviku nii viirusinfektsiooni tunnustega kui ka sümptomiteta elanike seas. Sel moel saab hinnata üleriigilist nakkuse levikut rahvastiku seas ning erinevates rahvastikurühmades ja regioonides.

Teise, seroepidemioloogilise uuringu KoroSero-EST testuuringuga tuvastatakse, kui suur hulk Saaremaal ja Õismäel elavaid inimesi on koroonaviirusega kokku puutunud. Mõlema kogukonna juhuvalimid moodustab Eesti Haigekassa ning uuritavate arvuks on kokku 1080 inimest Saaremaalt ja 1080 inimest Õismäelt. KoroSero-EST uuringut juhib dr Piia Jõgi, kes on TÜ lastekliiniku lastenakkushaiguste assistent ja TÜ Kliinikumi lastekliiniku arst-õppejõud pediaatria alal.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Androloogia professor Margus Punab

1. veebruarist on kliinilise meditsiini instituudi androloogia professor Margus Punab, kes on oskuslikult sidunud kliinilise ja akadeemilise töö. Ta on tunnustatud meestearst ja kuulub oma erialal maailma 1% enim viidatud autorite hulka. Viljakusprobleeme uuriva professor Punabi teadustöö keskmes on eesnäärmehaigused, suguelundite arengulised häired ja hüpogonadism. Tema uurimistööd ja kõrgtasemel esinemised rahvusvahelistel konverentsidel on oluliselt mõjutanud androloogia eriala arengut.

 

Ümarlaud arstide järelkasvu üle Saaremaal

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna esindajad käisid 7. veebruaril Kuressaare Haiglas, mis on arstiüliõpilaste seas populaarne praktikakoht. Üheskoos arutati, mis motiveeriks üliõpilasi pärast praktikat ja residentuuri Saaremaale tööle jääma.

 

Eesti südamekirurgia rajajale püstitati mälestuskivi
Eesti südamekirurgia teerajaja kirurgiaprofessori Albert Kliimani sünnist möödub tänavu sada aastat. Tänutäheks hindamatu panuse eest valdkonna arengusse püstitati 7. veebruaril Tartus südamekirurgia konverentsi raames professori hauale mälestuskivi. Konverentsiga tähistati ka meie teise südamekirurgia arendaja, tunnustatud südamekirurgi professor Toomas Sullingu 80. sünnipäeva.

 

Arstiteaduskonna aastapäev 2020
Arstiteaduskonna 388. aastapäeva tähistamise sündmused toimuvad tänavu 15. ja 16. oktoobril.

 

Doktoritööd

06.03.2020 kell 14.00 kaitseb Natalia Lobanovskaya doktoritööd
„PSA-NCAM’i roll võrkkesta ganglionirakkude elulemusele täiskasvanueas". Kaitsmine toimub Ravila 19-1006.

 

02.04.2020 kell 15.00 kaitseb Madis Rahu doktoritööd
„Õlaliigese kapsli tagumis-ülemise piirkonna struktuuri ja verevarustuse uurimistulemuste rakendamine õlaliigese eesmise traumaatilise nihestuse kirurgilises ravis". Kaitsmine toimub Ravila 19-1006.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Rahvatervishoiu päevaküsimusi käsitlev konverents

13. märtsil toimub TÜ raamatukogus tasuta konverents „Teaduspõhine õpe, mis aitab otsustada. Rahvatervishoiu magistriõppe 20 aastat Tartu Ülikoolis“, mille põhiteema on tõendus ja selle tähtsus tervisepoliitika kujundamisel. Kogemusi jagavad tervishoiupraktikud ja teadlased. Lisateave tervis.ut.ee. 

 

Valmis konfliktide vältimise ja lahendamise juhend

Konfliktide vältimise ja lahendamise juhend töötati välja üliõpilaskogu ja dekanaadi koostöös. Juhendmaterjalis on soovitused, mille igapäevane järgimine võiks aidata konfliktide teket vältida. Juhul kui on tekkinud konflikt, on välja toodud konkreetsed sammud probleemi lahendamiseks ning kontaktid, kes aidata saavad.

 

Sissejuhatus ravimimaailma

Farmaatsia instituut korraldab märtsist aprillini tasuta e-kursuse „Ravimitest maakeeli“. Registreeru e-kursusele farmaatsia.ut.ee.

 

Konverents „Kliinik 2020“

4.–6. veebruarini toimub Dorpati konverentsikeskuses täienduskonverents „Kliinik 2020“. Konverentsi teemad puudutavad muu hulgas vaktsineerimist, antibiootikume, seksuaalvägivalda, geneetikat ja personaalmeditsiini, ravimiohutust, bioloogilisi ravimeid ja sünnitanud naiste tervist. Lisateave kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope.

 

Simulatsoonikeskus alustab tööd

Uue õppesemestri algusega alustab Tartu Ülikooli Kliinikumi ruumides tööd kliinilise meditsiini instituudi simulatsioonikeskus. Keskuse eesmärgiks on arstide, hambaarstide ja füsioterapeutide õpetamiseks ja koolitamiseks vajaliku kaasaegse taristu loomine kliiniliste ja praktiliste oskuste omandamiseks ja simuleerimiseks.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

 

Registreeru konverentsile “Kliinik 2020”

Avatud on registreerimine 4.–6. veebruarini 2020 Dorpati konverentsikeskuses toimuvale konverentsile „Kliinik 2020“. 12 sessioonis esitavad ettekandeid tunnustatud arstid ja teadlased nii kliinilistelt kui ka prekliinilistelt erialadelt. Tutvu kavaga ja registreeru kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/taiendusope.

 

Samm edasi psoriaasi diagnoosimisel

Tartu Ülikooli teadlased uurisid koos kliinikumi nahaarstidega valitud geenide ekspressiooni mõõtmisel põhineva diagnostilise meetodi võimalikkust naastulise psoriaasi diagnoosimisel. Teadustöö eesmärk oli viia edasi biomarkeritel põhineva diagnostika arendamist põletikuliste nahahaiguste valdkonnas. Teadusartikkel avaldati ajakirjas Acta Dermato-Venereologica.

 

Osakoormusega residentuur

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile residentuuri raamnõuete ja korraldamise tingimuste määruse, millega võimaldatakse muu hulgas residentuuri läbimist osakoormusega. Kui määruse muudatused 1. jaanuaril 2020 jõustuvad ja osakoormusega õppimise täpsemad tingimused saavad ülikoolis heaks kiidetud, võib osakoormusega õppimise võimalus avaneda juba tuleval aastal.

 

Aasta õppejõud ja programmijuht

Valdkonna aasta õppejõuks valiti sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer ja aasta programmijuhiks bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava „Hambaarstiteadus“ programmijuht, lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela.

 

Kvaliteetsema viljatusravi poole

Reproduktiivmeditsiini professori Andres Salumetsa juhtimisel loodud teaduskonsortsium MATER püüab paremini mõista, kuidas inimese embrüo areneb, kuidas toimub embrüo ja ema vaheline suhtlus ning missuguseid meditsiinilisi tehnoloogiaid võiks pakkuda lastetusravi tõhustamiseks.

 

Parimad prekliinilised õppejõud

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu tunnustas 10. detsembril valdkonna ja kliinikumi ühisel jõulupeol meditsiiniteaduste valdkonna 2019. aasta parimaid prekliinilisi õppejõude. Arstiteaduse parim prekliiniline õppejõud on inimese füsioloogia dotsent Jana Kivastik. Hambaarstiteaduse parim prekliiniline õppejõud on inimese füsioloogia dotsent Aavo Lang. Proviisoriõppe parim õppejõud on farmakoloogia dotsent Külli Jaako. Sporditeaduste ja füsioteraapia parim õppejõud on inimese anatoomia assistent Ege Johanson.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Patsiendiohutus kliinilises praktikas

5. detsembril kell 12.45–16.30 toimub TÜ raamatukogus Kodavere auditooriumis koolitus „Patsiendiohutus kliinilises praktikas: patsiendiohutusjuhtumid ja nende ennetamise võimalused“, kus räägitakse patsiendiohutuse olemusest, terminitest ja mõistetest ning antakse ülevaade riskide ja ohtude tuvastamise meetoditest. Osalushuvi korral võtke ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Uued biomarkerid astma varajaseks diagnoosimiseks

TÜ meditsiiniteadlaste osalusel tuvastati väikelaste uuringus uued biomarkerid, mis suudavad ennustada nendesamade laste vajadust astmaravimite järele mitu aastat hiljem. Uuringu tulemusel saab edasi arendada väikelaste diagnostilist testi, mis aitab astma haigusseisundit täpsemalt prognoosida ja diagnoosida.

 

Ohutud kromosoomimuutused

Pärast kehavälist viljastumist hakkab viljastatud munarakk väga kiiresti arenema ja selle käigus tuleb ette rohkesti geneetilisi kõrvalekaldeid. Neid muutusi põhjustab sageli just kromosomaalne ebastabiilsus. See on tõstatanud küsimuse: kas tegu võib olla geneetilise riskiga ka sündivale lapsele? Biomeditsiini valdkonna tippajakirjas Nature Medicine ilmus TÜ meditsiiniteadlaste juhtimisel valminud artikkel, mis näitab, et kehavälise viljastamise käigus tekkinud geneetiliselt muteerunud rakuliinid ei kandu üle lapsele.

 

Kohtumine U4Society võrgustikuga

Valdkonna esindajad kohtusid Groningeni delegatsiooni liikmetega, et arutada koostöövõimalusi mikrobioloogia, immunoloogia ja sisehaiguste teemal ning andmekogude, pildipanga ning kliiniliste uuringute keskuse suunal. Võrgustikku kuuluvad Genti, Uppsala, Groningeni ja Göttingeni Ülikool. Mullu liitus võrgustikuga Tartu Ülikool.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna aastapäeval said valdkonna kõrgeima autasu, arstiteaduskonna medali


• Ene Indermitte, keskkonnatervishoiu lektor
• Ivo Laidmäe, farmatseutilise analüüsi lektor ja farmatseutilise nanotehnoloogia vanemteadur
• Heili Varendi, lastehaiguste dotsent

 

Täppisennetuse poole

TÜ ja TÜ Kliinikumi eestvedamisel uuritakse projektis „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“, mil määral rakendatakse rinnavähi ja südame-veresoonkonnahaiguste ennetuses personaalmeditsiini põhimõtteid.

 

Eesmärk on töötada personaalse geneetilise eelsoodumuse põhjal välja rinnavähi õigeaegse avastamise mudel ning südame-veresoonkonnahaiguste riskipõhine ennetusplaan. Mõlemast saab tulevikus perearsti töövahend.

 

Emakakaelavähi vastu tehisintellektiga

Probleeme on nii emakakaelavähi sõeluuringu korralduses kui ka uuringusse kutsutute väikse osalusega. Professor Anneli Uusküla eestvedamisel püütakse uuenduslike lahendustega olukorda mõjutada. Eesmärk on kasutada terviseandmeid ja tehisintellekti selleks, et kohandada emakakaelavähi sõeluuring individuaalsetele vajadustele. Lisaks võimaldab tehnoloogiline areng osaleda uuringus kodust lahkumata ja see võiks suurendada naiste osalust emakakaelavähi ennetuses.

 

Spordimeditsiini juubelikonverents

Tänavu täitub 60 aastat spordimeditsiini osakonna avamisest Tartu Ülikoolis. Selle verstaposti tähistamiseks toimub 1. novembril Tartu Ülikooli aulas spordimeditsiini konverents „60 years of Sports Medicine at the University of Tartu.“ Esinevad spordimeditsiini eksperdid Eestist, Inglismaalt, Soomest, Norrast ja Gruusiast. Konverentsi kava sisu.ut.ee/sportsmedicine60. 

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

lk5 prof Lember

22. oktoobril valisid valdkondade valimiskogud Tartu Ülikooli neljale valdkonna uued dekaanid. Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanina jätkab professor Margus Lember.


Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani valimiste osavõtuprotsent oli 84,66%. Professor Margus Lemberile andis oma hääle 152 valimiskogu liiget. Ruth Kaldale väljendas toetust 121 valimiskogu liiget.


Lemberi jaoks on dekaaniametis viis kõige tähtsamat lahendamist vajavat küsimust interdistsiplinaarsus, koostöö teiste valdkondadega, teaduse baasrahastuse jõudmine teadlasteni, jätkuv töö üliõpilastele kvaliteetse õppe tagamisel ja residentuuri arendamine.

 

Kliinikumi Leht

 

 

 

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi uued professorid on Tuuli Metsvaht, Jaak Kals ja Janika Kõrv.


Laste ja vastsündinute intensiivravi professor Tuuli Metsvaht on oma ala hinnatud arst. Ta on veendunud, et kliinilised ravimiuuringud lastel on vajalikud ravimite ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks. See on ka üks teadusvaldkond, millele Metsvaht pühendnud on.

 

Kliinilise neuroloogia professor Janika Kõrv on terve oma teaduskarjääri pühendanud insuldi uurimisele. See on teinud temast oma ala tunnustatud arsti nii Eestis kui ka väljapool. Tema eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust sagedast neuroloogilisest haigusest ning insuldi saanud inimese abistamisest.

 

Vasoloogia professor Jaak Kals on tunnustatud veresoontekirurg, õppejõud ja teadlane. Ta on sidunud rahvusvahelises teadusruumis nüüdisajal ühe tõsisema kliinilise teemaga teaduseriala (endoteeli-, ateroskleroosiuuringud) ja eduka igapäevatöö veresoontekirurgina.

 

Kliinikumi Leht

Arstiteaduskonna aastapäev
10. oktoobril toimuval teaduskonverentsil tutvustatakse ligi saja valdkonnas viimasel ajal tehtud teadusuuringu tulemusi. 11. oktoobril toimub teemakonverents „100 aastat personaalset meditsiini“. Teiste seas esinevad juhtivteadur Lili Milani, professor Katrin Õunap, dotsent Peeter Padrik ning vanemteadur Riina Kallikorm.

11. oktoobri õhtul toimub dekaani vastuvõtt ja õhtusöök, kus tunnustatakse teaduskonverentsi parimaid ning antakse üle arstiteaduskonna medalid. Üle antakse stipendiumid ja lõputunnistused suvel ülikooli lõpetanud arst-residentidele. Lisateave ja registreerimine meditsiiniteadused.ut.ee/aastapaev2019.

Farmaatsia rahvusülikoolis
9. oktoobril kell 10 toimub farmaatsia instituudis konverents, mis vaatleb, millised muutused on farmaatsias toimunud 100 aasta jooksul; räägitakse farmaatsia hetkeseisust ja praegustest arengutest farmakognoosias, farmatseutilises analüüsis, ravimite tehnoloogias, sotsiaal- ja kliinilises farmaatsias, füüsikalises farmaatsias ning nanotehnoloogiates. Lisateave ja registreerimine: farmaatsia.ut.ee.

Dekaani valimine
Oktoobris valitakse TÜ neljale valdkonnale dekaanid, kes asuvad ametisse 1. jaanuaril 2020.

Doktoritööd
27.09 kell 14.15 Kattri-Liis Eskla ,,Isheemia reperfusiooni kahjustuse terapeutilised mehhanismid“, Ravila 19-1006
14.10 kell 15.00 Toomas Toomsoo „Transkraniaalne aju ultraheli uuring Eesti Parkinsoni tõve haigetel“, TÜ senati saal

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Eesti esimene patsiendiohutuse uurimiskeskus
Patsiendiohutuse edendamiseks Eestis alustab kliinilise meditsiini instituudi sisekliinik projektiga „Patsiendiohutuse uurimiskeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“. Eesmärk on täiustada instituudi patsiendiohutuse alase teadustöö võimekust ning koolitada praeguseid ja tulevasi meditsiinitöötajaid patsiendiohutuse teemadega pädevalt toime tulema. Projekti teadustöösse soovitakse kaasata erinevate kliiniliste erialade noorteadlasi, kes edaspidi juhiksid ja suunaksid patsiendiohutuse alast teadus- ja arendustegevust ülikoolis ja Eestis laiemalt. Lisateave Kaja Põllustelt, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Residentuuriprogrammide välishindamine
Mais välishindamise läbinud sisehaiguste residentuur sai kiitva tagasiside. Eksperdid kinnitasid, et väljaõpe vastab Euroopa Liidu direktiivile ning on võrdväärne teistes Euroopa Liidu riikides toimuva väljaõppega. Hiljemalt aasta lõpus läbib välishindamise ka onkoloogia programm.

 

Arstiteaduskonna päevad
Arstiteaduskonna päevad Biomeedikumis: 10. oktoobril ootame teid teaduskonverentsile ja 11. oktoobril konverentsile „100 aastat personaalset meditsiini“.

 

Doktoritööd
26.08 kell 15.00 Maria Yakoreva „Vermimishäired Eestis“, A. Linkbergi auditoorium (L. Puusepa 8)
30.08 kell 14.00 Kadri Rekker „mikroRNA-de potentsiaalne roll endometrioosi patogeneesis ja diagnostikas“, Ravila 19-1006
3.09 kell 15.00 Ülle Võhma „Paanikahäirega patsientide isikuomaduste ja kliiniliste näitajate seos farmakoloogilise ravivastusega“, Ravila 19-0088/0089
13.09 kell 14.00 Aet Saar „Äge müokardiinfarkt Eestis 2001–2014: suund riskil põhinevale ennetusele ja ravile“, TÜ senati saal.

 

Virge Ratasepp
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Arst-residentide töötasu ületab 2000 eurot
Arst-residentide brutopalk tõusis 1929,52 eurolt 2085,13 euroni kuus. Suurenes ka nende juhendamise tasu – 170,75 euro asemel saadakse nüüd 186,60 eurot kuus.

 

Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuur pikeneb aasta võrra
Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuuriõpe on alates 2019/2020. õppeaastast vastu võetavatele arst-residentidele praeguse kolme aasta asemel neli aastat. Ühe aasta lisandumisel vastab erialane väljaõpe paremini tervishoiukorralduslikele põhimõtetele, aga ka peremeditsiini residentide ootustele.

 

Ülikool ja arst-residentide esindajad seadsid ühtseid sihte
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna ja Eesti Nooremarstide Ühenduse kohtumisel leiti, et välja võiks töötada noorem- ja vanemresidendi süsteemi ning materjali, mis suunab arst-residente oma küsimustes õigete inimeste poole.

 

Endometrioosi uurimisel astuti samm edasi
Endometrioos kimbutab 10–15% viljakas eas naisi. Kuigi haigusele pole siiani ravi leitud, teevad teadlased järjepidevat uurimistööd, et selgitada välja, miks osa naisi haigestub endometrioosi ja milline võiks olla selle ravi. Naistekliiniku ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse teadlastel valmis uuring, mis aitab jõuda haiguse tekkepõhjuste leidmisele lähemale. TÜ reproduktiivmeditsiini teadur Merli Saare koos kolleegidega avaldasid uuringu ajakirjas Biology of Reproduction.

 

Koostöö Venemaa juhtiva meditsiiniülikooliga
23. mail allkirjastasid meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember ja Metšnikovi nimelise Riikliku Meditsiiniülikooli rektor professor Sergey A. Sayganov vastastikuse mõistmise memorandumi. Peterburis tegutsev meditsiiniülikool näeb Tartu Ülikooli õppe- ja teaduskoostöö partnerina günekoloogia, farmakoloogia, esmatasandi tervishoiu, kardioloogia, pediaatria ja taastusravi alal.

 

Virge Tamme
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

 

Vilistlaspäeva üritused

 

18. mail toimub Tartu Ülikooli läbi aegade suurim vilistlaste kokkutulek. Võta ühendust vanade kursusekaaslastega ning tule vaata oma silmaga, milline on kunagine arstiteaduskond täna. Mitmed instituudid avavad uksed, toimuvad ekskursioonid, kuulata saab loenguid, osaleda raamatu esitlusel ja näituse avamisel. Tutvu kavaga meditsiiniteadused.ut.ee/et/MV-vilistlaspaev.

 

Esita teesid aastapäeva teaduskonverentsile

Ootame 21. juunini tudengitelt, doktorantidelt, residentidelt, õppejõududelt, teaduritelt ja kõikidelt teistelt teese Arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile. Teeside esitamise vorm asub aadressil: ut.ee/en/med-abstracts. Aastapäeva üritused toimuvad 10. ja 11. oktoobril.

 

Hindamine kinnitas kliiniliste uuringute keskuse olulisust Eestile

Arendamisel oleva kliiniliste uuringute keskuse vahehindamine kinnitas keskuse töö tulemuslikkust terviseuuringute koordineerimisel ning aparatuuri ja taristuga toetamisel. “Keskuse kaudu on loodud kättesaadavad kompetentsid biomeditsiiniliste, kliiniliste ja veterinaarsete uuringute läbiviimiseks,” seisis aruandes.

 

Nanomeditsiin suurendab meditsiini väljavaateid

14. mail kell 16.15 räägib nanomeditsiini professor Tambet Teesalu TÜ aulas inauguratsiooniloengul nanomeditsiini valdkonnast, rakendusviisidest ja lahendamist vajavatest probleemidest. Samuti annab ta ülevaate Tartu Ülikooli vähibioloogia laboratooriumis tehtavast uurimistööst nutikate nanoosakeste väljatöötamisel ja ravimite arendamisel. Kõik huvilised on oodatud kuulama.

 

Virge Tamme
Meditsiiniteaduste valdkonna kommunikatsioonispetsialist

Professor Allen Kaasik pälvis teadustöö riikliku preemia
Bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia osakonna juhataja, molekulaarse toksikoloogia professor ja farmakoloogia vanemteadur Allen Kaasik pälvis teadustöö riikliku preemia teadus-arendustöö “Mitokondrite roll närvisüsteemi haiguste korral” eest.

 

Valitsus kinnitas Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse kuulumise teekaardi objektide nimekirja
Vabariigi Valitsus kiitis heaks Eesti teadustaristu teekaardi objektide uuendatud loetelu. Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja kuulub otsusega jätkuvalt ka Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK). Eesti Teadusagentuur koostab ja uuendab teekaardi nimekirja iga 3-4 aasta järel, tegemist on loeteluga riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. “On hea meel tõdeda, et Eesti vabariigi valitsus väärtustab RSKTK rolli ning tuge meditsiiniteaduse arendamisel. Oleme õigel teel!” kinnitas RSKTK tegevjuht Katrin Kaarna.

 

Eesti ja Soome neurokirurgide tihe koostöö annab patsientidele rohkem võimalusi
Kliinilise meditsiini instituudi närvikliinikut külastasid ligikaudu 20 neurokirurgiaga tegelevat Soome kolleegi, et eestlastega kogemusi vahetada. Põhja-Eesti Regionaalhaigla neurokirurgi Tarmo Areda sõnul on lasteneurokirurgia üsna kitsas ja spetsiifiline eriala: „Ka Eestist viis korda suuremas Soomes pole ühtki neurokirurgi, kes tegeleks ainult lastega. Seepärast on alates 2010. aastast laste ravimisega tegelevad neurokirurgid iga aasta alguses omavahel kokku saanud, et vahetada kogemusi, tutvustada uuemaid saavutusi ja küsida probleemsemate juhtude kohta kolleegidelt nõu.“ Tänu aktiivsele suhtlusele laieneb aasta-aastalt Eestis tehtavate neurokirurgiliste operatsioonide ampluaa. „Näitena võib esile tuua uitnärvi elektrilise stimulatsiooni raskesti ravile alluva epilepsia korral. Kui varem pidid lapsed minema operatsioonile Soome, siis 2018. aasta mais tehti esimesed operatsioonid Soome kolleegi juhendamisel Eestis. Seejärel on stimulaatori paigaldamise operatsioone tehtud juba Eesti oma jõududega,“ rääkis Areda.

 

Kristina Hermann
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi nõukogu valis 6. veebruaril instituudi juhatajaks taas anestesioloogia ja intensiivravi professori Joel Starkopfi, kes on instituudi tööd juhtinud alates selle loomisest 2016. aastal.

 

lk4 5 Joel Starkopf A.Tennus„Kolm aastat tagasi pidasime arenguseminari, kus sõnastasime instituudi arengueesmärgid. Selle aasta jaanuaris peetud jätkuseminaril tõdesime, et eelseisval kolmel aastal on needsamad tegevussuunad endiselt tähtsal kohal,“ rääkis Starkopf. Samas tõdes ta, et instituudi eduka toimimise peamine eeldus ei ole siiski arengueesmärkide sõnastamine. „Kõige olulisemad on meie inimesed – üliõpilased, doktorandid, residendid, akadeemilised töötajad, mitteakadeemiline personal – ja nende loodud õhkkond. Annan oma parima, et instituudis valitseks soe ja sõbralik, akadeemiliselt loominguline ning avatud õhkkond, mis toetab meie kõigi erialast arengut,“ sõnas Starkopf.

 

Starkopfi sõnul on peatähtis instituudi tegevus kliiniliste erialade arengu suunamisel ja eestvedamisel Eestis. „Parim kliiniline kompetents saab tõusta ainult kõrgetasemelise teadustöö ning sellel põhineva õpetamise ja kliinilise praktika tulemusena. Selleks tuleb hoida ja suurendada instituudi akadeemilist mõjukust Eesti haiglates,“ rääkis Starkopf, lisades, et peab endiselt Eestile parajaks üht, tervet riiki teenindavat ülikoolihaiglat, millel oleks linnak Tartus ja Tallinnas.

 

Erialade kontekstis nõuab Starkopfi arvates tähelepanu residentuuriga seonduv – programmide ajakohastamine, juhendajate koolitamine ja tagasiside kogumine. Samuti vajaks uuendamist ja ühtlustamist diplomieelne arstiõpe. „Oleme kiiduväärset tööd teinud uute õppemetoodikate juurutamisega, näiteks e-loengute kasutuselevõtmisega. Järgmistel aastatel on vaja ette võtta instituudi ainete väljundite läbivaatamine ja ühtlustamine ning kliiniliste ainete eksamite korrastamine,“ kommenteeris Starkopf. Üheks fookusteemaks saab kindlasti ka instituudi doktorantide toetamine nende edasijõudmisel. „Taotleme, et doktoriõpet saaks residentuuriga paindlikumalt siduda, määrates doktorantuuri kestuseks mitte neli aastat, vaid 48 kuud.“

 

Instituudi nõukogu tegi oma otsuse peaaegu ühehäälselt. Starkopfi ametiaeg kliinilise meditsiini instituudi juhina kestab 2019. aasta 1. märtsist 2022. aasta 28. veebruarini.

 

Meditsiiniteaduste valdkond

 

Avati TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi õppehoone ning uuenenud spordikompleks

Jaanuaris avati Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi uus õppe- ja teadushoone ning spordikompleksi laiendus, mis läksid maksma üle 10 miljoni euro.

Instituudi juhataja Priit Kaasiku sõnul paranevad uues hoones füsioteraapia- ja treeneriõppe tingimused ning kehalise kasvatuse õpetajate ettevalmistus, samuti saab lahendatud teadustegevuse ruumiprobleem. Varem olid instituudi õpperuumid ja teaduslaborid kolmes majas üle linna laiali. „Oleme eriti rõõmsad just selle üle, et asume nüüd ühes hoonekompleksis, mis võimaldab tunduvalt paremini arendada nii õppe- kui ka teadustegevust,“ ütles Kaasik. Ta lisas, et eriti tähtis oli nüüdisaegse õppe- ja uurimiskeskkonna kujundamine füsioteraapia õppekavade üliõpilastele ja õppejõududele.

 

Doktoritööde kaitsmised

Mari-Anne Valsi doktoritöö „Kaasasündinud N-glükosüülimise haigused Eestis“ kaitsmine toimub 25. märtsil 2019 kell 15.00 aadressil Ravila 19 – 1006.

Liis Kadastik-Eerme doktoritöö „Parkinsoni tõbi Eestis: epidemioloogia, elukvaliteet, kliinilised karakteristikud ja farmakoteraapia“ kaitsmine toimub 29. märtsil 2019 kell 14.00 TÜ senati saalis (Ülikooli 18).

Hedi Hundi doktoritöö „Intraperitoneaalsete kasvajajate sihtmärgistatud ravi kasutades peptiididega suunatud nanoosakesi“ kaitsmine toimub 18. aprillil 2019 kell 15.00 aadressil Ravila 19 – 1006.

 

Olulised kuupäevad 2019

• 5.-7. veebruar – täienduskonverents „Kliinik 2019“ Dorpati Konverentsikeskuses
• 18. mai – Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek
• 17. juuni – meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus kell 15.00 TÜ aulas
• 19. juuni – sporditeaduse ja füsioteraapia instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe lõpuaktus kell 10.00 TÜ aulas
• 10.-11. oktoober – arstiteaduskonna aastapäev

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Valdkonna aasta õppejõud on Joel Starkopf
Üliõpilaste tagasiside põhjal sai Tartu Ülikooli 2018. aasta õppejõu auhinna meditsiiniteaduste valdkonnast anestesioloogia ja intensiivravi professor Joel Starkopf. Aasta programmijuhi tunnustuse pälvis valdkonnast proviisori bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava programmijuht Daisy Volmer. Auhinnad anti üle tänuüritusel rahvusülikooli aastapäeva ballil 1. detsembril Vanemuise kontserdimajas.

 

Professor Mihkel Zilmer pälvis Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia
Tartus toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?” pälvis Tartu Ülikooli biokeemia professor Mihkel Zilmer Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia. Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pälvis Zilmer teaduse ja tehnoloogia pikaajalise ja süstemaatilise populariseerimise eest.

 

Neljas valdkonna instituudis toimusid juhtide valimised
• Farmaatsia instituudi nõukogu valis 30. novembri koosolekul instituudi juhatajaks taas farmakognoosia professori Ain Raali.
• Bio- ja siirdemeditsiini instituudi nõukogu valis 12. detsembri koosolekul instituudi juhatajaks taas inimese füsioloogia professori Eero Vasara.
• Hambaarstiteaduse instituudi nõukogu valis 12. detsembri koosolekul instituudi juhiks dotsent Ülle Voog-Orase. Uus juht astub ametisse 1. veebruaril 2019, mil lõppeb praeguse juhataja professor Mare Saagi ametiaeg.
• Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi nõukogu valis 20. detsembri koosolekul instituudi juhatajaks taas peremeditsiini professori Ruth Kalda.

 

Järgmise aasta 18. mail toimub TÜ aegade suurim vilistlaskokkutulek
Rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul toimub 18. mail 2019 aegade suurim Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek. Eelmisel, 2016. aasta kokkutulekul oli ligi 2500 osalejat, nüüd on eesmärk see arv ületada ja purustada ühiselt Guinnessi rekord. Lisainfot leiab kodulehelt: kokkutulek.utalumni.ee. 

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

lk10 prof LemberMinister Sikkut kohtus meditsiiniteaduste valdkonna esindajatega
Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kohtus valdkonna dekaani ja prodekaanidega, et arutada meditsiinihariduse ja -teadusega seonduvat. Arstiteadlased on mures, et Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias kokku lepitud eesmärgid on siiani suuremas osas ellu viimata. Valdkond on korduvalt juhtinud ministeeriumi tähelepanu meditsiiniteaduse alarahastusele ja strateegias lubatu tegematajätmisele ning teinud ettepaneku, et terviseuuringute tarbeks tuleks luua rahastusfond.

 

Peatuti kolmandatest riikidest saabuvate arstide hindamise teemal. Praegu on menetluses seaduseelnõu, milles käsitletakse kolmandatest riikidest tulevate tervishoiutöötajate hindamist ja kogu protsessi ülesehitust. Valdkonna seisukoht on, et kvaliteedi tagamiseks on väga oluline siia tööle tulevate arstide eesti keele oskus ja riigi praktikatoetuse kasutamine vaid nende saabujate jaoks, kelle järele on mõnes haiglas vajadus ja kellel on tööle asumiseks sõlmitud eelkokkulepped.

 

Valdkonna esindajad andsid ülevaate õppetööst. Muu hulgas nenditi, et tuleb teha veel palju tööd, et doktorikraadil oleks Eestis rohkem väärtust. Arutleti ka residentuuriga seonduva üle: räägiti plaanist viia residentide palkade maksmine sotsiaalministeeriumist üle haigekassasse, vajadusest pikendada mõningaid residentuuriprogramme ning osakoormusega residentuurist. Osakoormust saaks võtta kindlatel tingimustel ning see oleks rakendatav erialadel, kus väljaõpe ja töö iseloom seda võimaldaksid.

 

Samuti räägiti vajadusest lisada rahvatervise arengukavasse teaduse aspektid, haigekassa ning ülikooli koostööst ravijuhendite ja kvaliteediindikaatorite alal ning hästi käima läinud kliiniliste uuringute keskusest, kuhu on hiljuti loodud digitervise arendusüksus. Peatuti ka Eesti haiglavõrgu arendamisel, haiglate võrgustamisel ning meditsiiniteaduste valdkonna ja haiglate koostöö teemadel.

 

TÜ senatis 26. oktoobril
Senat valis meditsiiniteaduste valdkonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi rakulise immunoloogia juhtivteaduriks Kai Kisandi.

 

Professor Alireza Fazeli inauguratsiooniloeng
Bio- ja siirdemeditsiini instituudi kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professor Alireza Fazeli peab oma inauguratsiooniloengu teisipäeval, 4. detsembril kell 16.15 ülikooli aulas.

 

Doktoritööde kaitsmised
Olga Tšuiko doktoritöö „Kromosomaalne ebastabiilsus imetajate varajastes embrüotes“ kaitsmine toimub 26. novembril 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19–1006.

 

Maarja Tootsi doktoritöö ,,Farmakoloogiline väljakutse diabeedi fenotüübi arengu pidurdamiseks Wolframi sündroomi näriliste mudelites“ kaitsmine toimub 30. novembril kell 11.00 aadressil Ravila 19–1038.

 

Kärt Kriisa doktoritöö „Atsüülkarnitiinide, põletiku ja oksüdatiivse stressi määra kajastavate biomarkerite profiilid esmase psühhoosiespisoodiga patsientidel enne ja pärast antipsühhootilist ravi“ kaitsmine toimub 30. novembril 2018 kell 14.00 aadressil Ravila 19–1006.

 

Xuan Dung Ho doktoritöö „Osteosarkoomi geneetilise profiili iseloomustus“ kaitsmine toimub 4. detsembril 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19-1006.

Karit Reinsoni doktoritöö „Uued diagnoosimeetod kaasasündinud ainevahetushaiguste varajaseks avastamiseks Eestis“ kaitsmine toimub 18. detsembril kell 15.00. aadressil L. Puusepa 8, A. Linkbergi auditooriumis.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Eesti lähiriikide eksperdid jagasid Tartus välisarstide hindamise kogemusi
Septembri lõpus kohtusid meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember ja residentuuriprodekaan Urmas Lepner kolleegidega Leedu Terviseteaduse Ülikoolist, Läti Ülikoolist ning Tampere Ülikoolist, et arutada kolmandatest riikidest pärit arstide hindamist. Lemberi sõnul käivad arutelud, kuidas testida kandidaatide vastavust kõige paremal viisil ja milline peaks kogu protsess täpsemalt välja nägema: „Arstide kvaliteedi tagamiseks on väga oluline keeleoskuse olemasolu – naaberriigid on selle määratlenud üheselt ja selgelt. Selles ei tohi ka Eesti järeleandmisi teha.“ Väliskülalised kohtusid kahepäevase visiidi vältel lisaks Eesti Haiglate Liidu, Eesti Arstide Liidu, Terviseameti ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega. Lisaks tutvusid külalised Tartu Ülikooli Kliinikumiga.

 

Arstiteaduskonna aastapäeval tunnustati parimaid
Sel aastal pälvisid arstiteaduskonna medalid Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi naha- ja suguhaiguste dotsent Sirje Kaur ning Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees aastatel 2002–2018 Urmas Siigur. Kauri tunnustati pühendunud töö eest dermatoveneroloogia eriala õppe- ja teadustöö arendamisel. Siigurile avaldati tunnustust pikaajalise ja südamega tehtud töö eest kliinikumi ja ülikooli koostöö arendamisel ning ühiste eesmärkide täitmisel.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna nõukogus 17. oktoobril
Alates 17. oktoobrist arvati valdkonna nõukogu enda nimetatud liikmete koosseisust välja Urmas Siigur ning tema asemele arvati Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe.

 

Eestlased koolitasid Hiinas kirurge
Oktoobris koolitas kliinilise meditsiini instituudi kirurgiliste haiguste professor ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ülemarst Peep Talving Hiina Rahvavabariigis Shenzheni Ülikooli Nanshani Haiglas kirurge, viies Hiina arstideni kõrgetasemelise kirurgilise traumakäsitluse koolituse ASSET. Kursuse tulemusena koolitati välja terve kohalik meeskond, kes jätkab ASSET-i koolituste andmist Hiinas.

 

Ortopeedia professori Aare Märtsoni inauguratsiooniloeng
31. oktoobril kell 16.15 peab ortopeedia professor Aare Märtson inauguratsiooniloengu „Liigese endoproteesimine – sajandi operatsioon“ ülikooli aulas. 18. oktoobril pidas kirurgia professor Urmas Lepner inauguratsiooniloengu „Nekrotiseeriv pehmekoe infektsioon – lihasööjabakteri haigus“. Loengut saab järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

11. oktoober
TEADUSKONVERENTS
Biomeedikumi auditoorium 1006 (Ravila 19, Tartu)

 

8.30–9.00 Registreerumine ja hommikukohv
9.00–9.15 Avasõnad
9.15–10.00 Akadeemiline loeng “Mikrobioota – inimese vältimatu partner” – emeriitprofessor Agu Tamm
10.15–12.15 Doktorantide sessioon
12.15–13.00 Kohvipaus
13.00–14.45 Üliõpilaste sessioon
14.45–15.00 Kohvipaus
15.00–16.30 Arst-residentide, arstide ja teadurite sessioon
16.30–17.30 Stendiettekanded – autorid on stendide juures ning valmis vastama küsimustele (Biomeedikumi Schmidti keskus, Ravila 19, Tartu)

 

12. oktoober
ARSTITEADUSKONNA AASTAPÄEVA TEEMAKONVERENTS
“Tervisevaldkonna teaduse ja innovatsiooni strateegia hetkeseis ja tulevik”
Tartu Ülikooli Kliinikumi A. Linkbegi auditoorium (L. Puusepa 8, Tartu)

 

9.45–10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00–10.05 Avasõna – Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan prof Margus Lember
10.05–10.15 Tervitus – Tartu Ülikooli rektor prof Toomas Asser
10.15–10.50 “Eesti meditsiiniteadus rahvusvahelises teadusruumis – uued väljakutsed” – Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja prof Eero Vasar
10.50–11.25 “Sotsiaalministeeriumi vaade “Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015–2020” elluviimise hetkeseisule” – Sotsiaalministeeriumi terviseala teadusnõunik Angela Ivask

11.25–12.00 Kohvipaus

12.00–12.15 “Teadus rahaga ja rahata?” – Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan prof Margus Lember ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan prof Külli Kingo
12.15–12.30 “Regionaalhaigla esimesed sammud ja tulevikuprioriteedid teaduse ja innovatsiooni valdkonnas” – Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu
12.30–12.45 “Teadus ja tugi ITK moodi” – Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee
12.45–13.00 “Kuidas on viidud ellu teaduse ja innovatsiooni strateegiat kliinikumis? – Urmas Siigur
13.00–13.15 “Prioriteetsed arendustegevused tervishoiusüsteemis” – Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane
13.15–13.30 Diskussioon

 

18.00–22.00 Dekaani vastuvõtt ja galaõhtusöök

V konverentsikeskus (Riia 2, Tartu)


Arstiteaduskonna medalite kätteandmine
Teaduskonverentsi parimate autasustamine
Stipendiumite kätteandmine
Arst-residentide lõputunnistuste kätteandmine
Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi statuudi allkirjastamine

Konverentsile saab registreeruda meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel meditsiiniteadused.ut.ee/ARaastapaev kuni 8. oktoobrini.

 

 

Eesti Nooremarstide Ühendusel on hea meel kutsuda teid rahvusvahelisele eriarstiõpet käsitlevale konverentsile

“Becoming a medical specialist in Europe in the 21st century”

 

Aeg: 25. oktoober 2018, kell 09.00–16.15
Koht: V Spa konverentsikeskus, Tartu

 

Millises seisus on residentuur Eestis, Balti- ja Põhjamaades ning Euroopas tervikuna?
Mis on kompetentsipõhine eriarstiõpe ja kellele seda vaja on?
Kas eriarstiõppega seotud osapooltel on tegutsedes samad eesmärgid?

 

25. oktoobril toob Eesti Nooremarstide Ühendus kokku ülikoolid, residendid, Euroopa Nooremarstide Ühenduse, juhendajad ja teised residentuuriga seotud pooled, et ühiselt neile küsimustele vastuseid otsida. Linna südames paiknevas V Spa konverentsikeskuses avaneb võimalus näha oma silmaga ja kuulata Euroopa juhtivaid meditsiinihariduse spetsialiste. Samuti saavad kuulajad esimestena osa ENÜ poolt tellitud ja mõttekoda Praxise poolt valminud vastavasisulise projekti “Arstiks kasvamine Läänemere regioonis” lõppraportist ning seada sihikud teiste huvitatutega ühele joonele.

 

Konverentsi eesmärk on võrrelda eriarstiõppe praktikaid üle Euroopa, arutleda üheskoos väljakutsete üle, mida 21. sajand residentuurile esitab ning mõtiskleda eriarstiõppe kvaliteedi edendamise võimaluste üle nii Eestis, Läänemere regioonis kui ka Euroopas laiemalt.

 

Rahvusvaheliste esinejate seas astuvad üles:
Professor Simon Gregory (Health Education England, UK)
Dr Jessica van der Aa (OLVG Hospital, Amsterdam, The Netherlands)
Dr Leila Niemi-Murola (University of Helsinki, Finland)
Dr Kitty Mohan (European Junior Doctors, UK)

 

Lisaks neile kuuleme ettekandeid mõttekoda Praxiselt, Eesti sotsiaalministeeriumilt, Eesti residentuuri üldjuhendajatelt ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnalt.

Konverents “Becoming a medical specialist in Europe in the 21st century” toimub inglise keeles ning on osalejatele tasuta.

Kui teil tekib küsimusi, siis olete oodatud meile kirjutama aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Kohtumiseni 25. oktoobril Tartus!

Lugupidamisega
Eesti Nooremarstide Ühendus

 

Valdkonna akadeemilise aasta avaaktus
Meditsiiniteaduste valdkonna õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 3. septembril kell 11.15 Tartu Ülikooli peahoone aulas. Aktuse avab meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember. Tervitussõnad ütlevad õppejõudude, esmakursuslaste ja tuutorite esindajad.

 

Vastuvõtustatistika
Sarnaselt varasematele aastatele esitati Tartu Ülikoolis kõrghariduse esimesel astmel kõige rohkem avaldusi arstiteaduse õppekavale (635 avaldust). Arstiteaduse eestikeelsesse õppesse võeti vastu 185, arstiteaduse ingliskeelsesse õppesse 24, hambaarstiteadusesse 32 ning proviisoriõppesse 36 uut üliõpilast. Kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia bakalaureuse õppekavadel alustab mõlemas 45 tudengit. Nii rahvatervishoiu kui õendusteaduse magistriõppes alustab 15 üliõpilast. Meditsiiniteaduste valdkonna nelja doktoriõppekava kohta esitati kokku 72 avaldust. Vastu võeti 32 doktoranti, neist 21 arstiteaduse, 4 neuroteaduste, 3 farmaatsia ning 4 liikumis- ja sporditeaduste erialale.

 

Arstiteaduskonna aastapäev 2018
Kõigile huvilistele avatud aastapäeva üritused algavad 11. oktoobril teaduskonverentsiga, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid, üliõpilased jt tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi. 12. oktoobril toimub konverents “Tervisevaldkonna teaduse ja innovatsiooni strateegia hetkeseis ja tulevik”. Õhtul toimub dekaani vastuvõtt, kus antakse üle arstiteaduskonna medalid ja autasustatakse teaduskonverentsi parimaid. Täpsema info leiab valdkonna kodulehelt: med.ut.ee.

 

Doktoritööde kaitsmised
Janne Tiigimäe-Saare oktoritöö „Kesknärvisüsteemi haigusest tingitud sialorröa ravi botulismitoksiiniga“ kaitsmine toimub 12. novembril 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19–0088/89.

 

Kristina Hermann
Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Meditsiiniteaduse valdkond