Selgusid TÜ senati uued liikmed
Meditsiiniteaduste valdkonnast on akadeemiliste töötajate esindajad senatis Mihkel Zilmer, Pärt Peterson, Külli Kingo ja Irja Lutsar. Senati uue koosseisu volitused algavad 1. juulist 2017.

 

Meditsiiniteaduste valdkond võeti Euroopa meditsiiniülikoole ühendava assotsiatsiooni liikmeks
18.–20. maini Taanis Kopenhaageni ülikoolis toimunud ECTS Medicine Association aastakoosolekul võeti TÜ meditsiiniteaduste valdkond esimesena Baltikumist assotsiatsiooni liikmeks. Assotsiatsioon ühendab Euroopa meditsiiniülikoole ning arstiteaduskondi alates 2004. aastast, et edendada meditsiini valdkonna üliõpilaste välisvahetust läbi Euroopa ainepunktisüsteemi parema rakendamise.

 

TÜ senatis
TÜ senat andis 26. mail meditsiiniteaduste valdkonna ettepanekul emeriitdotsendi nimetuse meditsiinilise rakubioloogia dotsendile Andres Piirsoole.

 

Arstiteaduse doktorant sai rahvusvahelisel konverentsil tunnustuse osaliseks
23.–27. maini Hispaanias toimunud 35. Euroopa Laste Infektsioonhaiguste konverentsil valiti doktorant Hiie Soeoru ettekanne ühe päeva parimaks suuliseks ettekandeks. TÜ professori Irja Lutsari juhendamisel uurib doktorant enneaegsete vastsündinute seedetrakti koloniseerivate koagulaas-negatiivsete stafülokokkide tõvestusvõimelisust ja organismi vastupanuvõimet nendele. Tegemist on mitmeaastase uurimistööga, mis on valminud TÜ kliinikumis, Tallinna lastehaiglas ja TÜ meditsiiniteaduste valdkonna mikrobioloogia osakonnas.

 

Lähenemas on teaduskonverentsi teeside esitamise tähtaeg
Ootame teese 12. oktoobril toimuvale Arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile 26. juunini. Teese saab esitada aadressil www.ut.ee/en/med-abstracts.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 15. märtsil kliinilise meditsiini instituudi südamekliiniku kardioloogia 0,2 koormusega dotsendiks Priit Kampuse. 19. aprillil valis nõukogu kliinilise meditsiini instituudi infektsioonhaiguste dotsendiks Matti Maimetsa ning veresoontekirurgia 0,25 koormusega dotsendiks Jaak Kalsi.

 

Arstiteaduskonna aastapäeva üritused toimuvad sel aastal 12.–13. oktoobril.

 

Esialgne kava
12. oktoober 2017
Teaduskonverents (9.00 – 16.00, Biomeedikumi auditoorium 1006)
• Doktorantide sessioon
• Üliõpilaste sessioon
• Teadurite, õppejõudude, arst-residentide jt sessioon
• Stendiettekanded

 

Teeside teaduskonverentsile esitamise tähtaeg: 26. juuni 2017.
Teeside esitamise vorm: www.ut.ee/en/med-abstracts

 

13. oktoober 2017
Konverents (Biomeedikumi auditoorium 1006)
Dekaani vastuvõtt (18.00-22.00, TÜ muuseumi valge saal)

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:
• Evelyn Aaviksoo kaitseb 19. mail kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Haiguse tõttu töölt puudumine Eestis: mõjurid ja töövõimetuslehtede hüvitamise korra muudatuste efekt“.
• Liina Haring kaitseb 19. mail kell 14.00 A. Linkbergi auditooriumis väitekirja „Esmase psühhoosiepisoodiga patsientide kognitiivne funktsionaalsus”.
• Kalev Nõupuu kaitseb 14. juunil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Autosoom-retsessiivne Stargardti tõbi: fenotüübiline heterogeensus ja genotüübi-fenotüübi seosed“.
• Binh Ho Duy kaitseb 15. juunil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Osteogenesis imperfecta Vietnamis“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku didaktika lektor Martin Mooses pälvis Ernst Jaaksoni stipendiumi, mis on üks suurimaid üliõpilasele või teadurile antavaid erastipendiume Eestis. Stipendium võimaldab noorel teadlasel kaasfinantseerida koostöös USA, Etioopia ja Kenya teadlastega läbiviidavat uuringut suurte koormustega treeningute mõjust sportlaste üldisele tervislikule seisundile.

 

Veebruari lõpus toimunud Tartu ülikooli farmakognoosia professor Ain Raali inauguratsiooniloengut „Ta lendab lillest tabletti“ ravimite loodusliku päritolu ja tõhususe teemadel saab järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds avalikustas edetabeli, mis reastab maailma ülikoole 46 erialal. Tartu ülikool on tänavu edetabelis esindatud 13 erialaga, millest kaks on meditsiiniteaduste valdkonnast. Meditsiiniteaduste valdkonnast on kõrgemail kohal farmaatsia ja farmakoloogia (edetabelis kohal 251–300), millele järgneb arstiteadus (edetabelis kohal 301–350). Kui arstiteadus on juba kolm aastat järjest edetabelis kõrget kohta hoidnud, siis farmaatsia ja farmakoloogia on edetabelis esimest korda.

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:

Aleksei Rakitin kaitseb 3. aprillil kell 14.00 A. Linkbergi audiotooriumis väitekirja „Valproaadi metaboolsed efektid epilepsiaga patsientidel akuutse ja kroonilise ravi puhul“;
Eveli Kallas kaitseb 18. aprillil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Immunoloogiliste faktorite mõju HIV-i, B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirustesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas“;
Tiina Freimann kaitseb 28. aprillil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Skeleti-lihasvalud õdedel: levimus, ohutegurid ja sekkumine“;
Evelyn Aaviksoo kaitseb 19. mail kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Haiguse tõttu töölt puudumine Eestis: mõjurid ja töövõimetuslehtede hüvitamise korra muudatuste efekt“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 18. jaanuaril bio- ja siirdemeditsiini instituudi meditsiinilise mikrobioloogia dotsendiks Tõnis Karki.

 

Tartu Ülikooli senat andis 27. jaanuari istungil bio- ja siirdemeditsiini instituudi ja meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu soovitusel emeriitdotsendi nimetuse üldbioloogia vanemassistendile Raivo Massole.

 

30. jaanuarist – 1. veebruarini toimus traditsiooniks saanud meedikute suurkonverents „Kliinik 2017”, mis tõi kokku pea 800 arsti üle Eesti. Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja Marje Oona sõnul on konverentsist saanud Eesti arstkonna iga-aastane kohtumispaik, kus osalejad saavad hea ülevaate uutest ja aktuaalsetest teemadest tervishoius. Konverentsi ettekandeid saavad kõik huvilised järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

***

KUTSE
Olete oodatud Tartu Ülikooli farmakognoosia professori Ain Raali inauguratsiooniloengule
„Ta lendab lillest tabletti“ teisipäeval, 28. veebruaril kell 16.15 ülikooli aulasse.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli ja Eesti Haigekassa koostöölepinguga loodud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja ja arstlike erialade ekspertide töö tulemusena valmis esimene ravikvaliteedi indikaatorite raport. Avaldatud indikaatorid peegeldavad ravikvaliteeti nii esmatasandil kui eriarstiabis.

 

Tallinna Perearstide Selts valis Aasta Tegijaks Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja ja peremeditsiini dotsendi Marje Oona. Tallinna perearstide seltsi sõnul on dr Oona väsimatu teaduspõhise meditsiini eest võitleja ja koolitaja suure algustähega, seda nii üliõpilaste, residentide kui ka elukestva õppe põllul kündvate doktorite jaoks.

 

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 21. detsembril hambaarstiteaduse instituudi lastestomatoloogia dotsendiks Rita Nõmmela.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna ja kliinikumi ühisel aastalõpukontserdil, 14. detsembril tunnustati kauaaegset hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhatajat ja endist Tartu Ülikooli arendusprorektorit professor Hele Everausi Tartu Ülikooli Suure medaliga.

 

Londoni Kuninglik Kolledž nimetas detsembris Tartu Ülikooli kliinilise psühhofarmakoloogia professori Eduard Maroni oma külalisprofessoriks.

 

Leedu spordiülikool andis 10. jaanuaril toimunud pidulikul tseremoonial Tartu Ülikooli kinesioloogia ja biomehaanika professorile Mati Pääsuksele audoktori kraadi.

 

Liidia Kiisk kaitseb 27. jaanuaril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Pika-ajaline toitumise uuring: antropomeetriliste ja kliinilis-laboratoorsete näitajate hindamine neeruasendusravi patsientidel intensiivse toitumisalase nõustamise järgselt“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 16. novembril lasteallergoloogia-pulmonoloogia dotsendiks Maire Vasari, lastegastroenteroloogia dotsendiks Oivi Uibo, lastehaiguste dotsendiks Chris Pruunsilla, gastroenteroloogia dotsendiks Riina Salupere ja sotsiaalfarmaatsia dotsendiks Daisy Volmeri. Samuti kinnitas nõukogu meditsiiniteaduste valdkonna arengukava, millega saab tutvuda aadressil: meditsiiniteadused.ut.ee/valdkonnast.

 

Tartu Ülikooli senati 25. novembri istungil otsustati, et dermatoloogia ja veneroloogia professori ametikohal jätkab Külli Kingo, nefroloogia professori kohal Mai Rosenberg ning sünnitusabi ja günekoloogia professori kohal Helle Karro. Samuti otsustas senat Tartu Ülikooli Suure medaliga autasustada hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhatajat emeriitprofessorit Hele Everausi.

 

Tartu Ülikooli tudengid tõstsid 2015/16 aasta tagasiside põhjal esile õppejõude, kelle õpetamisoskused on tudengeid enim inspireerinud. Meditsiiniteaduste valdkonnast sai aasta õppejõu auhinna kirurgia lektor Marko Murruste. Aasta programmijuhtidena tunnustati valdkonnast sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi sisehaiguste füsioteraapia lektorit ja füsioteraapia bakalaureuse- ja magistriõppekavade programmijuhti Jelena Sokku ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi epidemioloogia professorit ja rahvatervishoiu magistriõppekava programmijuhti Anneli Uusküla.

 

Detsembri alguses toimunud muuseumi ja meditsiiniteaduste valdkonna koostöös korraldatud konverentsi „Muutuste sajand Eesti meditsiinis“ ettekandeid saavad kõik huvilised järgi vaadata aadressil uttv.ee.

 

Loodusteaduste ja meditsiini valdkonnas esitatud 14-st akadeemiku kandidaadist valis Eesti Teaduste Akadeemia 7. detsembril uueks liikmeks kardioloogiaprofessor Jaan Eha.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli senati istungil 28. oktoobril nimetati emeriitprofessoriks laboratoorse meditsiini professor Agu Tamm ning valiti viis ülikoolipoolset liiget ülikooli nõukogu järgmisesse koosseisu. Meditsiiniteaduste valdkonnast nimetati nõukokku neurokirurgia professor, akadeemik Toomas Asser, kes on ka praegu ametisoleva nõukogu liige.

 

Teisipäeval, 6. detsembril algusega kell 9.15 toimub TÜ muuseumi valges saalis muuseumi ja meditsiiniteaduste valdkonna koostöös korraldatav konverents „Muutuste sajand Eesti meditsiinis“.

 

Kaitstud doktoritööd:
Donvina Vaitkeviciute kaitses 20. oktoobril väitekirja „Muutused luutiheduses puberteediealistel poistel: seosed keha koostise, kehalise aktiivsuse ja luukoe ning rasvkoe biokeemiliste näitajatega“. Juhendajad: prof Jaak Jürimäe (TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituut), dots Jarek Mäestu (TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituut). Oponent: Dr Germán Vicente-Rodríguez (Zaragoza Ülikool).

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:
Jaanika Kärner kaitseb 29. novembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Tsütokiini-spetsiifilised autoantikehad AIRE puudulikkuse korral“. Juhendajad: prof Pärt Peterson (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut), vanemteadur Kai Kisand (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut). Oponent: prof Alexander Marx (Heidelbergi Ülikooli Meditsiinikeskus Mannheimis).

 

Kaido Paapstel kaitseb 2. detsembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Arterite jäikuse metaboloomiline profiil ja varajase neerukahjustuse biomarkerid ateroskleroosi korral“. Juhendajad: vanemteadur Jaak Kals (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut, TÜ kirurgiakliinik), prof Mihkel Zilmer (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut), prof Jaan Eha (TÜ kliinilise meditsiini instituut). Oponent: prof Bengt C Fellström (Uppsala Ülikooli haigla).

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi nõukogu valis 23. septembril instituudi juhatajaks seni juhataja kohusetäitja ülesandeid täitnud funktsionaalse morfoloogia professori Priit Kaasiku.

 

Tartu ülikooli senati 30. septembri istungil otsustati esitada Eesti Teaduste Akadeemiale akadeemikukandidaadiks loodusteaduste ja meditsiini alal TÜ meditsiiniteaduste valdkonnast professor Jaan Eha, professor Irja Lutsar, professor Pärt Peterson ja professor Mihkel Zilmer. Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas.

 

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan, TÜ nahahaiguste kliiniku ja TÜ kliinikumi nahahaiguste kliiniku juhataja, dermatoveneroloogia professor Külli Kingo pälvis sel aastal esimest korda välja antava Eesti akadeemiliste naiste ühingu aasta naisteadlase tiitli.

 

Kaitsti doktoritöid
Eero Merilind kaitses 12. septembril Tartu ülikooli arstiteaduse erialal doktoritööd „Perearstiabi tulemuslikkus: tasustamise ja praksisetegurite mõju.“ Juhendaja prof Ruth Kalda (TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut). Oponent prof Igor Švab (Ljubljana ülikool, Sloveenia).

 

Indrek Heinla kaitses 16. septembril Tartu ülikooli neuroteaduste erialal doktoritööd „B6 ja 129Sv hiireliinide käitumuslik ja geneetiline võrdlus, mis keskendub ärevuskäitumisele ja Lsamp geeni ekspressioonile.“ Juhendajad prof Eero Vasar (TÜ füsioloogia osakond), vanemteadur Mari-Anne Philips (TÜ füsioloogia osakond). Oponent prof Chadi Touma (University of Osnabrück, Saksamaa).

 

Triin Rääsk kaitses 6. oktoobril liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd „Subjektiivselt ja objektiivselt mõõdetud kehalise aktiivsuse seosed normaal- ja ülekaaluga puberteediealistel poistel“. Juhendaja dots Jarek Mäestu (TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituut ), prof Kenn Konstabel (TÜ psühholoogia instituut), prof Toivo Jürimäe (TÜ). Oponent dots Arunas Emeljanovas (Lithuanian Sports University, Leedu).

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

2016/17. õppeaastal alustab Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid ligi 450 uut tudengit. Kokku õpib sel õppeaastal valdkonnas ligi 2000 üliõpilast. Arst-residentide on ligi 600, kellest sel aastal alustab 140.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna augustikuu nõukogus valiti geriaatria dotsendiks Kai Saks.

 

Euroopa riikide naistearstide organisatsioone ühendav EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) hindas esmakordselt Eestis sünnitusabi ja günekoloogia residentide koolitusprogramme ja tingimusi eriala õpetavates haiglates: SA Tartu Ülikooli Kliinikumis, Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus ja Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus. Hindamise tulemusena said nii eriala residentuuriprogramm kui kõik kolm raviasutust EBCOG sertifikaadi ja akrediteeringu neljaks aastaks.

 

Kaitsti doktoritöid:
Kaja-Triin Laisaar kaitses 29. augustil TÜ arstiteaduse erialal doktoritööd „HIV-positiivsed inimesed Eestis: HIVi ravikaskaad ja antiretroviirusravi soostumust ning turvalist seksuaalkäitumist toetavad sekkumised.“ Juhendaja: prof Anneli Uusküla (TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut). Oponent: dotsent Danielle C. Ompad (New Yorki ülikool, USA).

 

Arstiteaduskonna aastapäevaüritused toimuvad 13. ja 14. oktoobril.
13. oktoobril toimub teaduskonverents, kus ettekandeid peavad doktorandid, üliõpilased, teadurid, õppejõud jt. Biomeedikumi 1. korruse parema tiiva koridoris saab tutvuda stendiettekannetega. 14. oktoobril toimub konverents “Psühhiaatria ja psühhofarmakoloogia: Emil Kraepelin 160 ja Lembit Allikmets 80“. Täpsem info: meditsiiniteadused.ut.ee/teadus/arstiteaduskonna-aastapaeva-uritused-2016

 

Kristina Hermann

meditsiiniteaduste valdkonna turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

 

Arstiteaduskonna aastapäevaüritused toimuvad 8. ja 9. oktoobril. Lisaks 8. oktoobril toimuvale traditsioonilisele doktorantide, üliõpilaste, õppejõudude ja arstide teaduskonverentsile toimub reedel, 9. oktoobril paralleelselt kaks üritust.


Esiteks konverents „Sport ja meditsiin" kell 10.00–15.15 A. Linkbergi nimelises auditooriumis. Konverentsi avab Kuopio spordimeditsiini uurimisinstituudi professor Rainer Rauramaa akadeemiline loeng teemal „Physical Exercise and Cognitive Function in the Elderly".


Biomeedikumi auditooriumis 1006 toimub kell 11.00–17.00 "Farmaatsia teaduspäev – teadusest praktikani". Apteekritel on kuulatud loengute ja ettekannete mahu kohta võimalik saada asjakohane tõend ja täienduspunkte.

 

Täpsem info http://www.med.ut.ee/et/teadus/arstiteaduskonna-aastapaeva-uritused-2015

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna avaaktus toimub esmaspäeval, 31. augustil kell 14.00 A. Linkbergi auditooriumis aadressil L. Puusepa 8.


Lisainfo: Tuuli Ruus, tel 737 5325, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Vabariigi Valitsuse istungil 12. veebruaril 2015 määrati riigi teaduspreemia arstiteaduse alal prof Vallo Tillmannile uurimuste tsükli „Diabeedi teket ja arengut mõjutavad tegurid" eest.

17. veebruaril pidas kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda
inauguratsiooniloengu „Kliiniline farmakoloogia – vana ja uus ravimiteadus"

 

Arstiteaduskonna nõukogus:
21. jaanuaril valiti anestesioloogia ja intensiivravi dotsendiks Juri Karjagin, epidemioloogia vanemteaduriteks Katrin Lang ja Kersti Pärna
Tartu Ülikooli Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 20. veebruaril tunnustatakse TÜ aumärgiga alljärgnevaid arstiteaduskonna töötajaid:

  • arstiteaduskonna dekanaadi õppekorralduse spetsialist Leida Rõivassepp – väga pikaaegse pühendunud ja tulemusliku töö eest;
  • naha- ja suguhaiguste dotsent Sirje Kaur – pikaajalise kohusetundliku töö eest dermatoveneroloogia õppejõuna arstiteaduskonnas;
  • üldbioloogia assistent Anu Saag – pühendunud töö eest bioloogia õpetamisel arstiteaduskonnas;
  • lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela – suure pühendumuse ja vastutustundliku suhtumise eest noorte hambaarstide koolitamisel;
  • meditsiinitehnoloogia professor Jyrki Tapio Heinämäki – silmapaistvate tulemuste eest teadustöö edendamisel TÜ farmaatsia instituudis ning rahvusvaheliste koostöökontaktide tihendamisel.

 

Ülevaate koostas
Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

TÜ senatis valiti 19. detsembril meditsiinilise metaboloomika professoriks Ursel Soomets.


Arstiteaduskonna nõukogu valis 17. detsembril uroloogia dotsendiks Andres Kotsari.


Täienduskonverents Kliinik 2015 toimub 2.–4. veebruaril 2015 konverentsikeskuses Dorpat. TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse poolt korraldataval konverentsil esinevad ettekannetega paljude erialade juhtivad arstid ja spetsialistid. Sel konverentsil on teemadeks ravijuhendid, sõltuvushäirete ravi, krüptorhism, näokolju piirkonna valud, kliinilise meditsiini doktorikooli teadustööd, osteoporoosi käsitlus uue FRAXi valguses, täppismeditsiin onkoloogias, C-hepatiit ja selle ravi, lasteneuroloogia, soliidorganite transplantatsioon, äge dermatoloogiline haige, neuroloogilised haigused ja autojuhtimine ning funktsioonianomaaliate ravi meeskonnatööna. Kava ja registreerumine www.med.ut.ee/et/uudised/taienduskonverents-kliinik-2015


Kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda inauguratsiooniloeng "Kliiniline farmakoloogia – vana ja uus ravimiteadus" toimub 17. veebruaril 2015 kell 16.15 ülikooli aulas.

 

Doktoritööde kaitsmised
19. veebruaril 2015 kell 15.00 kaitseb TÜ senati saalis ITK ortopeed Vahur Metsna doktoriväitekirja „Eesmine põlvevalu endoproteesitud põlveliigesega patsientidel: levimus, seos põlvekedra kõhre kahjustusega ja patellofemoraalse kongruentsuse aspektid".
Juhendaja dotsent Aare Märtson (TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliinik)
Oponent professor Christoph H. Lohmann (Magdeburgi Otto von Guericke nim. Ülikool, Saksamaa)

 

20. veebruaril 2015 kell 14.00 kaitseb Biomeedikumi auditooriumis 1006 ITK onkoloog Marju Kase doktoriväitekirja „Multiformne glioblastoom: võimalused parandamaks kasvajavastase ravi efektiivsust".
Juhendajad vanemteadur Jana Jaal (TÜ hematoloogia- ja onkoloogia kliinik) ja professor Toomas Asser (TÜ närvikliinik).
Oponent professor Daniel Zips (Tübingeni Ülikool ja Tübingeni Ülikooli Haigla, Saksamaa)

 

Ülevaate koostas
Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

TÜ senati istungil 28. novembril valiti meditsiinilise mikroobiökoloogia professoriks Reet Mändar ja farmatseutilise nanotehnoloogia professoriks Jyrki Tapio Heinämäki.

 

Arstiteaduskonna nõukogu koosolekul 19. novembril valiti sünnitusabi ja günekoloogia dotsendiks Kristiina Rull ja biofüüsika dotsendiks Jaak Talts.

 

Tartu ülikooli 2013/2014. õppeaasta parimaks õppejõuks tunnistati medicina valdkonnas kirurgiakliiniku külalisprofessor Peep Talving. Teaduskonna kolme parima õppejõu seas olid lisaks histoloogia dotsent Marina Aunapuu ja psühhiaatria dotsent Innar Tõru.


Aasta programmijuhtide tunnustuse said arstiteaduskonnast: dotsent Tõnis Karki (bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õppekavade „Arstiteadus" programmijuht) ja dotsent Aavo Lang (doktoriõppekava „Arstiteadus" programmijuht).

 

Ülevaate koostas
Tuuli Ruus, arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

Konverents „Tervisetehnoloogiate hindamine Eestis 2014" – toimus 13. novembril Tartus, Dorpati konverentsikeskuse Struve saalis.


Tervisetehnoloogiate hindamise eesmärk on analüüsida tervishoius kasutatavate sekkumiste ja ravimite potentsiaalseid eeliseid, riske ja kulu ning toetada põhjendatud otsuseid ohutu ja efektiivse tervisepoliitika elluviimiseks.
Seekordse konverentsi keskmes oli Eestis laialdast tähelepanu pälvinud kolorektaalvähi sõeluuringu käivitamise temaatika ja TÜ tervishoiu instituudis äsja valminud kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhususe raport.


Konverentsi väliskülalised MD PhD Johannes Blom ja PhD Mari Nygard tutvustasid kolorektaalvähi sõeluuringu korraldust ja tulemuslikkust Rootsis ning Skandinaavia kogemust registripõhiste sõeluuringute korraldamisega. Lisaks oli kavas sõeluuringute metoodikat ja praktilist korraldust käsitlevad ettekanded tuntud Eesti ekspertidelt.

 

Doktoritööde kaitsmised
21. novembril kell 14.00 kaitseb Ceith Nikkolo A. Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8) filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja "Alloplastika võrkude mõju kroonilise valu ja võõrkehatunde tekkimisele kubemesonga ravis".
Juhendaja dotsent Urmas Lepner (TÜ kirurgiakliinik).
Oponent professor Hannu Paajanen (Ida-Soome Ülikool).


8. detsembril 2014 kell 15.00 kaitseb Vadim Brjalin A. Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8) filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „Krooniline C-hepatiit: ravitulemusi prognoosivad tegurid Eesti patsientidel".
Juhendaja dotsent Riina Salupere (TÜ sisekliinik)
Oponent professor Bela Hunyady, MD, Phd, DSc (University of Pecs, Hungary).

 

Õiendus
Septembrikuu lehes oli Klari Noormetsa doktoritöö juurde eksklikult märgitud vale juhendaja – väitekirja „The development of diabetes mellitus, fertility and energy metabolism disturbances in a WFS1 deficient mouse model of Wolfram syndrome" („Diabeedi kujunemine, fertiilsuse ja energia ainevahetuse häired Wfs1 puudulikkusega hiirel kui Wolframi sündroomi loommudelil") juhendajad olid professor Vallo Tillmann (TÜ lastekliinik) ja professor Sulev Kõks (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut). Vabandame!

Arstiteaduskonna aastapäevaüritused toimuvad 9. ja 10. oktoobril. Täpsem info http://www.med.ut.ee/et/uudised/arstiteaduskonna-aastapaeva-uritused

 

Lisaks 9. oktoobril toimuvale traditsioonilisele doktorantide, üliõpilaste, õppejõudude ja arstide teaduskonverentsile toimub reedel, 10. okt kell 10–15 A. Linkbergi nim auditooriumis Eesti Haigekassa ja TÜ arstiteaduskonna ühiskonverents „Tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamine – kas teoreetiline või praktiline vajadus?"


I sessioon: Tervishoiukvaliteedi hindamine Eestis – hetkeseis ja tulevikusuunad
II sessioon: Ravijuhendid ja kliinilised auditid tervishoiu kvaliteedi tagamisel

 

Doktoritööde kaitsmised
22. oktoobril kell 13.00 kaitseb Klari Noormets A. Linkbergi nim auditooriumis filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „Diabeedi kujunemine, fertiilsuse ja energia ainevahetuse häired Wfs1 puudulikkusega hiirel kui Wolframi sündroomi loommudelil".
Juhendaja dotsent Urmas Lepner (TÜ kirurgiakliinik).
Oponent prof Timothy Barrett, (Birminghami Ülikooli lastehaigla (Suurbritannia).

 

29. oktoobril kell 14.00 kaitseb Liis Toome A. Linkbergi nim auditooriumis filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „Väga väikese gestatsioonivanusega enneaegsed lapsed Eestis: ravitulem ja prognostilised tegurid" Juhendajad dotsent Heili Varendi (TÜ lastekliinik) ja vanemteadur Anneli Kolk (TÜ lastekliinik).
Oponent emeriitprof Uwe Ewald, (Uppsala Ülikool, Rootsi).

 

21. novembril kell 14.00 kaitseb Ceith Nikkolo A. Linkbergi nim auditooriumis filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja "Alloplastika võrkude mõju kroonilise valu ja võõrkehatunde tekkimisele kubemesonga ravis"
Juhendaja dotsent Urmas Lepner (TÜ kirurgiakliinik).
Oponent prof Hannu Paajanen, (Ida-Soome Ülikool).

 

Ülevaate koostas
Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

Doktoritööde kaitsmised

27. augustil 2014 kell 14.00 kaitseb Maarika Liik A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8) filosoofiadoktori kraadi (PhD (neuroteadused)) taotlemiseks esitatud väitekirja ,,Kognitiivsed funktsioonid, tajutud kognitiivne toimimine, subjektiivsed kaebused ja depressiooni sümptomid epilepsiaga inimestel: neuropsühholoogiline hindamine ja SPET aju kuvamisuuring".
Juhendaja: dotsent Sulev Haldre (TÜ närvikliinik).
Oponent: professor Reetta Kälviäinen (Ida-Soome Ülikool)

 

28. augustil 2014 kell 15.00 kaitseb Kaja Rahu arstiteaduskonna nõukogu saalis (Biomeedikum, Ravila 19-1038) filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „Baltimaade Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus: registripõhine kohortuuring".
Juhendajad: juhtivteadur Mati Rahu (Tervise Arengu Instituut) ja professor Anneli Uusküla (TÜ tervishoiu instituut)
Oponent: professor Hajo Zeeb (Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology, Saksamaa)

 

Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

Tänavu toimus ülikooli astumine uuel moel. Muutunud gümnaasiumi riigieksamite valguses tekkis taas vajadus ülikooli sisseastumiseksamiteks. Kõik sisseastujad pidid sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami (30%) ning kas matemaatika (lai) riigieksami või sisseastumiseksami (bioloogias või keemias 70%). Seega ei ole tänavused läbiminevad tulemused enam varasemate aastatega võrreldavad. Varem läks kõigil arvesse 4 riigieksamit, nüüd 2 eksamit. Uus süsteem tõi astujate ridadesse hulgaliselt varem gümnaasiumi lõpetanuid, kes sisseastumiseksamiga lootsid õppima pääseda. Näiteks arstiteaduse erialale oli kandidaate üle 700, sisseastumiseksamit sooritas üle 500. Sissesaanute tase oli endiselt kõrge arstiteaduse (85 palli) ja hambaarstiteaduse erialal (84,7 palli). Vabariikliku olümpiaadi kõrge kohaga tuli arstiteaduskonda 10 uut tudengit, akadeemilise testi tipptulemusega pääses õppima samuti 10 inimest. Samas proviisori erialale viimasena sissesaanu tulemused olid juba ülikooli vastuvõtuks vajaliku miinimumi 66 palli lähedal. Erinevalt teiste teaduskondade paljudest erialadest ei olnud arstiteaduskonnal probleemi õppekavade alatäituvusega.

 

Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

29. mail sõlmisid Tartu ülikool ja Põhja-Eesti regionaalhaigla koostööleppe, mille peamine eesmärk on tagada arstkonna järelkasv ning arendada arstiteaduse ja tervishoiu valdkonda Eestis tervikuna.

 

TÜ senati maikuu istungil
valiti kliinilise farmakoloogia professoriks Anti Kalda, histoloogia ja embrüoloogia professoriks Andres Arend ja meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professoriks Irja Lutsar.

 

Arstiteaduskonna maikuu nõukogus
valiti spordimeditsiini ja taastusravi dotsendiks Eve Unt ja lasteneuroloogia dotsendiks Inga Talvik.


Kaitsmisele tulid doktoritööd:
11. juunil kell 15.00 kaitses Krista Ress Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19) doktoriväitekirja „Lapseea tsöliaakia Eestis, esinemine atoopilise dermatiidiga lastel ja koosesinemise immunoloogiline iseloomustus".
Juhendajad: prof Raivo Uibo (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut) ja dots Oivi Uibo (TÜ lastekliinik)
Oponent dotsent Petri Kulmala (Oulu Ülikool, Soome).


12. juunil kell 15.00 kaitses Kai Muru A. Linkbergi nim. auditooriumis (Puusepa 8) doktoriväitekirja „Sünnieelsete sõeluuringute strateegiad, kaugtulemused lastel skriiningtestide muutuste korral ja sagedasemad sündroomsed südamerikked Eestis".
Juhendajad: professor Katrin Õunap (TÜ lastekliinik) ja dotsent Tiia Reimand (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut, TÜ lastekliinik)
Oponent dotsent Vedran Stefanovic (Helsingi Ülikooli keskhaigla, Soome).


Arstiteaduskonna lõpuaktus toimub 20. juunil kell 12.00 TÜ aulas. Õppejõud on väga oodatud!

 

Ülevaate koostas
Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

Tartu ülikooli senati istungil reedel, 25. aprillil 2014 valiti kardioloogia professori ametikohale Jaan Eha ning peremeditsiini professori ametikohale Ruth Kalda.

 

Arstiteaduskonna nõukogus:
16. aprillil valiti vanemteaduriks Meditsiinilise mikrobioloogia alal kandidaat Epp Sepp ja reproduktiivimmunoloogia alal Kadri Haller-Kikkatalo.

 

Tartu Ülikooli siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse (EATRIS ERIC infrastruktuur) avamine reedel, 23. mail 2014 kell 16 Tartus Ravila 14b. Siirdemeditsiinikeskus (SIME) arendab välja kompleksseid haigusmudeleid psühhiaatriliste, neurodegeneratiivsete ja immuunpõletikuliste haiguste ning kasvajate uurimiseks ravimiarenduse eesmärgil, kasutades selleks tänapäevase bioloogilise materjali visualiseerimise tehnoloogiaid.

 

Doktoritööde kaitsmised:
16. mail kell 12.00 kaitseb Liina Tserel arstiteaduskonna nõukogu
ruumis (Biomeedikum, Ravila 19 -1038) doktoriväitekirja "Monotsüütide, monotsüütidest pärinevate makrofaagide ja dendriitrakkude epigeneetilised profiilid".
Juhendaja professor Pärt Peterson (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut)
Oponent professor Ola Winqvist (Karolinska Instituut, Rootsi)

 

23. mail kell 14.00 kaitseb Irina Kerna arstiteaduskonna nõukogu ruumis (Biomeedikum, Ravila 19-1038) doktoriväitekirja "ADAM12 ja CILP geenide roll põlve osteoartiidi arengus".
Juhendajad professor Agu Tamm (TÜ sisekliinik) ja vanemteadur Kalle Kisand (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut)
Oponent professor Kari Pulkki (Ida-Soome Ülikool)

21. märtsil kell 14.00 kaitseb Triin Eglit A. Linkbergi nim. auditooriumis (L. Puusepa 8) doktoriväitekirja „Rasvumine, glükoosiregulatsiooni häired, metaboolne sündroom ja nende seosed kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tasemega" .
Juhendajad: professor Margus Lember (TÜ sisekliinik) ja Tarvo Rajasalu (1969-2012).
Oponent professor Sirkka Keinänen-Kiukkaanniemi (Oulu Ülikool, Soome).

 

3. aprillil kell 15.00 kaitseb Kristo Ausmees A. Linkbergi nim auditooriumis (L. Puusepa 8)
doktoriväitekirja „Keskealiste meeste reproduktiivfunktsioon: seos eesnäärme, elustiili faktorite ja paari viljatusega".
Juhendajad: dotsent Margus Punab (TÜ kirurgiakliinik) ja dotsent Reet Mändar (TÜ mikrobioloogia instituut).
Oponent professor Giuseppe Morgia (Catania Ülikool, Itaalia).

 

24. aprillil kell 14.00 kaitseb Kristi Huik Ravila 14a-1020 doktoriväitekirja „Inimese geneetiliste faktorite mõju HIV-i ja C-hepatiidi viirusesse nakatumisele".
Juhendajad: professor Irja Lutsar ja dotsent Tõnis Karki (TÜ mikrobioloogia instituut).
Oponent dotsent Marie-Anne Shaw (Leedsi Ülikool, Suurbritannia).

 

Ülevaate koostas
Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

Tartu ülikooli arstiteaduskonnast tunnustati EV teaduse 2014. aasta aastapreemiaga arstiteaduse alal prof Aleksandr Žarkovskit uurimuste tsükli „Aju plastilisuse regulatsiooni molekulaarsed mehhanismid" eest.

 

Arstiteaduskonna nõukogus:
19. veebruaril valiti vanemteaduriks onkoloogia alal Priit Kogerman ja geneetika alal Andres Salumets.

28. veebruaril 2014 kaitseb Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg doktoriväitekirja „Depressioon Eestis: levimus, seotud tegurid ja tervishoiuteenuste kasutamine".


Juhendajad professor Veiko Vasar ja dotsent Anu Aluoja (Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinik)
Oponent professor Raimo K. R. Salokangas, MD, PhD (Turu Ülikool, Soome).

3.–5. veebruaril 2014 korraldas Tartu ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskus Tartus Dorpati konverentsikeskuses iga-aastast meedikute suurkonverentsi „Kliinik 2014", kus kohtusid üle 670 arsti kõikjalt Eestist. Ettekannetega esinesid paljude erialade tippspetsialistid ning teemad ulatusid arstliku pädevuse küsimusest personaalse meditsiinini.

 

lk10 kliinikumi konverents2Konverentsi avasessioonil käsitleti arstliku pädevuse ja selle hindamise temaatikat. „Arstide pädevus on tervishoiu kvaliteedi lahutamatu osa. Pädevushindamist korraldav seadusandlus kehtib Eestis juba piisavalt kaua, et hinnata, kas see täna toimib optimaalselt," leidis Tartu ülikooli arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf avasessiooni teemavalikut kommenteerides. Avasessiooni arutelus osalesid nii erialaseltsid, Eesti Arstide Liit, Tartu ülikooli õppejõud, haiglate liidu, haigekassa ja terviseameti esindajad, kes võtsid tähelepanu alla eri osapoolte rolli ja vastutuse küsimused, pädevushindamise hetkeolukorra ja tulevikuvisioonid. Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon.

 

Eraldi sessioon oli konverentsil pühendatud personaalse meditsiini ja persoonikeskse meditsiini temaatikale. Ettekannetega astusid üles Tartu ülikooli kliinilise geneetika professor Katrin Õunap, Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur, biotehnoloogia professor, akadeemik ja Tartu ülikooli Eesti geenivaramu direktor Andres Metspalu, farmakoloogia vanemteadur Anti Kalda jt.

 

Lisaks käsitleti olulisi meditsiiniteemasid nagu autoantikehad haiguste diagnostikas ja prognoosis, harvikhaigused kopsus, uuemad ravimeetodid kirurgias, hambakaariese ennetus ja tüsistused, bioloogiline ravi dermatoloogias, valusündroom neuroloogias ja neurokirurgias ja D-vitamiini temaatika.

 

Kliinilise meditsiini doktorikooli sessioonis esitati ülikooli arstiteaduskonna doktorantide teadustöö tulemusi.

 

Dotsent Marje Oona
TÜ Arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja

13. jaanuaril 2014 toimunud esimesel medicina valdkonna nõukogu koosolekul valiti valdkonna nõukogu juhatajaks üheks aastaks arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf.

 

Arstiteaduskonna nõukogus:
18. detsembril valiti dotsendiks otorinolarüngoloogia erialal Priit Kasenõmm, kirurgiliste haiguste erialal Margot Peetsalu, naha- ja suguhaiguste erialal Sirje Kaur, gastroenteroloogia erialal Riina Salupere, mälumisfüsioloogia erialal Ülle Voog-Oras, ortodontia erialal Triin Jagomägi. Kliinilise psühholoogia vanemteaduriks valiti Maarika Paaver. Tartu Ülikooli senatile tehti ettepanek anda Toomas Välile emeriitdotsendi nimetus.
Arstiteaduskonna põhimääruse pisimuudatuste kinnitamise raames tehti Tartu Ülikooli rektorile ettepanek nimetada polikliinik ümber peremeditsiini kliinikuks.

15. jaanuaril valiti psühhiaatria dotsendiks Innar Tõru ja torakaalkirurgia dotsendiks Tanel Laisaar. Kolmele lastehaiguste vanemteaduri ametikohale valiti Kaja Julge, Heili Varendi ja Tiina Talvik.

 

Doktoritööde kaitsmised:
19. detsembril 2013. kaitses Kaili Anier doktoriväitekirja ,,DNA metüülimise roll kokaiini poolt põhjustatud käitumusliku sensitisatsiooni kujunemises"
Juhendajad: vanemteadur Anti Kalda (TÜ farmakoloogia osakond) ja professor Aleksander Žarkovski (TÜ farmakoloogia osakond).
Oponent dotsent Markus Mikael Forsberg, PhD (Ida-Soome Ülikool, Soome).

 

28. veebruaril 2014 kaitseb Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg doktoriväitekirja „Depressioon Eestis: levimus, seotud tegurid ja tervishoiuteenuste kasutamine".
Juhendajad professor Veiko Vasar ja dotsent Anu Aluoja (TÜ psühhiaatriakliinik).
Oponent professor Raimo K. R. Salokangas, MD, PhD (Turu Ülikool, Soome).

 

Ülevaate koostas:
Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja