Avati TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi õppehoone ning uuenenud spordikompleks

Jaanuaris avati Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi uus õppe- ja teadushoone ning spordikompleksi laiendus, mis läksid maksma üle 10 miljoni euro.

Instituudi juhataja Priit Kaasiku sõnul paranevad uues hoones füsioteraapia- ja treeneriõppe tingimused ning kehalise kasvatuse õpetajate ettevalmistus, samuti saab lahendatud teadustegevuse ruumiprobleem. Varem olid instituudi õpperuumid ja teaduslaborid kolmes majas üle linna laiali. „Oleme eriti rõõmsad just selle üle, et asume nüüd ühes hoonekompleksis, mis võimaldab tunduvalt paremini arendada nii õppe- kui ka teadustegevust,“ ütles Kaasik. Ta lisas, et eriti tähtis oli nüüdisaegse õppe- ja uurimiskeskkonna kujundamine füsioteraapia õppekavade üliõpilastele ja õppejõududele.

 

Doktoritööde kaitsmised

Mari-Anne Valsi doktoritöö „Kaasasündinud N-glükosüülimise haigused Eestis“ kaitsmine toimub 25. märtsil 2019 kell 15.00 aadressil Ravila 19 – 1006.

Liis Kadastik-Eerme doktoritöö „Parkinsoni tõbi Eestis: epidemioloogia, elukvaliteet, kliinilised karakteristikud ja farmakoteraapia“ kaitsmine toimub 29. märtsil 2019 kell 14.00 TÜ senati saalis (Ülikooli 18).

Hedi Hundi doktoritöö „Intraperitoneaalsete kasvajajate sihtmärgistatud ravi kasutades peptiididega suunatud nanoosakesi“ kaitsmine toimub 18. aprillil 2019 kell 15.00 aadressil Ravila 19 – 1006.

 

Olulised kuupäevad 2019

• 5.-7. veebruar – täienduskonverents „Kliinik 2019“ Dorpati Konverentsikeskuses
• 18. mai – Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek
• 17. juuni – meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus kell 15.00 TÜ aulas
• 19. juuni – sporditeaduse ja füsioteraapia instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe lõpuaktus kell 10.00 TÜ aulas
• 10.-11. oktoober – arstiteaduskonna aastapäev

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Valdkonna aasta õppejõud on Joel Starkopf
Üliõpilaste tagasiside põhjal sai Tartu Ülikooli 2018. aasta õppejõu auhinna meditsiiniteaduste valdkonnast anestesioloogia ja intensiivravi professor Joel Starkopf. Aasta programmijuhi tunnustuse pälvis valdkonnast proviisori bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava programmijuht Daisy Volmer. Auhinnad anti üle tänuüritusel rahvusülikooli aastapäeva ballil 1. detsembril Vanemuise kontserdimajas.

 

Professor Mihkel Zilmer pälvis Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia
Tartus toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?” pälvis Tartu Ülikooli biokeemia professor Mihkel Zilmer Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia. Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pälvis Zilmer teaduse ja tehnoloogia pikaajalise ja süstemaatilise populariseerimise eest.

 

Neljas valdkonna instituudis toimusid juhtide valimised
• Farmaatsia instituudi nõukogu valis 30. novembri koosolekul instituudi juhatajaks taas farmakognoosia professori Ain Raali.
• Bio- ja siirdemeditsiini instituudi nõukogu valis 12. detsembri koosolekul instituudi juhatajaks taas inimese füsioloogia professori Eero Vasara.
• Hambaarstiteaduse instituudi nõukogu valis 12. detsembri koosolekul instituudi juhiks dotsent Ülle Voog-Orase. Uus juht astub ametisse 1. veebruaril 2019, mil lõppeb praeguse juhataja professor Mare Saagi ametiaeg.
• Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi nõukogu valis 20. detsembri koosolekul instituudi juhatajaks taas peremeditsiini professori Ruth Kalda.

 

Järgmise aasta 18. mail toimub TÜ aegade suurim vilistlaskokkutulek
Rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul toimub 18. mail 2019 aegade suurim Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek. Eelmisel, 2016. aasta kokkutulekul oli ligi 2500 osalejat, nüüd on eesmärk see arv ületada ja purustada ühiselt Guinnessi rekord. Lisainfot leiab kodulehelt: kokkutulek.utalumni.ee. 

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

lk10 prof LemberMinister Sikkut kohtus meditsiiniteaduste valdkonna esindajatega
Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kohtus valdkonna dekaani ja prodekaanidega, et arutada meditsiinihariduse ja -teadusega seonduvat. Arstiteadlased on mures, et Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias kokku lepitud eesmärgid on siiani suuremas osas ellu viimata. Valdkond on korduvalt juhtinud ministeeriumi tähelepanu meditsiiniteaduse alarahastusele ja strateegias lubatu tegematajätmisele ning teinud ettepaneku, et terviseuuringute tarbeks tuleks luua rahastusfond.

 

Peatuti kolmandatest riikidest saabuvate arstide hindamise teemal. Praegu on menetluses seaduseelnõu, milles käsitletakse kolmandatest riikidest tulevate tervishoiutöötajate hindamist ja kogu protsessi ülesehitust. Valdkonna seisukoht on, et kvaliteedi tagamiseks on väga oluline siia tööle tulevate arstide eesti keele oskus ja riigi praktikatoetuse kasutamine vaid nende saabujate jaoks, kelle järele on mõnes haiglas vajadus ja kellel on tööle asumiseks sõlmitud eelkokkulepped.

 

Valdkonna esindajad andsid ülevaate õppetööst. Muu hulgas nenditi, et tuleb teha veel palju tööd, et doktorikraadil oleks Eestis rohkem väärtust. Arutleti ka residentuuriga seonduva üle: räägiti plaanist viia residentide palkade maksmine sotsiaalministeeriumist üle haigekassasse, vajadusest pikendada mõningaid residentuuriprogramme ning osakoormusega residentuurist. Osakoormust saaks võtta kindlatel tingimustel ning see oleks rakendatav erialadel, kus väljaõpe ja töö iseloom seda võimaldaksid.

 

Samuti räägiti vajadusest lisada rahvatervise arengukavasse teaduse aspektid, haigekassa ning ülikooli koostööst ravijuhendite ja kvaliteediindikaatorite alal ning hästi käima läinud kliiniliste uuringute keskusest, kuhu on hiljuti loodud digitervise arendusüksus. Peatuti ka Eesti haiglavõrgu arendamisel, haiglate võrgustamisel ning meditsiiniteaduste valdkonna ja haiglate koostöö teemadel.

 

TÜ senatis 26. oktoobril
Senat valis meditsiiniteaduste valdkonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi rakulise immunoloogia juhtivteaduriks Kai Kisandi.

 

Professor Alireza Fazeli inauguratsiooniloeng
Bio- ja siirdemeditsiini instituudi kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professor Alireza Fazeli peab oma inauguratsiooniloengu teisipäeval, 4. detsembril kell 16.15 ülikooli aulas.

 

Doktoritööde kaitsmised
Olga Tšuiko doktoritöö „Kromosomaalne ebastabiilsus imetajate varajastes embrüotes“ kaitsmine toimub 26. novembril 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19–1006.

 

Maarja Tootsi doktoritöö ,,Farmakoloogiline väljakutse diabeedi fenotüübi arengu pidurdamiseks Wolframi sündroomi näriliste mudelites“ kaitsmine toimub 30. novembril kell 11.00 aadressil Ravila 19–1038.

 

Kärt Kriisa doktoritöö „Atsüülkarnitiinide, põletiku ja oksüdatiivse stressi määra kajastavate biomarkerite profiilid esmase psühhoosiespisoodiga patsientidel enne ja pärast antipsühhootilist ravi“ kaitsmine toimub 30. novembril 2018 kell 14.00 aadressil Ravila 19–1006.

 

Xuan Dung Ho doktoritöö „Osteosarkoomi geneetilise profiili iseloomustus“ kaitsmine toimub 4. detsembril 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19-1006.

Karit Reinsoni doktoritöö „Uued diagnoosimeetod kaasasündinud ainevahetushaiguste varajaseks avastamiseks Eestis“ kaitsmine toimub 18. detsembril kell 15.00. aadressil L. Puusepa 8, A. Linkbergi auditooriumis.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Eesti lähiriikide eksperdid jagasid Tartus välisarstide hindamise kogemusi
Septembri lõpus kohtusid meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember ja residentuuriprodekaan Urmas Lepner kolleegidega Leedu Terviseteaduse Ülikoolist, Läti Ülikoolist ning Tampere Ülikoolist, et arutada kolmandatest riikidest pärit arstide hindamist. Lemberi sõnul käivad arutelud, kuidas testida kandidaatide vastavust kõige paremal viisil ja milline peaks kogu protsess täpsemalt välja nägema: „Arstide kvaliteedi tagamiseks on väga oluline keeleoskuse olemasolu – naaberriigid on selle määratlenud üheselt ja selgelt. Selles ei tohi ka Eesti järeleandmisi teha.“ Väliskülalised kohtusid kahepäevase visiidi vältel lisaks Eesti Haiglate Liidu, Eesti Arstide Liidu, Terviseameti ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega. Lisaks tutvusid külalised Tartu Ülikooli Kliinikumiga.

 

Arstiteaduskonna aastapäeval tunnustati parimaid
Sel aastal pälvisid arstiteaduskonna medalid Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi naha- ja suguhaiguste dotsent Sirje Kaur ning Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees aastatel 2002–2018 Urmas Siigur. Kauri tunnustati pühendunud töö eest dermatoveneroloogia eriala õppe- ja teadustöö arendamisel. Siigurile avaldati tunnustust pikaajalise ja südamega tehtud töö eest kliinikumi ja ülikooli koostöö arendamisel ning ühiste eesmärkide täitmisel.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna nõukogus 17. oktoobril
Alates 17. oktoobrist arvati valdkonna nõukogu enda nimetatud liikmete koosseisust välja Urmas Siigur ning tema asemele arvati Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe.

 

Eestlased koolitasid Hiinas kirurge
Oktoobris koolitas kliinilise meditsiini instituudi kirurgiliste haiguste professor ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ülemarst Peep Talving Hiina Rahvavabariigis Shenzheni Ülikooli Nanshani Haiglas kirurge, viies Hiina arstideni kõrgetasemelise kirurgilise traumakäsitluse koolituse ASSET. Kursuse tulemusena koolitati välja terve kohalik meeskond, kes jätkab ASSET-i koolituste andmist Hiinas.

 

Ortopeedia professori Aare Märtsoni inauguratsiooniloeng
31. oktoobril kell 16.15 peab ortopeedia professor Aare Märtson inauguratsiooniloengu „Liigese endoproteesimine – sajandi operatsioon“ ülikooli aulas. 18. oktoobril pidas kirurgia professor Urmas Lepner inauguratsiooniloengu „Nekrotiseeriv pehmekoe infektsioon – lihasööjabakteri haigus“. Loengut saab järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

11. oktoober
TEADUSKONVERENTS
Biomeedikumi auditoorium 1006 (Ravila 19, Tartu)

 

8.30–9.00 Registreerumine ja hommikukohv
9.00–9.15 Avasõnad
9.15–10.00 Akadeemiline loeng “Mikrobioota – inimese vältimatu partner” – emeriitprofessor Agu Tamm
10.15–12.15 Doktorantide sessioon
12.15–13.00 Kohvipaus
13.00–14.45 Üliõpilaste sessioon
14.45–15.00 Kohvipaus
15.00–16.30 Arst-residentide, arstide ja teadurite sessioon
16.30–17.30 Stendiettekanded – autorid on stendide juures ning valmis vastama küsimustele (Biomeedikumi Schmidti keskus, Ravila 19, Tartu)

 

12. oktoober
ARSTITEADUSKONNA AASTAPÄEVA TEEMAKONVERENTS
“Tervisevaldkonna teaduse ja innovatsiooni strateegia hetkeseis ja tulevik”
Tartu Ülikooli Kliinikumi A. Linkbegi auditoorium (L. Puusepa 8, Tartu)

 

9.45–10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00–10.05 Avasõna – Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan prof Margus Lember
10.05–10.15 Tervitus – Tartu Ülikooli rektor prof Toomas Asser
10.15–10.50 “Eesti meditsiiniteadus rahvusvahelises teadusruumis – uued väljakutsed” – Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja prof Eero Vasar
10.50–11.25 “Sotsiaalministeeriumi vaade “Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015–2020” elluviimise hetkeseisule” – Sotsiaalministeeriumi terviseala teadusnõunik Angela Ivask

11.25–12.00 Kohvipaus

12.00–12.15 “Teadus rahaga ja rahata?” – Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan prof Margus Lember ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan prof Külli Kingo
12.15–12.30 “Regionaalhaigla esimesed sammud ja tulevikuprioriteedid teaduse ja innovatsiooni valdkonnas” – Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu
12.30–12.45 “Teadus ja tugi ITK moodi” – Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee
12.45–13.00 “Kuidas on viidud ellu teaduse ja innovatsiooni strateegiat kliinikumis? – Urmas Siigur
13.00–13.15 “Prioriteetsed arendustegevused tervishoiusüsteemis” – Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane
13.15–13.30 Diskussioon

 

18.00–22.00 Dekaani vastuvõtt ja galaõhtusöök

V konverentsikeskus (Riia 2, Tartu)


Arstiteaduskonna medalite kätteandmine
Teaduskonverentsi parimate autasustamine
Stipendiumite kätteandmine
Arst-residentide lõputunnistuste kätteandmine
Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi statuudi allkirjastamine

Konverentsile saab registreeruda meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel meditsiiniteadused.ut.ee/ARaastapaev kuni 8. oktoobrini.

 

 

Eesti Nooremarstide Ühendusel on hea meel kutsuda teid rahvusvahelisele eriarstiõpet käsitlevale konverentsile

“Becoming a medical specialist in Europe in the 21st century”

 

Aeg: 25. oktoober 2018, kell 09.00–16.15
Koht: V Spa konverentsikeskus, Tartu

 

Millises seisus on residentuur Eestis, Balti- ja Põhjamaades ning Euroopas tervikuna?
Mis on kompetentsipõhine eriarstiõpe ja kellele seda vaja on?
Kas eriarstiõppega seotud osapooltel on tegutsedes samad eesmärgid?

 

25. oktoobril toob Eesti Nooremarstide Ühendus kokku ülikoolid, residendid, Euroopa Nooremarstide Ühenduse, juhendajad ja teised residentuuriga seotud pooled, et ühiselt neile küsimustele vastuseid otsida. Linna südames paiknevas V Spa konverentsikeskuses avaneb võimalus näha oma silmaga ja kuulata Euroopa juhtivaid meditsiinihariduse spetsialiste. Samuti saavad kuulajad esimestena osa ENÜ poolt tellitud ja mõttekoda Praxise poolt valminud vastavasisulise projekti “Arstiks kasvamine Läänemere regioonis” lõppraportist ning seada sihikud teiste huvitatutega ühele joonele.

 

Konverentsi eesmärk on võrrelda eriarstiõppe praktikaid üle Euroopa, arutleda üheskoos väljakutsete üle, mida 21. sajand residentuurile esitab ning mõtiskleda eriarstiõppe kvaliteedi edendamise võimaluste üle nii Eestis, Läänemere regioonis kui ka Euroopas laiemalt.

 

Rahvusvaheliste esinejate seas astuvad üles:
Professor Simon Gregory (Health Education England, UK)
Dr Jessica van der Aa (OLVG Hospital, Amsterdam, The Netherlands)
Dr Leila Niemi-Murola (University of Helsinki, Finland)
Dr Kitty Mohan (European Junior Doctors, UK)

 

Lisaks neile kuuleme ettekandeid mõttekoda Praxiselt, Eesti sotsiaalministeeriumilt, Eesti residentuuri üldjuhendajatelt ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnalt.

Konverents “Becoming a medical specialist in Europe in the 21st century” toimub inglise keeles ning on osalejatele tasuta.

Kui teil tekib küsimusi, siis olete oodatud meile kirjutama aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Kohtumiseni 25. oktoobril Tartus!

Lugupidamisega
Eesti Nooremarstide Ühendus

 

Valdkonna akadeemilise aasta avaaktus
Meditsiiniteaduste valdkonna õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 3. septembril kell 11.15 Tartu Ülikooli peahoone aulas. Aktuse avab meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember. Tervitussõnad ütlevad õppejõudude, esmakursuslaste ja tuutorite esindajad.

 

Vastuvõtustatistika
Sarnaselt varasematele aastatele esitati Tartu Ülikoolis kõrghariduse esimesel astmel kõige rohkem avaldusi arstiteaduse õppekavale (635 avaldust). Arstiteaduse eestikeelsesse õppesse võeti vastu 185, arstiteaduse ingliskeelsesse õppesse 24, hambaarstiteadusesse 32 ning proviisoriõppesse 36 uut üliõpilast. Kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia bakalaureuse õppekavadel alustab mõlemas 45 tudengit. Nii rahvatervishoiu kui õendusteaduse magistriõppes alustab 15 üliõpilast. Meditsiiniteaduste valdkonna nelja doktoriõppekava kohta esitati kokku 72 avaldust. Vastu võeti 32 doktoranti, neist 21 arstiteaduse, 4 neuroteaduste, 3 farmaatsia ning 4 liikumis- ja sporditeaduste erialale.

 

Arstiteaduskonna aastapäev 2018
Kõigile huvilistele avatud aastapäeva üritused algavad 11. oktoobril teaduskonverentsiga, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid, üliõpilased jt tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi. 12. oktoobril toimub konverents “Tervisevaldkonna teaduse ja innovatsiooni strateegia hetkeseis ja tulevik”. Õhtul toimub dekaani vastuvõtt, kus antakse üle arstiteaduskonna medalid ja autasustatakse teaduskonverentsi parimaid. Täpsema info leiab valdkonna kodulehelt: med.ut.ee.

 

Doktoritööde kaitsmised
Janne Tiigimäe-Saare oktoritöö „Kesknärvisüsteemi haigusest tingitud sialorröa ravi botulismitoksiiniga“ kaitsmine toimub 12. novembril 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19–0088/89.

 

Kristina Hermann
Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Meditsiiniteaduse valdkond

 

TÜ vanemteadur pälvis naisteadlastele mõeldud stipendiumi
5. juunil anti Läti Teaduste Akadeemia tseremoonial üle viis 6000 euro suurust “Naised teaduses” stipendiumit. Ainsa eestlasena pälvis stipendiumi TÜ meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituudi dotsent ja vanemteadur Karin Kogermann. Oma teadustöös on Kogermann keskendunud krooniliste haavade ravi tõhustamisele sooviga disainida ja valmistada nutikaid nanofiibrist haavakatteid.

 

TÜ arstiõppe praktikajuhendajad lihvisid koolituspäevadel oma juhendamisoskusi
Esmakordselt üle Eesti toimunud koolituspäevad TÜ arstiõppe kliinilise praktika juhendajatele tõid kokku ligi 200 praktikajuhendajat erinevatest haiglatest ja perearstikeskustest. Kokku toimus üksteist õppepäeva kuues Eesti linnas, mille käigus käsitleti hea juhendamise põhimõtteid ja meetodeid ning tuletati meelde juhendaja ja üliõpilase õigused ja kohutused. Samuti said juhendajad läbi proovida ja arutada erinevad praktika juhendamisega seotud küsimused, nagu näiteks praktika alustamine, praktiliste oskuste õpetamine ja tagasisidestamine. Juhendajate toetamiseks anti trükisena välja ka praktikajuhendaja juhendmaterjal, mille leiab ka valdkonna kodulehelt: www.meditsiiniteadused.ut.ee/oppimine/info-vi-kursusele

 

Arstiteaduskonna aastapäeva esialgne programm
11. oktoober 2018
TEADUSKONVERENTS
9.00-16.00 Biomeedikumi auditoorium 1006 (Ravila 19, Tartu)
• Doktorantide sessioon
• Üliõpilaste sessioon
• Teadurite, õppejõudude ja arst-residentide sessioon
• Stendiettekanded


12. oktoober 2018
KONVERENTS ja DEKAANI VASUVÕTT

 

Kristina Hermann

Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli rektoriks valiti professor Toomas Asser
26. aprillil valis 263-liikmeline valimiskogu 187 häälega TÜ rektoriks neurokirurgia professori Toomas Asseri. Valimiskogusse kuulusid TÜ nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid. Asser ütles enne valimiskoosoleku algust peetud lühikeses sõnavõtus, et on valmis pühendama järgmised viis aastat Tartu Ülikooli teenimisele: „Olen siinsamas ülikooli aulas andnud arstivande kogu eluks, mida olen nüüdseks ligi neljakümne aasta vältel vääramatult järginud. Olen valmis andma ka rektorivande, et olla rektor teie kõigi jaoks.“ Asseri ametiaeg rektorina algab 1. augustil 2018.

 

Tartu Ülikool on uue Euroopa parim ülikool
Maailmas tunnustatumaid ülikoolide edetabelite koostajaid Briti ajakiri Times Higher Education (THE) avalikustas nn uue Euroopa ülikoolide värske edetabeli, kus esikoha on hõivanud Tartu Ülikool. THE seab pingeritta pärast 2004. aastat Euroopa Liiduga ühinenud 13 riigi 53 parimat teadusülikooli. Hindamisel arvestati 13 tulemusnäitajat, mis kirjeldavad õppekeskkonda, teadustulemuste mõjukust, teadustöö mahtu, akadeemilist mainet, tulusid, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise ulatust.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna teadlaste avastus jõudis Eesti apteekidesse
Enam kui 20 aastat kestnud teadustöö tulemusena on jõudnud Eesti apteekidesse piimhappebakter ME-3, mis on saanud viimase 15 aasta jooksul tuntuks kui Tere piimatoodetesse lisatud Helluse bakter. ME-3 kapslid olid enne Eesti apteeke juba müügil Austraalias, Suurbritannias ja Itaalias. Samuti on ME-3 bakter lisatud 11 riigis müüdavasse toidulisandisse. Eestis müügile tulnud kapslites on bakter aga puhtal ja kontsentreeritud kujul.

 

Doktoritööde kaitsmised
Minh Son Nguyeni doktoritöö „65–74 aastaste vietnamlaste suutervis ja alaõualiigese haiguslikud seisundid" kaitsmine toimub 12. juunil 2018 kell 14.00 TÜ senati saalis aadressil Ülikooli 18.

 

Kristina Hermann
Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Meditsiiniteaduse valdkond

Meditsiiniteaduste valdkond esitas rektori kandidaadiks Toomas Asseri
TÜ kliinilise meditsiini instituudi närvikliiniku ja kliinikumi närvikliiniku juhataja, neurokirurgia professori Toomas Asseri sõnul soovib ta tagada stabiilise ja valdkondlikult tasakaalustatud ülikooli arengu: „Tartu ülikooli haridus- ja teadustegevusel on tähtis roll Eesti ühiskonna senises arengus. Usun, et selle jätkumiseks ei ole vaja teha järske muudatusi viimastel aastatel algatatud tegevustes.” „Olen varem olnud arstiteaduskonna dekaan ning praegu ülikooli nõukogu liige ja närvikliiniku juhataja. Usun, et saan senist pikaajalist juhtimiskogemust ülikooli arendades rakendada,” rääkis Asser.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi sõnul suudab Toomas Asser olla Tartu ülikoolile väärikas liider. „Toomas Asseri pädevus teadus-, haridus- ja tervishoiupoliitikas ning võime ühiskonnas nendes valdkondades arenguid juhtida on märkimisväärne. Samuti tunneb ta hästi Tartu ülikooli ja teadvustab ülikooli kui terviku arenguvajadusi,” ütles Lember. Rektori valib valimiskogu valimiskoosolekul 26. aprillil 2018.

 

Kolm valdkonna teadlast pääsesid rahvusvahelise konkursi kaudu Lindau foorumile
Eesti teaduste akadeemia korraldas 2017. aasta sügisel Eesti-sisese konkursi, mille tulemusel esitas rahvusvahelisse lõppvooru koguni kolm kandidaati, kellest kõik on meditsiiniteaduste valdkonnast: bio- ja siirdemeditsiini instituudi molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg, bio- ja siirdemeditsiini instituudi meditsiinilise viroloogia ja mikrobioloogia teadur Kristi Huik ning arstiteaduse doktorant Liis Lemsalu. Tänavusel foorumil osaleb 43 Nobeli preemia laureaati ning 600 noorteadlast üle maailma.

 

Meditsiinivaldkonna uurimistoetused nüüd ühes andmebaasis
Kliiniliste uuringute keskuse kodulehelt leiab nüüdsest informatsiooni teadustöö rahastamise võimaluste kohta. Andmebaasi kogutud informatsioon on mõeldud meditsiinivaldkonna teadustöötajatele, doktorantidele, teadustööga tegelevatele arstidele ja õppejõududele ning residentidele. Keskuse poole võivad pöörduda kõik, kellel on küsimusi seoses teadusrahastusega või kes soovivad nõustamist rahaliste vahendite taotlemiseks teadustööd puudutavatele projektidele. Vaata lisa: www.ctm.ee.

 

Doktoritööde kaitsmised:
Piia Jõgi doktoritöö “Läkaköha epidemioloogia ja sümptomid Eestis” kaitsmine toimub 16. aprillil 2018 kell 14.00 aadressil Ravila 19-1006.

Elle Põldoja doktoritöö “Õlaliigese kapsli ülaosa struktuur ja verevarustus” kaitsmine toimub 25. aprill 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19-1006.

 

 

Kristina Hermann
Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Meditsiiniteaduste valdkond

Annika Reintam Blaser ja Joel Starkopf pälvisid riikliku teaduspreemia
Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid. TÜ meditsiiniteaduste valdkonnast tunnustati riikliku teadustöö preemiaga Annika Reintam Blaserit ja Joel Starkopfi, kes said preemia arstiteaduse alal teadus- ja arendustöö “Kõhuõõnesisese rõhu tõus ja seedetrakti puudulikkus intensiivravi haigetel” eest.

 

TÜ anestesioloogia-intensiivravi residentuuriõpe sai rahvusvahelise akrediteeringu
Tartu ülikooli kliinikum pälvis Euroopa Anestesioloogide Seltsilt väärika tunnustuse ning nimetati Euroopa ekstsellentsikeskuseks. Akrediteeringuvisiit Tartusse toimus 2017. aasta septembris ning seltsi esindajad hindasid kliinikumi ja ülikooli külastades residentuuri õppeprogrammi sisu ning õpetushaigla vastavust Euroopa standardnõuetele. Raport kiitis anestesioloogia ja intensiivravi residentuuriprogrammi struktureeritust ning Kliinikumi anestesioloogia osakonna juhtimist, õppeprogrammi põhjalikkust ning juhendajate kompetentsi.

 

„Kliinik 2018” tõi kokku 800 meditsiinivaldkonna töötajat
5.-7. veebruarini kogunes ligi 800 meditsiinivaldkonna töötajat Tartusse TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse korraldatavale konverentsile „Kliinik 2018”. Konverentsi avasessioonil tuli juttu patsiendikesksest tervishoiust erinevate asjaosaliste vaatenurgast: millised on riigi ja patsientide ootused, milline aga arstide ja õdede nägemus. Konverentsil käsitleti muuhulgas kliiniliste uuringute uusi suundi, meditsiinitöötajate toetamist, keskkonna mõju elanikkonna tervisele, spordivigastuste kaasaegset ravi ja laste nahahaiguste temaatikat, juttu tuli ka Eesti arstide suitsetamisuuringust. Konverentsi etteandeid saab järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

Valdkonna nõukogus 17. jaanuaril
TÜ meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis kliinilise meditsiini kardiokirurgia dotsendiks Arno Ruusalepa. Bio- ja siirdemeditsiini instituudi histoloogia dotsendi ametikoha pingerea moodustasid nõukogu eelistuste põhjal: Piret Hussar, Siim Suutre, Raivo Raid. Tänaseks on histoloogia dotsendi ametikohal tööle asunud Piret Hussar. Bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia dotsendiks valiti Miriam Ann Hickey.

 

TÜ senatis 26. jaanuaril
TÜ senat valis meditsiinilise mikrobioloogia professori Irja Lutsari ülikooli nõukogu liikmeks seoses sellega, et professor Tõnu Lehtsaar ühena senati poolt valitud viiest nõukogu liikmest asus eelmise aasta lõpus täitma rektori kohusetäitja ülesandeid.

 

Doktoritööde kaitsmised:
Elle Põldoja doktoritöö „Õlaliigese kapsli ülaosa struktuur ja verevarustus“ kaitsmine toimub 25. aprillil 2018 kell 15.00 aadressil Ravila 19-1006.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

 

TÜ teadlased said maineka grandi atoopilise dermatiidi tekkepõhjuste uurimiseks

Taani fond Leo Foundation toetab valdkonna teadlasi 220 000 euroga, et laboriuuringute abil leida üha sagedamini esineva atoopilise dermatiidi tekkimise põhjuseid. Projektis osalevad teadlased soovivad uurida, kuidas mikroRNA-d mõjutavad atoopilise dermatiidi tekkimise esmaseid molekulaarseid sündmusi. MikroRNA-de ravimarendusliku potentsiaali kindlaks tegemiseks kasutatakse kullerpeptiide, mis võimaldavad transportida rakkudesse erineva suurusega molekule. Projekti juhib bio- ja siirdemeditsiini instituudi vanemteadur Ana Rebane. Lisaks osalevad TÜ kliinikumi nahahaiguste kliiniku juhataja professor Külli Kingo, TÜ tehnoloogiainstituudi teadlased professor Margus Pooga ja professor Ülo Langel ning välispartneritena Kieli ülikooli professor Stephan Weidinger ja Lõuna-Taani ülikooli professor Jesper Wengel.

 

Ameerika traumakirurgid treenisid Eesti arstide oskusi

Jaanuaris toimus Eesti esimene rahvusvahelise õppeprogrammi alusel korraldatud simulatsioonikursus, kus Ameerika nimekad traumakirurgid aitasid surnukehasid kasutades treenida Eesti arstide oskusi. Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma (ASSET) kursus toimus professor Peep Talvingu eestvõttel Tartu Ülikooli biomeedikumis koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Eesti Kaitseväe Ühendatud õppeasutustega. Juhendajatena osalesid kursusel Ameerika Kirurgide Liidu esindaja professor Mark Bowyer ning professor Lydia Lam Lõuna-Kalifornia Ülikoolist Los Angelesest.

 

Sihtgrupiks olid kirurgiliste erialade esindajad, kes õpivad praktilistel simulatsioonidel veresoonte vigastuste eksponeerimist ja ravi. Koolitusel osalesid kaheksa kirurgi, neurokirurgi ja kirurgia arst-residenti Tartust ja Tallinnast. Edaspidi on kursus planeeritud toimuma Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi simulatsioonikeskuses regulaarselt, üks kord aastas.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna
Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

TÜ senatis 24. novembril
Senati istungil valiti Mobilitas Pluss tippteadlase toetusega neuroimmunoloogia juhtivteaduriks Li Tian. Samuti kinnitas senat 2018/19. õppeaasta vastuvõtueeskirja. Uuest aastast muutub sisseastumine hambaarsti õppekavale – eesti keele eksam asendus akadeemilise testiga. Jätkuvalt tuleb hambaarsti õppekavale kandideerijatel sooritada lisaks kas matemaatika lai riigieksam või erialakatse. Eestikeelsetel õppekavadel on avalduste vastuvõtt 20. juunist kuni 1. juulini.

 

Meditsiiniteaduste valdkond sai õppekvaliteedi edendaja auhinna
TÜ õppekvaliteedi edendamise auhinna sai 2017. aastal meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituut arstiõppe kliinilise praktika välja töötamise eest. „Kliinilise praktika süsteemi arendamine on otseselt seotud ülikoolis õppekvaliteedi parendamise eesmärkidega ning see võiks olla eeskujuks kõigile instituutidele. Eriti kiiduväärne on, et praktika mahtu suurendati ja praktikasüsteem arendati välja koos üliõpilastega ning et koolitatakse ka praktikabaaside juhendajaid," ütles TÜ õppeprorektor Anneli Saro.

 

Üliõpilased andsid parima õppejõu tiitli Margot Peetsalule
Ühes rahvusülikooli 98. aastapäeva pidustustega tunnustas TÜ enim üliõpilaste kiitust pälvinud õppejõude. Meditsiiniteaduste valdkonna 2017. aasta õppejõu auhinna sai kirurgiliste haiguste dotsent Margot Peetsalu. Aasta programmijuhina tunnustati valdkonnast farmakognoosia professorit Ain Raali, kes on bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava „Proviisor“ endine programmijuht. Lisaks tunnustati valdkonna kümmet parimat õppejõudu (tähestiku järjekorras):
Marina Aunapuu, histoloogia dotsent;
Mall Eltermaa, spetsialist;
Külli Jaako, farmakoloogia dotsent;
Jarek Mäestu, spordibioloogia dotsent;
Aimar Namm, histoloogia assistent;
Margot Peetsalu, kirurgiliste haiguste dotsent;
Riina Runnel, suu- ja hambahaiguste lektor;
Merle Seera, õendusteaduse assistent;
Joel Starkopf, anestesioloogia ja intensiivravi professor;
Helen Zirnask, inimese anatoomia assistent.

 

Arst-residentide töötasu tõuseb kevadel ligi 2000 euroni
TÜ on koostöös sotsiaalministeeriumiga ette valmistamas lepingut, mille kohaselt tõuseb 2018. aasta 1. aprillist arst-residentide brutopalk 1779,60 eurolt 1929,52 euroni kuus. Samuti suureneb aprillist residentide juhendamise tasu, mis senise 155,08 euro asemel hakkab olema 170,75 eurot kuus.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna
Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

 

Biomeedikumis avati Alexander Schmidti keskus
Biomeedikumi õppehoone nullkorrusel avati oktoobrikuu lõpus multifunktsionaalsed õpperuumid, mis hakkavad kandma endise ülikooli rektori füsioloogiaprofessor Alexander Schmidti nime. Schmidt lõi maailmakuulsa vere hüübimise fermentatiivse teooria ning pani aluse kliinilise hematoloogia ja vereülekande edenemisele. 340-ruutmeetrises keskuses on neli auditooriumi, mis mahutavad kokku 150 inimest. Lisaks õpperuumidele on keskuses õppe- ja hajumisala koos kööginurgaga. Ruume on võimalik välja rentida.

 

TÜ senatis 29. oktoobril
Senat valis bio- ja siirdemeditsiini instituudi kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professoriks Alireza Fazeli ning taasvalis peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi epidemioloogia professoriks Anneli Uusküla.

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd
Ott Laius kaitseb 7. detsembril kell 15.00 Biomeedikumi auditooriumis 0088/89 väitekirja „Osteoporoosiravimite kasutamine, ravijärgimus ning osteoporoosist tingitud reieluu proksimaalse osa murdude trend Eestis“.

Alar Aab kaitseb 12. detsembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Ülevaade astma ja atoopilise dermatiidi molekulaarsetest mehhanismidest“.

Sander Pajusalu kaitseb 13. detsembril kell 15.00 L. Puusepa 8, A. Linkbergi auditooriumis väitekirja „Mendeliaarsete haiguste ülegenoomne diagnostika: kromosomaalsest mikrokiibi analüüsist järgmise põlvkonna sekveneerimiseni“.

Mikk Jürisson kaitseb 14. detsembril kell 13.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Reieluumurru tervise- ja majandusmõju Eestis“.

Kaspar Tootsi kaitseb 18. detsembril kell 15.00 TÜ senati saalis väitekirja „Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine“.

Mario Saare kaitseb 19. detsembril kell 13.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „AIRE mõju geeniekspressioonile – transkriptsiooni regulatsiooni mehhanismi uuringud koekultuuri rakkudes”.

 

Kristina Hermann
Meditsiiniteaduste valdkonna
Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

100-aastased eestlased toetavad tulevate põlvede tervist

EV100 sünnipäevakingituseks esitatud TÜ projekt „100-aastased bakterid eestlaste terviseks” kinnitati ainsa kõrgkooliprojektina rahastuseks. Projekti käigus analüüsitakse 100-aastaste eestlaste mikroobikooslusi ning võrreldakse neid pärast Eesti taasiseseisvumist sündinud noorte eestlaste omadega. Projekt kestab 2020. aasta alguseni.

 

Tambet Teesalu sai maineka grandi vähiravimi turule toomiseks

Euroopa Teadusnõukogu tunnustas TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi biomeditsiini osakonna teadlast Tambet Teesalu 150 000 euro suuruse grandiga, toetades tema teadustööd targa vähiravimi leidmiseks. Tegemist on teadusnõukogu alustava teadlase grandiga. Teesalu uurimisprojekt keskendub vähiravimi väljatöötamisele, mis veresoontesse süstituna otsiks üles vähirakud ja jätaks kahjustamata terved koed.

 

TÜ senatis 29. septembril

Senat valis kirurgia professoriks Urmas Lepneri, ortopeedia professoriks Aare Märtsoni ning taasvalis kolm juhtivteadurit. Endokriinfüsioloogia juhtivteaduriks valiti Vallo Volke, füsioloogilise genoomika juhtivteaduriks Sulev Kõks ja molekulaarimmunoloogia juhtivteaduriks Pärt Peterson.

 

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd

Hiie Soeorg kaitseb 24. oktoobril kell 15.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Koagulaas-negatiivsed stafülokokid enneaegsete vastsündinute seedetraktis ja nende emade rinnapiimas“.

 

Anne-Mari Willmore kaitseb 17. novembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Hõbeda nanoosakesed vähiuuringutes”.

 

Alar Aab kaitseb 12. detsembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Ülevaade astma ja atoopilise dermatiidi molekulaarsetest mehhanismidest“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

 

Valdkond alustas uut õppeaastat
2017/18. õppeaastal alustab TÜ meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid 420 uut tudengit. Kokku õpib sel õppeaastal valdkonnas 1909 üliõpilast. Arst-residente on 640, kellest sel aastal alustab 144.

 

Uuring liigesekulumusest tõi arstiteaduse doktorandile rahvusvahelise auhinna
Septembri alguses Poolas toimunud ortopeede ühendava HypOrth konsortsiumi kohtumisel pälvis arstiteaduse doktorant ja ortopeedia resident Kaspar Tootsi auhinna parima posterettekande eest. Ettekandes kirjeldas Tootsi uuringut, kus osteoartroosi uurimiseks kasutati uudset uurimismetoodikat, millega saab määrata madalmolekulaarseid ainevahetuse vahe- ja lõpp-produkte. Tegemist on osaga Tootsi doktoritööst “Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine.”

HypOrth konsortsiumi näol on tegemist rahvusvahelise projektiga, mille eesmärgiks on uute biomarkerite tuvastamine, mis aitaksid prognoosida liigesproteesidega seotud tüsistusi ja välja töötada uusi ning paremaid proteese.

 

TÜ alustas koostööd Apotheka Tartu Raekoja apteegiga
TÜ farmaatsia instituut alustas sellest õppeaastast koostööd Apotheka Tartu Raekoja apteegiga, kuhu loodi sobiv õpikeskkond proviisoriõppe tudengitele praktiliste oskuste omandamiseks. Nii on võimalik senisest paremini siduda akadeemilist ja praktilist farmaatsiat, et tõsta apteegiteenuse kvaliteeti ning viia teadusmaailma saavutused kiiremini praktikasse.

 

Hiie Soeorg kaitseb doktoritööd
Kõik huvilised on oodatud 24. oktoobril kell 15.00 Biomeedikumi auditooriumisse 1006 Hiie Soeoru väitekirja „Koagulaas-negatiivsed stafülokokid enneaegsete vastsündinute seedetraktis ja nende emade rinnapiimas“ kaitsmisele.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Vastuvõtust
Meditsiiniteaduste valdkonna nelja doktoriõppekava kohta esitati kokku 60 avaldust. Vastu võeti 31 doktoranti, neist 23 arstiteaduse, 4 neuroteaduste, 1 farmaatsia ning 3 liikumis- ja sporditeaduste erialale.

 

Juulis avalikustas TÜ vastuvõetute nimekirjad. Kõrghariduse esimesel astmel esitati kõige rohkem avaldusi arstiteaduse õppekavale (629 avaldust). Arstiteaduse eestikeelsesse õppesse võeti vastu 176, ingliskeelsesse õppesse 24, hambaarstiteadusse 32 ja proviisoriõppesse 36 noort. 14. augusti seisuga oli sel aastal minimaalseks läbiminevaks palliks arstiteaduse erialal 83,9 eestikeelses ja 74,9 inglisekeelses õppes, hambaarstiteaduses 85,2 ning proviisoriõppes 73,7.

 

Arstiteaduskonna aastapäeva üritused 2017
Kõigile huvilistele avatud aastapäeva üritused algavad 12. oktoobril teaduskonverentsiga, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid, üliõpilased jt tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi.

 

13. oktoobril toimub konverents “Teadus terviseks! Riiklike preemiatega tunnustatud uuringud”. Akadeemilise loengu “The Burden of Stroke: How to reduce it” peab Helsingi ülikooli emeriitprofessor Markku Kaste. Õhtul toimub dekaani vastuvõtt, kus antakse üle arstiteaduskonna medalid ja autasustatakse teaduskonverentsi parimaid.


Täpsem info: meditsiiniteadused.ut.ee/ar2017

 

Doktoritööde kaitsmised

Kerli Mooses kaitseb 23. augustil kell 12.15 TÜ senati saalis väitekirja „Eesti 7–13 aastaste õpilaste liikumisaktiivsus ja kehaliselt mitteaktiivne aeg erinevates koolipäeva osades ja vastavus liikumisaktiivsuse soovitustele“.

 

Uku Haljasorg kaitseb 29. augustil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Tsentraalse tolerantsuse eest vastutavad transkriptsioonilised protsessid tüümuses”.

 

Živile Riispere kaitseb 1. septembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „IgA nefropaatia uuring Oxford’i klassifikatsiooni järgi: IgA nefropaatia kliinilis-morfoloogilised korrelatsioonid, haiguse progresseerumise ja renoprotektiivse ravi efekti uuringud“.

 

Kristina Hermann
Turunduse ja kommunikatsioonispetsialist

Selgusid TÜ senati uued liikmed
Meditsiiniteaduste valdkonnast on akadeemiliste töötajate esindajad senatis Mihkel Zilmer, Pärt Peterson, Külli Kingo ja Irja Lutsar. Senati uue koosseisu volitused algavad 1. juulist 2017.

 

Meditsiiniteaduste valdkond võeti Euroopa meditsiiniülikoole ühendava assotsiatsiooni liikmeks
18.–20. maini Taanis Kopenhaageni ülikoolis toimunud ECTS Medicine Association aastakoosolekul võeti TÜ meditsiiniteaduste valdkond esimesena Baltikumist assotsiatsiooni liikmeks. Assotsiatsioon ühendab Euroopa meditsiiniülikoole ning arstiteaduskondi alates 2004. aastast, et edendada meditsiini valdkonna üliõpilaste välisvahetust läbi Euroopa ainepunktisüsteemi parema rakendamise.

 

TÜ senatis
TÜ senat andis 26. mail meditsiiniteaduste valdkonna ettepanekul emeriitdotsendi nimetuse meditsiinilise rakubioloogia dotsendile Andres Piirsoole.

 

Arstiteaduse doktorant sai rahvusvahelisel konverentsil tunnustuse osaliseks
23.–27. maini Hispaanias toimunud 35. Euroopa Laste Infektsioonhaiguste konverentsil valiti doktorant Hiie Soeoru ettekanne ühe päeva parimaks suuliseks ettekandeks. TÜ professori Irja Lutsari juhendamisel uurib doktorant enneaegsete vastsündinute seedetrakti koloniseerivate koagulaas-negatiivsete stafülokokkide tõvestusvõimelisust ja organismi vastupanuvõimet nendele. Tegemist on mitmeaastase uurimistööga, mis on valminud TÜ kliinikumis, Tallinna lastehaiglas ja TÜ meditsiiniteaduste valdkonna mikrobioloogia osakonnas.

 

Lähenemas on teaduskonverentsi teeside esitamise tähtaeg
Ootame teese 12. oktoobril toimuvale Arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile 26. juunini. Teese saab esitada aadressil www.ut.ee/en/med-abstracts.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 15. märtsil kliinilise meditsiini instituudi südamekliiniku kardioloogia 0,2 koormusega dotsendiks Priit Kampuse. 19. aprillil valis nõukogu kliinilise meditsiini instituudi infektsioonhaiguste dotsendiks Matti Maimetsa ning veresoontekirurgia 0,25 koormusega dotsendiks Jaak Kalsi.

 

Arstiteaduskonna aastapäeva üritused toimuvad sel aastal 12.–13. oktoobril.

 

Esialgne kava
12. oktoober 2017
Teaduskonverents (9.00 – 16.00, Biomeedikumi auditoorium 1006)
• Doktorantide sessioon
• Üliõpilaste sessioon
• Teadurite, õppejõudude, arst-residentide jt sessioon
• Stendiettekanded

 

Teeside teaduskonverentsile esitamise tähtaeg: 26. juuni 2017.
Teeside esitamise vorm: www.ut.ee/en/med-abstracts

 

13. oktoober 2017
Konverents (Biomeedikumi auditoorium 1006)
Dekaani vastuvõtt (18.00-22.00, TÜ muuseumi valge saal)

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:
• Evelyn Aaviksoo kaitseb 19. mail kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Haiguse tõttu töölt puudumine Eestis: mõjurid ja töövõimetuslehtede hüvitamise korra muudatuste efekt“.
• Liina Haring kaitseb 19. mail kell 14.00 A. Linkbergi auditooriumis väitekirja „Esmase psühhoosiepisoodiga patsientide kognitiivne funktsionaalsus”.
• Kalev Nõupuu kaitseb 14. juunil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Autosoom-retsessiivne Stargardti tõbi: fenotüübiline heterogeensus ja genotüübi-fenotüübi seosed“.
• Binh Ho Duy kaitseb 15. juunil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Osteogenesis imperfecta Vietnamis“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku didaktika lektor Martin Mooses pälvis Ernst Jaaksoni stipendiumi, mis on üks suurimaid üliõpilasele või teadurile antavaid erastipendiume Eestis. Stipendium võimaldab noorel teadlasel kaasfinantseerida koostöös USA, Etioopia ja Kenya teadlastega läbiviidavat uuringut suurte koormustega treeningute mõjust sportlaste üldisele tervislikule seisundile.

 

Veebruari lõpus toimunud Tartu ülikooli farmakognoosia professor Ain Raali inauguratsiooniloengut „Ta lendab lillest tabletti“ ravimite loodusliku päritolu ja tõhususe teemadel saab järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds avalikustas edetabeli, mis reastab maailma ülikoole 46 erialal. Tartu ülikool on tänavu edetabelis esindatud 13 erialaga, millest kaks on meditsiiniteaduste valdkonnast. Meditsiiniteaduste valdkonnast on kõrgemail kohal farmaatsia ja farmakoloogia (edetabelis kohal 251–300), millele järgneb arstiteadus (edetabelis kohal 301–350). Kui arstiteadus on juba kolm aastat järjest edetabelis kõrget kohta hoidnud, siis farmaatsia ja farmakoloogia on edetabelis esimest korda.

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:

Aleksei Rakitin kaitseb 3. aprillil kell 14.00 A. Linkbergi audiotooriumis väitekirja „Valproaadi metaboolsed efektid epilepsiaga patsientidel akuutse ja kroonilise ravi puhul“;
Eveli Kallas kaitseb 18. aprillil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Immunoloogiliste faktorite mõju HIV-i, B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirustesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas“;
Tiina Freimann kaitseb 28. aprillil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Skeleti-lihasvalud õdedel: levimus, ohutegurid ja sekkumine“;
Evelyn Aaviksoo kaitseb 19. mail kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Haiguse tõttu töölt puudumine Eestis: mõjurid ja töövõimetuslehtede hüvitamise korra muudatuste efekt“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 18. jaanuaril bio- ja siirdemeditsiini instituudi meditsiinilise mikrobioloogia dotsendiks Tõnis Karki.

 

Tartu Ülikooli senat andis 27. jaanuari istungil bio- ja siirdemeditsiini instituudi ja meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu soovitusel emeriitdotsendi nimetuse üldbioloogia vanemassistendile Raivo Massole.

 

30. jaanuarist – 1. veebruarini toimus traditsiooniks saanud meedikute suurkonverents „Kliinik 2017”, mis tõi kokku pea 800 arsti üle Eesti. Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja Marje Oona sõnul on konverentsist saanud Eesti arstkonna iga-aastane kohtumispaik, kus osalejad saavad hea ülevaate uutest ja aktuaalsetest teemadest tervishoius. Konverentsi ettekandeid saavad kõik huvilised järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

***

KUTSE
Olete oodatud Tartu Ülikooli farmakognoosia professori Ain Raali inauguratsiooniloengule
„Ta lendab lillest tabletti“ teisipäeval, 28. veebruaril kell 16.15 ülikooli aulasse.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli ja Eesti Haigekassa koostöölepinguga loodud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja ja arstlike erialade ekspertide töö tulemusena valmis esimene ravikvaliteedi indikaatorite raport. Avaldatud indikaatorid peegeldavad ravikvaliteeti nii esmatasandil kui eriarstiabis.

 

Tallinna Perearstide Selts valis Aasta Tegijaks Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja ja peremeditsiini dotsendi Marje Oona. Tallinna perearstide seltsi sõnul on dr Oona väsimatu teaduspõhise meditsiini eest võitleja ja koolitaja suure algustähega, seda nii üliõpilaste, residentide kui ka elukestva õppe põllul kündvate doktorite jaoks.

 

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 21. detsembril hambaarstiteaduse instituudi lastestomatoloogia dotsendiks Rita Nõmmela.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna ja kliinikumi ühisel aastalõpukontserdil, 14. detsembril tunnustati kauaaegset hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhatajat ja endist Tartu Ülikooli arendusprorektorit professor Hele Everausi Tartu Ülikooli Suure medaliga.

 

Londoni Kuninglik Kolledž nimetas detsembris Tartu Ülikooli kliinilise psühhofarmakoloogia professori Eduard Maroni oma külalisprofessoriks.

 

Leedu spordiülikool andis 10. jaanuaril toimunud pidulikul tseremoonial Tartu Ülikooli kinesioloogia ja biomehaanika professorile Mati Pääsuksele audoktori kraadi.

 

Liidia Kiisk kaitseb 27. jaanuaril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Pika-ajaline toitumise uuring: antropomeetriliste ja kliinilis-laboratoorsete näitajate hindamine neeruasendusravi patsientidel intensiivse toitumisalase nõustamise järgselt“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 16. novembril lasteallergoloogia-pulmonoloogia dotsendiks Maire Vasari, lastegastroenteroloogia dotsendiks Oivi Uibo, lastehaiguste dotsendiks Chris Pruunsilla, gastroenteroloogia dotsendiks Riina Salupere ja sotsiaalfarmaatsia dotsendiks Daisy Volmeri. Samuti kinnitas nõukogu meditsiiniteaduste valdkonna arengukava, millega saab tutvuda aadressil: meditsiiniteadused.ut.ee/valdkonnast.

 

Tartu Ülikooli senati 25. novembri istungil otsustati, et dermatoloogia ja veneroloogia professori ametikohal jätkab Külli Kingo, nefroloogia professori kohal Mai Rosenberg ning sünnitusabi ja günekoloogia professori kohal Helle Karro. Samuti otsustas senat Tartu Ülikooli Suure medaliga autasustada hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhatajat emeriitprofessorit Hele Everausi.

 

Tartu Ülikooli tudengid tõstsid 2015/16 aasta tagasiside põhjal esile õppejõude, kelle õpetamisoskused on tudengeid enim inspireerinud. Meditsiiniteaduste valdkonnast sai aasta õppejõu auhinna kirurgia lektor Marko Murruste. Aasta programmijuhtidena tunnustati valdkonnast sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi sisehaiguste füsioteraapia lektorit ja füsioteraapia bakalaureuse- ja magistriõppekavade programmijuhti Jelena Sokku ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi epidemioloogia professorit ja rahvatervishoiu magistriõppekava programmijuhti Anneli Uusküla.

 

Detsembri alguses toimunud muuseumi ja meditsiiniteaduste valdkonna koostöös korraldatud konverentsi „Muutuste sajand Eesti meditsiinis“ ettekandeid saavad kõik huvilised järgi vaadata aadressil uttv.ee.

 

Loodusteaduste ja meditsiini valdkonnas esitatud 14-st akadeemiku kandidaadist valis Eesti Teaduste Akadeemia 7. detsembril uueks liikmeks kardioloogiaprofessor Jaan Eha.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu Ülikooli senati istungil 28. oktoobril nimetati emeriitprofessoriks laboratoorse meditsiini professor Agu Tamm ning valiti viis ülikoolipoolset liiget ülikooli nõukogu järgmisesse koosseisu. Meditsiiniteaduste valdkonnast nimetati nõukokku neurokirurgia professor, akadeemik Toomas Asser, kes on ka praegu ametisoleva nõukogu liige.

 

Teisipäeval, 6. detsembril algusega kell 9.15 toimub TÜ muuseumi valges saalis muuseumi ja meditsiiniteaduste valdkonna koostöös korraldatav konverents „Muutuste sajand Eesti meditsiinis“.

 

Kaitstud doktoritööd:
Donvina Vaitkeviciute kaitses 20. oktoobril väitekirja „Muutused luutiheduses puberteediealistel poistel: seosed keha koostise, kehalise aktiivsuse ja luukoe ning rasvkoe biokeemiliste näitajatega“. Juhendajad: prof Jaak Jürimäe (TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituut), dots Jarek Mäestu (TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituut). Oponent: Dr Germán Vicente-Rodríguez (Zaragoza Ülikool).

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:
Jaanika Kärner kaitseb 29. novembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Tsütokiini-spetsiifilised autoantikehad AIRE puudulikkuse korral“. Juhendajad: prof Pärt Peterson (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut), vanemteadur Kai Kisand (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut). Oponent: prof Alexander Marx (Heidelbergi Ülikooli Meditsiinikeskus Mannheimis).

 

Kaido Paapstel kaitseb 2. detsembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Arterite jäikuse metaboloomiline profiil ja varajase neerukahjustuse biomarkerid ateroskleroosi korral“. Juhendajad: vanemteadur Jaak Kals (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut, TÜ kirurgiakliinik), prof Mihkel Zilmer (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut), prof Jaan Eha (TÜ kliinilise meditsiini instituut). Oponent: prof Bengt C Fellström (Uppsala Ülikooli haigla).

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi nõukogu valis 23. septembril instituudi juhatajaks seni juhataja kohusetäitja ülesandeid täitnud funktsionaalse morfoloogia professori Priit Kaasiku.

 

Tartu ülikooli senati 30. septembri istungil otsustati esitada Eesti Teaduste Akadeemiale akadeemikukandidaadiks loodusteaduste ja meditsiini alal TÜ meditsiiniteaduste valdkonnast professor Jaan Eha, professor Irja Lutsar, professor Pärt Peterson ja professor Mihkel Zilmer. Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas.

 

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan, TÜ nahahaiguste kliiniku ja TÜ kliinikumi nahahaiguste kliiniku juhataja, dermatoveneroloogia professor Külli Kingo pälvis sel aastal esimest korda välja antava Eesti akadeemiliste naiste ühingu aasta naisteadlase tiitli.

 

Kaitsti doktoritöid
Eero Merilind kaitses 12. septembril Tartu ülikooli arstiteaduse erialal doktoritööd „Perearstiabi tulemuslikkus: tasustamise ja praksisetegurite mõju.“ Juhendaja prof Ruth Kalda (TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut). Oponent prof Igor Švab (Ljubljana ülikool, Sloveenia).

 

Indrek Heinla kaitses 16. septembril Tartu ülikooli neuroteaduste erialal doktoritööd „B6 ja 129Sv hiireliinide käitumuslik ja geneetiline võrdlus, mis keskendub ärevuskäitumisele ja Lsamp geeni ekspressioonile.“ Juhendajad prof Eero Vasar (TÜ füsioloogia osakond), vanemteadur Mari-Anne Philips (TÜ füsioloogia osakond). Oponent prof Chadi Touma (University of Osnabrück, Saksamaa).

 

Triin Rääsk kaitses 6. oktoobril liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd „Subjektiivselt ja objektiivselt mõõdetud kehalise aktiivsuse seosed normaal- ja ülekaaluga puberteediealistel poistel“. Juhendaja dots Jarek Mäestu (TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituut ), prof Kenn Konstabel (TÜ psühholoogia instituut), prof Toivo Jürimäe (TÜ). Oponent dots Arunas Emeljanovas (Lithuanian Sports University, Leedu).

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond