Psüühikahäirete ravi ja rehabilitatsioon

Psüühikahäirete ravimeetodid

Psüühikahäirete ravikorraldus

Psüühikahäired

 

Psüühikahäirete ravimeetodid

1) psühhofarmakoteraapia

 • näidustused
 • vastunäidustused
 • olulisemad kõrvaltoimed
 • interaktsioonid (koostoimed)
 • toksilised toimed
 • muud kahjulikud toimed

 

- antipsühhootikumid
- antidepressandid

- tümostabilisaatorid
- anksiolüütikumid ja uinutid
- muud

vt. Riigi Ravimiamet (registreeritud ravimid);

2) muud ravimeetodid

 • valgusteraapia
 • modifitseeritud EKR
 • TMS
  – transkraniaalne magnetstimulatsioon

3) psühhoteraapia

 • psühhoteraapia ja nõustamise üldine olemus ja eesmärgid
  - kognitiivne
  - interpersonaalne
  - analüütiline
 • elementaarsed nõustamise tehnikad

(4) rehabilitatsioon

 

 •  

 

 

Psüühikahäirete ravi korraldus

Psüühikahäirete ravi korraldamise (management) all ei mõelda kitsalt ravimeetodi valikuid vaid kõiki tegevusi, mis on seotud optimaalse raviprotsessi kindlustamiseks.


See hõlmab:

1) patsiendi diagnostilist diagnostilist uurimist (diagnoosi määramine);

2) patsiendi ja teiste isikute turvalisuse hindamist (patsiendi oht enesele ja teistele),

3) kohase ravirezhiimi määramist (ambulatoorne, statsionaarne, vältimatu);

4) funktsionaalse kahjustuse hindamist (eelkõige sotsiaalse funktsioneerimise hindamist);

5) terapeutilise koostöö loomist ja selle säilitamine ning tõhustamist raviprotsessi käigus;

6) patsiendi psüühilise seisundi ja turvalisuse (riskide) perioodilist hindamist;

7) Patsiendi ja perekonna nõustamine/informeerimine ning varaste relapsi ilmingute selgitamist patsiendile;

1) Ambulatoorne ravi

 • perearst, muu erialaarst
 • psühhiaater
 • plaaniline, erakorraline, vältimatu
 • juhtumikorraldus
 • meeskonnatöö

2) Statsionaarne ravi

 • plaaniline
 • erakorraline
 • vältimatu
 • tahtest olenematu vältimatu psühhiaatriline abi
 • kohtu poolt määratud ravi
  tugevdatud järelvalvega osakonnas

(3) Ambulatoorne ravi koos taastusabiga

 • Rehabilitatsiooni- ja hooldusasutused

 • Põhitegevus taastusabi ja või / hooldus
 • psüühikahäirete ravi ambulatoorsel alusel

 

Ravijärgud e. etapid

1) Akuutravijärk

Eesmärk sümptomite oluline leevenemine /raskete-ohtlike sümptomide kõrvaldamine/

2) Järelravijärk
(stabilisatsiooni faas)

Eesmärk püsiva ja täieliku remissiooni saavutamine, haiguse ägenemise vältimine

3) Säilitusravijärk

Eesmärk haiguse kordumise vältimine (näiteks skisofreenia, bipolaarse häire või raske korduva depressiooni korral)

4) Ravi lõpetamine

Teatud ravimite korral vajalik pikem periood (3-4 nädalat) ravimite järk-järguliseks ärajätmiseks

 

 

Olulisemad psüühikahäired

Deliiriumisündroom
Dementsusesündroom
Amnestiline sündroom

 • peamised põhjused
 • diagnostika ja ravi põhimõtted

Alkoholi ja narkootiliste ainete kuritarvitamine ja sõltuvus, tüsistused

 • erinevad avaldumisvormid
 • tüsistused
 • nende seisundite kulg
 • ennetamise ja ravi põhimõtted

Skisofreenia ja muud luululised häired

Aäge pshhootiline episood

Skisofreenia

Skisoafektiivne häire

Luukukine häire

 • diagnostika
 • ägeda episoodi ravi
 • pikaajalise ravi põhimõtted

Meeleoluhäired

Depressioon,
Bipolaarne häire

 • diagnostika
 • komorbiidsus
 • komplitseerimata juhtude ravi

Suitsidaalne käitumine

 • suitsiidiriski hindamine
 • potentsiaalselt ohtlike ja suitsiidikatse sooritanud patsientide abistamise põhimõtted

Äge stressreaktsioon,
PSTH,
kohanemishäire
(sh reaktsioonid rasketele kehalistele haigustele, normaalne ja anormaalne leinareaktsioon)

 • seisundite diagnostika
 • komplitseerimata seisundite ravi

Ärevushäired

paanikahäire,

sotsiaalfoobia

generaliseerunud ärevushäire

 • diagnostika
 • komplitseerimata ärevushäirete ravi

Somatoformsed häired

 • kuidas arenevad kehalised sümptomid ilma füüsilise patoloogiata
 • konversiivsete häirete konseptsioonid
 • hüpohondria
 • somatoformsed häired
 • ravi põhimõtted

Söömishäired,
Unehäired,
Seksuaaldüsfunktsioonid

 • kliinilised avaldumisvormid
 • komplitseerimata juhtude ravi

Isiksuhäired

 • isksuse teooriad
 • isiksushäirete kliinilised kirjeldused, diagnostika
 • isiksuse (psühholoogiliste faktorite) mõju kehalistele ja psüühilistele haigustele

Vaimne alaareng

 • preventsiooni printsiibid
 • kõige sagedasemate sündroomide diagnostika
 • põhimõtted

Psüühikahäired lapse eas

 • sagedasemad psüühikahäired lapse- ja noorukieas
  • õpivilumuste häired
  • hüperkineetiline sündroom
  • käitumishäired
  • meeleolu ja ärevushäired lapse- ja noorukieas
 • üldised ravi põhimõtted

Psühhikahäired vanemaealistel

 • vananemise mõju tervisele ja psüühilistele funktsioonidele
 • ravi põhimõtted