Mis on Kliinikumi harvikhaiguste kompetentsikeskus?

Tartu Ülikooli Kliinikumi harvikhaiguste kompetentsikeskus tegeleb haruldaste haiguste ehk harvikhaiguste diagnoosimise, jälgimise ja raviga. Meie keskuse eesmärk on koondada harvikhaiguste valdkonnas Kliinikumi parim multidistsiplinaarne kompetents. Teeme haruldaste haiguste diagnoosimisel ja ravis koostööd nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

Konsultatsioonil selgitame välja sobivaima ravi- ja rehabilitatsioonivormid ning võimalusel meetodid sümptomite leevendamiseks. 

Lisaks on keskuse eesmärk aidata kaasa teadustööle, mille eesmärk on süvendada teadmisi haigustest ning tõhustada diagnoosimisvõimalusi, hooldust ja ravi harvikhaigustega patsientidele.

Meie keskuses töötab sotsiaaltöö ja kliiniline koordinaator ja meditsiiniõde, kelle ülesanne on aidata harvikhaigusega patsiendil ja tema pereliikmeil leida parim tee tervisemuredega toimetulekuks.

Euroopa Liidu ravimistrateegia plaanitav läbivaatamine tekitab vastuolulisi reaktsioone

16. mai 2023 uudiskiri Toimetuse veerg 26. aprillil 2023 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku Euroopa Liidu farmaatsiaalaste õigusaktide ulatuslikuks läbivaatamiseks, sealhulgas…

Valminud on harvikhaiguste alast rahvusvahelist koostööd tutvustav video

Harvikhaiguste kompetentsikeskusest saab aastas abi ligi 130 patsienti, 80 protsenti neist on lapsed