Kolleegile

Meiega saate konsulteerida, kui sümptomid või terviseprobleem on harva esinev ning diagnoos seejuures ebaselge, ja sümptomite põhjus ei tule kindlast terviseprobleemist. Hindame saatekirjale kantud infot ja suuname patsiendi edasi vastava eksperdi vastuvõtule.

Palume Teil võimalikult täpselt kirjeldada:

  • patsiendi probleemi;
  • seniseid uuringuid ja lisada analüüside vastused;
  • andmeid suguvõsas esinevaist haigustest, kui on teada.

Harvikhaiguste kompetentsikeskus korraldab regulaarseid interdistsiplinaarseid konsiiume erinevate erialaseptsialistide osalusel keerulisemate haigusjuhtude konsultatsiooniks ja uurimiseks.
Multidistsiplinaarsele konsiiliumile registreerumiseks palume täita konsiiliumi ankeet.