Meie meeskond

» Prof. Katrin Õunap
Katrin Õunap on üle 30aastase tööstaažiga lastearst ja meditsiinigeneetik, kes on oma igapäevatöös tegelenud mitmete haruldaste geneetiliste haiguste diagnostika ja raviga. Samuti on tal suur kogemus geneetiliste harvikhaiguste teadustöös ja ta omab mitmeid rahvusvahelisi koostööpartnereid antud valdkonnas. K. Õunap juhib HHKK nõukogu tööd.

» Dr. Kristi Tael
Kristi ülesanne on keskuses kliinilise töö korraldamine, vajadusel erinevate spetsialistide kaasamine harvikhaigusega patsiendi tervise murele lahenduse leidmisel.

» Õenduskoordinaator Kaia Liiv
Kaia abistab vastuvõtule pöördunud patsiente, sh vajadusel võtab vereanalüüsi, mõõdab vererõhku, kaalub, mõõdab pikkust. Kaia aitab vajadusel patsiendi ja tema lähedaste nõustamisel, vajaliku abi ja teenuste korraldamisel.

» Sotsiaaltöö koordinaator Andra Aadusoo
Andra korraldab ja koordineerib keskuse tegevust. Tema ülesanne on aidata harvikhaigusega inimesel või tema perekonnaliikmel leida parim viis toimetulekuks oma igapäevases elus, sh saada infot ja tuge suhtlemisel erinevate ametiasutustega (nt kohalikud omavalitsused, riigi- ja rehabilitatsiooniasutused).

» Abiarst Elis Riin Tars-Hurt

Abiarst Elis Riin tegeleb harvikhaiguste registri juurutamisega ja registrikannete tegemisega. Samuti koostab Elis Riin haruldaste haiguste infolehti eesti keeles.

» Abiarst Sarah Marie Laidre

Abiarst Sarah Marie tegeleb harvikhaiguste registri juurutamisega ja registrikannete tegemisega. Samuti koostab Sarah Marie haruldaste haiguste infolehti eesti keeles.

» HHKK nõukogu
Harvikhaiguste kompetentsikeskuse on võrgustikstruktuur, millesse kuuluvad kliinikumi erinevad teenistused ja kliinikud. Koostöö edukaks korraldamiseks on loodud kompetentsikeskuse nõukogu. Siia nimetavad kliinikud ja teenistused oma esindajad vastavalt kuuluvusele Euroopa Referents Võrgustikku (ERN) kuuluvusele. Nõukogu tööd juhib vanemarst-õppejõud meditsiinigeneetika erialal professor Katrin Õunap.

Tekkinud küsimustele saate vastused, kui kirjutate aadressil harvikhaigused@kliinikum.ee