Meie meeskond

» Õenduskoordinaator Kaia Liiv
Kaia abistab vastuvõtule pöördunud patsiente, sh vajadusel võtab vereanalüüsi, mõõdab vererõhku, kaalub, mõõdab pikkust. Kaia aitab vajadusel patsiendi ja tema lähedaste nõustamisel, vajaliku abi ja teenuste korraldamisel.

» Sotsiaaltöö koordinaator Enel Maide
korraldab ja koordineerib keskuse tegevust. Tema ülesanne on aidata harvikhaigusega inimesel või tema perekonnaliikmel leida parim viis toimetulekuks oma igapäevaseses elus, sh saada infot ja tuge suhtlemisel erinevate ametiasutustega (nt kohalikud omavalitsused, riigi- ja rehabilitatsiooniasutused).

» Prof. Katrin Õunap
Katrin Õunap on üle 30 tööstaažiga lastearst ja meditsiinigeneetik, kes on oma igapäevatöös tegelenud mitmete haruldaste geneetiliste haiguste diagnostika ja raviga. Samuti on tal suur kogemus geneetiliste harvikhaiguste teadustöös ja ta omab mitmeid rahvusvahelisi koostööpartnereid antud valdkonnas. K. Õunap juhib HHKK nõukogu tööd.

» Dr. Kristi Tael
Kristi ülesanne on keskuses kliinilise töö korraldamine, vajadusel erinevate spetsialistide kaasamine harvikhaigusega patsiendi tervise murele lahenduse leidmisel.

» HHKK nõukogu
Harvikhaiguste kompetentsikeskuse on võrgustikstruktuur, millesse kuuluvad kliinikumi erinevad teenistused ja kliinikud. Koostöö edukaks korraldamiseks on loodud kompetentsikeskuse nõukogu. Siia nimetavad kliinikud ja teenistused oma esindajad vastavalt kuuluvusele Euroopa Referents Võrgustikku (ERN) kuuluvusele. Nõukogu tööd juhib vanemarst-õppejõud meditsiinigeneetika erialal professor Katrin Õunap.

Tekkinud küsimustele saate vastused, kui kirjutate aadressil harvikhaigused@kliinikum.ee