Näpunäiteid vastuvõtule pöördudes

  • kirjutage eelnevalt üles küsimused, millele soovite vastuseid;
  • kirjutage üles sümptomid ja muu oluline tervise kohta, millele soovite visiidil tähelepanu pöörata;
  • kirjutage üles ravimid (ja toimeained), mida tarvitate;
  • öelge arstile, kui tema seletused jäävad ebaselgeks
  • palume Teil üles kirjutada suguvõsas (1. ja 2. astme sugulastel) esinenud haigused;
  • kui Teil on kokkulepe helistada kindlal kellaajal, siis palume Teil seda kokkulepet pidada. Muudel aegadel võivad meie kolleegid olla seotud teiste patsientidega ning seetõttu ei saa Teie kõnele vastata.