Orphaneti ja ERN ITHACA koostöö tutvustab uut platformi