Valminud on harvikhaiguste alast rahvusvahelist koostööd tutvustav video

Rahvusvahelise töögrupi tööpõhimõtetest on valminud ingliskeelne tutvustav video: The National Mirror Groups (NMGs) – European Joint Programme on Rare Diseases